Přeskočit
CCPA

První zásah, to je základ

Společnost Adama může nabídnout pěstiteli kvalitní řešení, přitom za rozumnou cenu. Lze je sestavit přesně na míru zdravotnímu stavu porostu tak, aby porost byl řádně ochráněn proti všem hospodářsky důležitým chorobám, ale také řádně zregenerován a zachoval si vysoký výnosový potenciál směrem k vysokému výnosu. Stačí si správně vybrat.
CCPA

Mirage® C

Na polích ležel sníh delší dobu nebo jsou přemokřená a při otevření jara porost nevypadá dobře. Je zaděláno na škodlivé působení tzv. komplexu chorob pat stébel způsobující následný stéblolam (Pseudocercosporella, Fusarium spp, Rhizoctonia, plíseň sněžná a další.) Co s tím? Řešením je fungicid Mirage® C obsahující čistý cyprodinyl jako skvělá náhrada za dříve oblíbený prochloraz. 

Talisman®. Biostimulátor a kompletní hnojivo v jednom.

Rostlinky vyčerpané přezimováním či následnými stresy z nočních mrazíků, přemokření či možných epizod sucha je potřeba řádně zregenerovat. K tomu se mimořádně hodí Talisman®. Jedná se o špičkovou novinku vyvinutou britskými vědci právě pro tyto situace. Talisman® je unikátní kombinace 5 biostimulantů a plného spektra makro i mikro výživových prvků. Aplikace může být společná s jinými přípravky na ochranu rostlin vyjma přípravků obsahující fenoxykyseliny. Po použití Talismanu Vás rostliny odmění zrychlenou regenerací, zvýšenou asimilací živin, zredukováním toxického působení amoniaku (žloutnutí), prokazatelným zvýšením množství chlorofylu v buňkách i zesílením kořenového systému i nadzemní hmoty. To vše vede k podstatně rychlejší regeneraci rostlin, která se Vám promítne až do konečného zvýšení výnosu plodiny. V obilninách stačí dolní hranice 3 l/ha. kterou ovšem můžeme s úspěchem i rozložit na 2 x 1,5 l/ha.

S tím, jak nám postupně ubývají účinné látky, které se dříve běžně používaly, stále více do popředí se dostává otázka, jaký komplexní fungicid si vybrat, abychom získali kvalitní, a přitom široký záběr proti listovým chorobám v době, kdy nám již rostlinky rychle rostou a přicházejí první příznaky výskytu chorob. 

Slape® Trio

Je třísložkový fungicid, který zdařile kombinuje tři účinné látky: tebuconazole + prothioconazole + spiroxamin. Kompozice se výborně doplňuje a přináší znatelný synergický efekt při vzájemném působení. Dostatečně účinkuje proti celému spektru hospodářsky důležitých chorob, které se tou dobou v porostech vyskytujíDíky jeho velmi příjemné ceně představuje dnes řešení s velmi příznivým poměrem účinku a ceny.

V pšenicích, žitu a triticale patří Slape® Trio svým složení k velmi užitečným přípravkům, neboť působí proti celému spektru chorob. K optimálnímu využití jeho vlastností je vhodné jej použít zejména na počátku infekce, nebo i preventivně. Výborně se uplatňuje zejména proti braničnatkám, rzím, padlí a DTR. Používáme jednotnou dávku 0,7 l/ha. V ječmenech, kde může docházet k nástupu chorob dříve, provádíme ošetření přednostně v BBCH 29-47. Slape® Trio je vysoce účinný proti oběma nejdůležitějším chorobám ječmene: hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti. Velmi dobře též kontroluje padlí a logicky také rez ječnou. Opět zde používáme jednotnou dávku 0,7 l/ha.

Jeho velkou výhodou je jeho použití bez omezení. Přípravek je možné aplikovat i ve II. pásmech ochrany podzemních i povrchových vod a nemá žádné omezení použití z hlediska svažitosti svahů. Je bez problémů mísitelný s herbicidy, morforegulátory i listovými hnojivy, či biostimulátory. Slape Trio naplňuje skutkovou podstatu sloganu Šlape to, a navíc za velmi příjemnou cenu. 

Nový funkční balíček Forapro ® Pack

Letošní novinkou od firmy Adama je řešení rovněž určené na první, ale i na jedinou aplikaci do obilnin, což vždy záleží na intenzitě vedeného porostu, a také na konkrétnímu průběhu jarního počasí. Pokud jsou porosty po přezimování relativně zdravé a průběh jara bude sušší, lze počítat s opožděným nástupem chorob, ovšem vyjma padlí, kterému naopak tento průběh počasí zpravidla vyhovuje a vykazuje silnější infekci. Forapro ® Pack je funkční balíček přímo dělaný na tyto situace. Skládá se z fungicidu Leander® a Promino® 300 EC. Vše je zabaleno v jedné krabici v poměru 10 + 10 l.  Koncept 1:1 umožňuje pěstiteli flexibilně zvolit dávku jako reflexi na konkrétní zjištěný stupeň napadení.  Standardní doporučení je 0,4 + 0,4 l/ha, které přinese jistotu velmi efektivního zásahu dvou synergicky působících účinných látek rozdílného typu: morfolinu - fenpropidinu a azolu - prothioconazolu. Největší výhodou tohoto řešení je silný a dlouhodobý stop efekt na padlí a výborně podporující se účinek na rzi, což jsou právě choroby, které dominují při sušším průběhu počasí. Další výhoda je, že řešení dostatečně účinkuje i při nižších teplotách, které nás z jara mohou ještě překvapit.

Tank mix s Velocity®. 

Obecně do fungicidních postřiků prvního sledu rovněž doporučujeme přidat akcelerátor systemických fungicidů Velocity® v dávce 0,25 l/ha, který aktivně pomůže vtáhnout účinnou látku do rostlinných pletiv, čímž zajistí vyšší účinnost zásahu proti chorobám. Velocity® prokazatelně zvyšuje výnos v obilninách v průměru o dalších 3-5 %, a to zejména při časných prvních aplikacích. Použití Velocity® do klasů na tzv. T3 aplikace v podmínkách stresu ze sucha naopak nedoporučujeme, protože zde může být rychlé vtažení účinné látky do stárnoucích pletiv kontraproduktivní, či zbytečné.