Přeskočit
wheat

Smáčedla: nová pravidla registrace

Farmáři, používající smáčedla z řady Adama Adaptic®, Grounded®, Rollwet® a Velocity®, se na náš tým často obracejí s dotazem, jak interpretovat informace uváděné v Registru přípravků POR. Pro rozptýlení všech spekulací si dovolujeme publikovat oficiální vyjádření registračního oddělení Adama.
wheat

• Od 19.4.2020 platí nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání výrobků neharmonizované sféry 2019/515, pod jehož působnost spadají i výše uvedená smáčedla.
• Platí, že pokud jsou smáčedla povolena v některém z členských států EU, lze na základě tohoto povolení formou vzájemného uznávání výrobků neharmonizované sféry uvádět tyto pomocné prostředky na trh i v ČR.
• Smáčedla již tedy nespadají pod stejnou legislativu jako přípravky na ochranu rostlin, a proto nejsou uváděna v registru přípravků pro ochranu rostlin. Informace uváděné na webu ÚKZÚZ jsou tedy platné pro smáčedla, která byla registrována/uvedena na trh dle staré legislativy (tzv. do spotřeby zásob).
• Smáčedla jsou nyní registrována na „dobrovolné“ bázi a registr bohužel (zatím) není veřejně dostupný.
• Naše smáčedla jsou notifikována podle nově platného nařízení ÚKZÚZ. Na etiketách smáčedel není uvedeno evidenční číslo, pouze informace „Pomocný prostředek na ochranu rostlin uváděný na trh podle nařízení o vzájemném uznávání 2019/515“.
• Informace na stránce ÚKZÚZ nemohou být vymazány (pro případ, že se k pěstiteli ještě dostane smáčedlo se starou etiketou, musí vědět, do kdy ho může odepsat).
• Po uplynutí přechodné doby tento problém pomine, případně ÚKZÚZ zpřístupní svůj interní registr.