Přeskočit
cukrovka

Účinný specialista na ochranu cukrovky před houbovými chorobami

Cukrová řepa má své nezastupitelné místo v osevních plánech českých pěstitelů z mnoha dobrých důvodů. K úspěšnému ekonomickému zhodnocení plodiny je však nutné mimo jiné i udržet dobrý zdravotní stav listové plochy po většinu vegetace tak, aby se pozitivně promítnul do vyšší cukernatosti a celkové vyšších výnosů bulev. V době, kdy nám vypadává z možnosti použití řada osvědčených fungicidů z důvodů ukončení registrací přichází nový přípravek jako na zavolanou. Spyrale® - speciálně vyvinutý fungicid pro špičkovou úroveň ochrany cukrové řepy s účinností proti všem důležitým chorobám.
cukrovka

Jak je složen

Spyrale® je kombinovaný fungicidní přípravek obsahující dvě účinné látky difenoconazole a fenpropidin. Jedná se o unikátní spojení dvou účinných látek, které se obzvláště dobře podporují v kvalitní a dlouhodobé účinnosti proti houbovým chorobám cukrovky. Difenoconazole je systemicky působící triazolový fungicid se širokým spektrem účinnosti. Dodává přípravku patřičnou dlouhodobost působení a lze jej použít jak v preventivním nasazení, tak v případech léčby již probíhající počáteční infekce.  Fenpropidin pak jeho účinnost podporuje a doplňuje, ale patří však do jiné chemické skupiny (aminů), čímž přípravek vyhovuje požadavkům mezinárodní autority FRAC na snížení rizika rezistence a je také důvodem, že jej můžeme použít i 2x za sezónu, což pěstiteli přináší nemalou výhodou, která je popsána níže.

Na co účinkuje

Nejčastějším zdravotním problémem cukrovky na českých polích je jednoznačně škodlivý výskyt skvrnatičky řepné (cerkosporiózy). Stále častěji se však také můžeme, zejména v sušším průběhu počasí, setkávat s padlím řepným. Na obě tyto choroby má přípravek v České republice řádnou registraci a doporučenou dávku 1 l/ha. Na další choroby, jako je ramulárie a rez řepná však účinkuje dobře taky, důkazem jsou registrace například v Holandsku, kde je infekční tlak obou zmíněných chorob obecně mnohem vyšší než u nás.  

Praktické možnosti aplikace               

Spyrale® zdobí nejen jeho rychlost a dlouhodobost působení, ale i řada praktických vlastností. Přípravek díky EC formulaci lze dobře při aplikaci mísit s listovými hnojivy či biostimulátory. Obzvláště vhodný je unikátní Talisman, přípravek, který v sobě snoubí 5 biostimulačně účinných substancí s plným nutričním spektrem výživových prvků. Dávku Talismanu volíme 3 litry na hektar. Pozitivní výsledky použití jsou dobře viditelné i pouhým okem již za týden od aplikace a jeho použití se pozitivně propíše jak do výše sklizně, tak do zvýšení cukernatosti bulev.  

Další významnou výhodou je možnost použití přípravku Spyrale® bez omezení v OP II stupně podzemních i povrchových vod.

Antirezistentní strategie

Přípravek Spyrale® lze použít bez problémů po sobě 2x za sezónu. Pokud však pěstitel hledá v rámci antirezistentní strategie přípravek vhodný na prostřídání, můžeme zde doporučit další letošní novinku Mirador® Uni. Jedná se dobře zaregistrovaný přípravek do mnoha plodin včetně cukrové řepy, který kombinuje osvědčený difenoconazoleazoxystrobinem. Azoxystrobin pak zde přidává vedle translaminární a preventivní účinnosti zejména dobře známý tzv. green efekt. Proto, pokud volíme jeho nejlepší umístění, bude se jednat o první aplikaci a na tu druhou, ještě důležitější, si „schováme“ právě na razantní Spyrale®. Pak se nám otevírá i cesta použít Spyrale® pro případnou třetí aplikaci, pokud bude nutná z hlediska vývoje počasí.

 

Tank Mix s Velocity®

Obecně doporučujeme přidávat do aplikací fungicidů proti houbovým chorobám včetně cukrovky i akcelerátor systemických fungicidů Velocity® v dávce 0,25 l/ha, který pomůže lépe aktivně vtáhnout účinné látky do rostlinných pletiv, čímž podpoří celkově vyšší účinnost zásahu. Pokud však již kombinujeme fungicidní přípravek v Talismanem®, použití Velocity® v tank mixu je již nadbytečné.