Přeskočit
Obilniny

Umožněte rostlinám naplno rozvinout jejich potenciál

Doba efektivnějšího využívání stimulátorů přichází i pro polní plodiny. Tento nepopíratelný fakt je dán zčásti legislativním tlakem Evropské unie na limitaci používání klasických chemických přípravků v ochraně rostlin, zčásti také evolucí v poznání, že správně podmíněné zásahy do fyziologie rostlin sami o sobě dokážou pozitivně ovlivňovat výnos a kvalitu produkce. V posledních letech už je i polních podmínkách dosahováno i dvouciferných procentuálních nárůstů produkce, což se významně propisuje do profitability pěstovaných plodin. Mezi tuto světovou špičku se řadí i Talisman® a ExelGrow®.
Obilniny

TALISMAN®

 

Talisman® je zcela výjimečný přípravek vyvinutý v rámci spolupráce specializované britské firmy Intracrop se špičkovým vědeckým pracovištěm The University of Nottingham. 

Talisman® můžeme charakterizovat jako unikátní kombinaci, a to 5 biostimulantů a plného spektra makro i mikro výživových prvků. Talisman při správné aplikaci prokazatelně pomáhá zvýšit výnos plodin v průměru o 6 – 8 %, a to díky zvýšení schopnosti přijímat živiny a stimulaci tvorby proteinů i v normálních podmínkách. 

Ve stresových situacích pak brání výnosový potenciál rostlin díky redukci toxického působení amoniaku, prokazatelně zvyšuje množství chlorofylu a činí kořenový systém i nadzemní hmotu viditelně robustnějším. To vše vede k podstatně rychlejší regeneraci rostlin. 

Talisman® je tedy přípravek, kterým rostlinu stimulujeme a vyživujeme zároveň. Tento synergický efekt se vždy projeví. Obecně pro všechny rostliny platí toto pravidlo použití: Při detekci abiotického stresu ihned použijeme Talisman® v dávce 3-5 l/ha. Urychlíme tím regeneraci rostlin ze stresové situace a zásah je primárně obranou jejich výnosového potenciálu. Neuděláme však nic špatně, když Talisman® použijeme i během tzv. normálních podmínek. S touto aplikací pak počkáme na fázi rychlého růstu rostlin (konec dubna-červen). Odměnou nám bude zvýšený příjem živin rostlinou, zvýšení tvorby bílkovin a dalších kvalitativních parametrů (cukernatost, vyšší obsah škrobů). To vše za prokazatelně vyššího výnosu, a to většinou v rozmezí 3-15%, dle druhu rostliny a okolností použití. V rostlinách s vysokým výnosovým potenciálem (typicky cukrovka, brambory, zelenina) můžeme použít Talisman® opakovaně, a to opět v rozpětí dávek 3 -5 l/ha.

 

ExelGrow®

ExelGrow® je originální biostimulátor z dílny ADAMA, který je založen na přírodním extraktu z pečlivě vybraného druhu mořských řas Ascophyllum nodosum, které jsou těženy v čistých, chladných mořích u pobřeží Chile, kde řasy obecně dosahují nejvyšších obsahů biologicky aktivních látek. Vybraný druh řasy je pak doslova jejich pokladnicí. Díky unikátnímu procesu dvojité fermentace (technologii Bioprocess®) vzniká špičkový produkt, který plně zachovává všechny přírodní účinné látky bez jejich obvyklé postupné degradace, či změny jejich struktury a bioaktivity. Tento dlouhodobý bio fermentační proces podstatně zvyšuje koncentraci, stabilitu a aktivitu přírodních komponentů v porovnání s tradičními nefermentovanými extrakty z mořských řas.

 

Nejvhodnější použití

 

Nalezení nejvhodnějšího použití přípravku spočívá v správném využití potenciálu, které oba přípravky nabízí. Pokud se to udělá správně, výsledky jsou vynikající, jak dokládá série pokusů na českých nezávislých odborných pracovištích v loňském roce:

 

 

Vysoká návratnost investic

Oba přípravky rovněž potěší svoji hektarovou cenou, která je méně než polovina cena běžného fungicidu. Standardní dávkou pro ExelGrow® v polních plodinách je 0,5 l/ha, ve speciálních plodinách jako jsou ovoce či zelenina potom 1 l/ha. Talisman® používáme pro podporu růstu v dávce 2 l/ha, pro překonání stresových situací pak dávku zvýšíme na 3 l/ha.  Oba přípravky můžeme rovněž s výhodou používat ve sledech, kdy při prvním upřednostníme Talisman®, v pozdější aplikaci pak ExelGrow®.  Oba přípravky umožňují daleko lépe využít genetického potenciálu, který nám pěstovaná plodina či odrůda nabízí, a to s vysokou návratností investovaných prostředků. Vyzkoušejte a uděláte si obrázek sami.

Řepka
Po letošní teplé a vlhké zimě má už nyní řepka dostatečnou listovou plochu pro aplikaci stimulátoru Talisman