Preskočiť
Fungicíd

AVASTEL PACK

PREKONÁVA NAJVYŠŠIE MÉTY VO FUNGICÍDNEJ OCHRANE PŠENICE

Avastel pack

NOVINKA 2023

AVASTEL® PACK je funkčný balík dvoch vysoko účinných fungicídov na ochranu pšenice proti všetkým hospodársky významným chorobám. Skladá sa z fungicídu Pioli® a Prometeus® zabalených v pomere 10 l + 5 l v jednej kartónovej krabici.

Všeobecné informácie

Výhody použitia AVASTEL® PACK

 • extra silná kombinácia prothioconazole + fluxapyroxad (patrí do klubu najsilnejších SDHI molekúl)
 • optimálne použitie vo vysoko intenzívnych porastoch v T2 termíne ošetrenia
 • spojenie SDHI a triazolthionu ako prostriedok antirezistentnej stratégie fungicídnej ochrany
 • posilnený účinok na široké spektrum hubových patogénov vďaka synergii ú.l.
 • silné fungicídne riešenie spojené s pozitívnym fyziologickým pôsobením
 • znižuje stres z UV-žiarenia (výskyt fyziologických škvŕn), vysokých teplôt a sucha

Výhody použitia PIOLI®

 • extra úroveň ochrany obilnín proti kľúčovým chorobám
 • zastavuje rast buniek húb v podstate okamžite po aplikácii
 • vynikajúca mobilita ú.l. v rastline a reziduálna aktivita (tvorba rezervoárov účinnej látky v pletivách)
 • preventívny a kuratívny účinok od fázy BBCH 25 do fázy BBCH 69
 • ochrana nových prírastkov
 • vysoká flexibilita
 • výhodný TM partner pre prothioconazole

Pôsobenie prípravku PIOLI®

Prípravok Pioli obsahuje fluxapyroxad, jednu z najnovších účinných látok zo skupiny tzv. karboxamidov (SDHI),  ktorá je po aplikácii systémovo rozvádzaná do celej rastliny. Je charakteristická neobvyklou chemickou štruktúrou a výnimočnými vlastnosťami - vynikajúcou mobilitou a veľmi vysokou úrovňou kontroly hubových chorôb. Po rozvedení do rastlinných pletív, zaisťuje nielen veľmi rýchlu a spoľahlivú kontrolu existujúcich infekcií (kuratívne pôsobenie), ale tiež spoľahlivú preventívnu ochranu celej obilniny. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby). Kombinácia mobility a vynikajúceho účinku proti všetkým významným hubovým chorobám robí z fluxapyroxadu výnimočnú látku typu karboxamid III. generácie. Prípravok aplikujte preventívne, resp. skoro na začiatku rozvoja infekcie.

Odlišné mechanizmy účinku fluxapyroxadu (SDHI) a prothioconazolu (triazolthion) ich predurčujú  na vytvorenie balíčka AVASTEL® PACK.

Výhody použitia PROMETEUS®

 • vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou
 • má protektívny (preventívny) a kuratívny účinok
 • rýchly prienik do vodivých pletív a transport aj do častí rastlín, ktoré neboli postrekom zasiahnuté
 • široký aplikačný interval a spektrum účinku
 • univerzálny posilňujúci partner pre celý rad fungicídov a aj pre sólo použitie

Pôsobenie prípravku PROMETEUS®

Prípravok Prometeus obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku prothioconazole. Po aplikácii veľmi rýchlo preniká do vodivých pletív a je akropetálne transportovaný aj do tých častí, ktoré neboli priamo zasiahnuté postrekom. Účinná látka prothioconazole prináša pestovateľom novú kvalitu fungicídnej ochrany nielen z hľadiska komplexnosti a dĺžky účinku, ale tiež v súvislosti s jej fyziologickým pôsobením pozitívne ovplyvňujúcim celkovú výkonnosť ošetrených porastov, porovnateľným spôsobom ako strobiluríny. Táto výnimočná molekula z chemickej skupiny triazolthionov narúša reťazec biosyntézy ergosterolu vo viacerých miestach, čo zvyšuje istotu zásahu a znižuje riziko vzniku rezistencie. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov. Prípravok aplikujte preventívne resp. čo najskôr od objavenia sa choroby.

Odporučenie pre aplikáciu PIOLI®

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD Poznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá ozimná, pšenica tvrdá jarná múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice, steblolam 2 l 35 dní TM, Proti hrdziam ošetrujte na jar, od začiatku napadnutia do konca kvitnutia (BBCH 69). Proti múčnatke trávovej a septorióze pšenice ošetrujte na jar, od začiatku napadnutia do začiatku kvitnutia (BBCH 61).
jačmeň ozimný, jačmeň jarný múčnatka trávová, hrdze, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, ramuláriová škvrnitosť 2 l 35 dní TM, Aplikujte na jar, od začiatku napadnutia do začiatku kvitnutia (BBCH 61).

raž ozimná, raž jarná

 

múčnatka trávová, hrdze, rynchospóriová škvrnitosť, steblolam 2 l 35 dní TM, Proti múčnatke trávovej a rynchospóriovej škvrnitosti aplikujte na jar, od začiatku napadnutia do začiatku kvitnutia (BBCH 61). Proti hrdziam ošetrujte na jar, od začiatku napadnutia do štádia konca kvitnutia (BBCH 69).
tritikale múčnatka trávová, hrdze, septoriózy, steblolam 2 l 35 dní TM, Proti múčnatke trávovej a septoriózam ošetrujte na jar, od začiatku napadnutia do začiatku kvitnutia (BBCH 61). Proti hrdziam ošetrujte na jar, od začiatku napadnutia do štádia konca kvitnutia (BBCH 69).

Proti steblolamu na pšenici, raži a tritikale aplikujte na jar od konca odnožovania (BBCH 29) do štádia 2. kolienka  (BBCH 32).   TM - Pre vylúčenie rizika vzniku rezistencie je aplikácia tohoto prípravku možná len po zmiešaní s iným autorizovaným prípravkom proti sledovanému hubovému ochoreniu a musí sa vyznačovať iným mechanizmom účinku bez krížovej rezistencie.

Odporučenie pre aplikáciu PROMETEUS®

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba
pšenica ozimná  hrdza pšeničná, septorióza plevová, * septorióza pšenice, *helmintosporióza pšenice, *steblolam, *múčnatka 0,8 l 35 dní
fuzariózy klasov 0,8 l 35 dní  
repka ozimná biela hniloba 0,7 l 56 dní

*  registrácia účinnej látky prothioconazole od iných výrobcov v SR

Prípravok Pioli® aplikujte max. 1x za vegetáciu. Využite flexibilitu prípravku a aplikujte ho podľa potreby do T1 – T3 podľa infekčného tlaku cieľových chorôb v TM s partnerom na báze azolu, napr. prothioconazole. Pri pšenici sú cieľovými chorobami na začiatku vegetácie v T1 steblolam a múčnatka, v T2 predovšetkým hrdza pšeničná a septorióza pšenice a v T3 hrdza plevová a septorióza plevová.

Odolnosť proti dažďu po zaschnutí postreku: 3 – 15 min.  Kompatibilný s väčšinou fungicídov, insekticídov, herbicídov a rastových regulátorov.

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Balenie: 5 l 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Praktické možnosti aplikácie AVASTEL® PACK-u v pšenici ozimnej.

Registrované dávky jednotlivých prípravkov boli testované ako maximálne a to pre ich samostatné nasadenie.

V kombinácii je potrebné ich prispôsobiť. Avastel® Pack umožňuje vďaka svojmu zloženiu jednoducho zvoliť dávkovanie na hektár podľa skutočnej situácie na poli.

 Pre intenzívne porasty s predpokladaným štandardným tlakom listových chorôb odporúčame dávku Pioli® + Prometeus® 1 l/ha + 0,5 l/ha. Jeden balíček tak ponúkne kompletnú ochranu 10 ha pšenice.

V prípade vysokého tlaku listových chorôb odporúčame dávku Pioli® + Prometeus®  zvýšiť na 1,25 + 0,62 l/ha. Jeden balíček tak ponúkne kompletnú ochranu 8 ha pšenice. Pre porasty strednej intenzity pestovania, či pri nízkom tlaku chorôb však postačí ekonomická dávka Pioli® + Prometeus®  0,83 + 0,41 l/ha, čím pestovateľovi umožní ošetriť 12 ha pšenice.

AVASTEL® PACK pestovatelia najlepšie zhodnotia nasadením do intenzívne rastúcich porastov pri výskyte prvých príznakov infekcie listov, či pri signalizáciách infekcií septoriózou plevovou či pšeničnou. Ide o fázu medzi steblovaním a plne rozvinutým zástavovým listom. V prípadoch očakávaného výskytu fuzarióz v klase potom doplnenie účinnej látky prothioconazole na plnú dávku t.j. 0,8 l/ha prípravku Prometeus® poskytne aj efektívnu ochranu klasu. Väčšia zelená listová plocha je jednoznačnou známkou toho, že zdravé obilniny využívajú svoju energiu na tvorbu vysokých úrod, namiesto toho, aby ňou plytvali na boj proti chorobám. AVASTEL® PACK zabezpečí zdravšiu a väčšiu zelenú listovú plochu horných 3 listov ako bežné kombinácie na trhu. Pokusy preukázali významne dlhšie zachovanú zelenú plochu listov, ktorá je preukazným indikátorom vysokej úrody zrna.

AVASTEL® PACK ponúka kombináciu špičkových účinných látok, ktoré dosahujú najvyššie méty v účinnosti vo svojich chemických skupinách (SDHI + azol). To všetko za rozumnú cenu.

Tank Mix s Velocity®

Všeobecne odporúčame pridávať do aplikácií fungicídov proti hubovým chorobám akcelerátor systémových fungicídov Velocity®, a to najčastejšie v dávke 0,25 l/ha, ktorá pomôže aktívne vtiahnuť účinné látky do rastlinných pletív, čím podporí celkovo vyššiu a dlhodobejšiu účinnosť zásahu.