Preskočiť
Fungicíd

SIRIUS 800 SC

HVIEZDA NA BÁZE TEKUTEJ SÍRY

Sirius

Nový kontaktný fungicíd určený na preventívnu a intervenčnú ochranu viniča, broskýň, jabloní a okrasných rastlín proti múčnatke.

Všeobecné informácie

Výhody použitia:        

  • Registrovaný ako prípravok na ochranu rastlín = najvyššia čistota a kvalita formulácie
  • Jednoduchá manipulácia, presné dávkovanie a žiadna prašnosť
  • Rýchla a dokonalá rozpustnosť
  • Neusádza sa ani po dlhšom skladovaní
  • Rýchly nástup účinku a následné reziduálne pôsobenie
  • Optimálna veľkosť čiastočiek pre najlepšiu pokryvnosť
  • Mnohostranný mechanizmus účinku = nízke riziko vzniku rezistencie.

Pôsobenie prípravku

SIRIUS 800 SC je progresívny sírnatý, kontaktne pôsobiaci fungicídny prípravok. Pôsobí predovšetkým preventívne, má rýchly nástup účinku a dlhé reziduálne pôsobenie s akaricídnym účinkom. Spôsob účinku spočíva v inhibícii dýchania, v prerušovaní tvorby proteínov a vo vnútri buniek húb spôsobuje spomalenie klíčenia spór a rast hýf.

Odporučenie pre aplikáciu

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD
vinič múčnatka viniča 2,75 - 4 l 5 dní
jabloň múčnatka jabloňová 4 - 6 l 7 dní
broskyňa múčnatka broskyne 4 - 6 l 7 dní
okrasné rastliny (kvety) múčnatka kvetov 3 l

Tank mix so zmáčadlom VELOCITY: Do postrekovej zmesi odporúčame pridať zmáčadlo VELOCITY v dávke 0,25 l/ha. Odmerané množstvo prípravku SIRIUS 800 SC vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a dobre premiešajte. Následne pridajte adjuvant VELOCITY a za stáleho miešania nádrž doplňte vodou na požadovaný objem.

Balenie: 10 l

Upozornenie

Pri aplikácii prípravku pri teplotách vyšších ako 25 °C hrozí riziko fytotoxicity. Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel aplikujte mimo letového času včiel – skoro ráno, neskôr večer! Zrážky 2 – 3 hodiny po ošetrení účinok neovplyvňujú.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Vinič

Dávka vody: 1000 l/ha. Počet aplikácií: maximálne 8 x za vegetáciu. Interval medzi aplikáciami: min. 7 dní.

Prvé ošetrenie proti múčnatke na viniči vykonajte od rastového štádia 5. vyvinutého listu do rastového štádia 8. vyvinutého listu (BBCH 15–18) a ďalšie ošetrenia podľa potreby a infekčného tlaku. Vyššiu dávku 4 l/ha aplikujte pred kvitnutím, nižšie dávky po odkvitnutí viniča. Ošetrenie viniča proti múčnatke je optimálne pri dosiahnutí dĺžky výhonov 20 cm a ďalej v intervaloch 5-10 dní.

Jabloň

Dávka vody: 600 l/ha. Počet aplikácií: maximálne 8 x za vegetáciu. Interval medzi aplikáciami: min. 7 dní.

Prípravok aplikujte preventívne alebo pri zistení prvých príznakov ochorenia krátko pred kvitnutím od fázy pučania pupeňov (BBCH 53) a po kvitnutí 3 až 5 krát v závislosti od závažnosti ochorenia. Náš tip: prvé ošetrenie vykonajte v štádiu myšieho uška. Obmedzuje výskyt roztočcov.

Broskyňa

Dávka vody: 600 l/ha. Počet aplikácií: maximálne 4 x za vegetáciu. Interval medzi aplikáciami: min. 7 dní.

Prípravok aplikujte preventívne alebo pri zistení prvých príznakov ochorenia krátko pred kvitnutím od fázy pučania pupeňov (BBCH 53) a po kvitnutí v závislosti od závažnosti ochorenia. Náš praktický tip: prvé ošetrenie vykonajte v rastovej fáze, kedy sa listy oddeľujú, zelené listene sú mierne otvorené, listy rastú (BBCH 10).

Okrasné rastliny

Dávka vody: 1000 - 1500 l/ha. Počet aplikácií: maximálne 5x za vegetáciu. Interval medzi aplikáciami: min. 10 dní. Prípravok aplikujte preventívne resp. ihneď po objavení sa prvých príznakov choroby a na veľmi  napadnuté rastliny.