Preskočiť
Fungicíd

PROMETEUS

PRINESIE SVETLO ZDRAVIA VAŠIM PORASTOM PŠENICE A REPKY

Prometeus, foto title

NOVINKA 2023

Osvedčený, široko využiteľný systémový fungicíd  so širokým aplikačným intervalom. Robustný sólo a výhodný do TM kombinácií pre kontrolu chorôb obilnín a repky.

Všeobecné informácie

PROMETEUS je systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu pšenice ozimnej a repky ozimnej proti hubovým chorobám.

Výhody použitia

  • dlhodobá účinnosť
  • protektívny (preventívny) a kuratívny účinok
  • rýchly prienik do vodivých pletív a transport aj do častí rastlín, ktoré neboli postrekom zasiahnuté
  • široký aplikačný interval a spektrum účinku
  • univerzálny posilňujúci partner pre celý rad fungicídov a aj pre sólo použitie

Pôsobenie prípravku

Prípravok Prometeus obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku prothioconazole. Po aplikácii veľmi rýchlo preniká do vodivých pletív a je akropetálne transportovaný aj do tých častí, ktoré neboli priamo zasiahnuté postrekom.

Účinná látka prothioconazole prináša pestovateľom novú kvalitu fungicídnej ochrany nielen z hľadiska komplexnosti a dĺžky účinku, ale tiež v súvislosti s jej fyziologickým pôsobením pozitívne ovplyvňujúcim celkovú výkonnosť ošetrených porastov porovnateľným spôsobom ako strobiluríny. Táto výnimočná molekula z chemickej skupiny triazolthionov narúša reťazec biosyntézy ergosterolu vo viacerých miestach, čo zvyšuje istotu zásahu a znižuje riziko vzniku rezistencie. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov. Prípravok aplikujte preventívne resp. čo najskôr od objavenia sa choroby.

Odporučenie pre aplikáciu

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná  hrdza pšeničná, septorióza plevová, * septorióza pšenice, *helmintosporióza pšenice, *steblolam, *múčnatka 0,8 l 35 dní  
fuzariózy klasov 0,8 l 35 dní    
repka ozimná biela hniloba 0,7 l 56 dní  

*  registrácia účinnej látky prothioconazole v SR

Dávka vody: 200 - 500 l/ha

Balenie: 5 l

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Praktické možnosti aplikácie

Prometeus má v praxi široké uplatnenie, a to samostatne, alebo v kombinácii s inými ne-azolovými partnermi ako sú azoxystrobín, fenpropidin, cyprodinil atď.

Termíny aplikácie v pšenici

Pšenica: Použitie je technicky možné vo všetkých termínoch T1 – T3.

V  T1 aplikácii pomôže s  ozdravením porastu po zime vďaka svojej širokej účinnosti na choroby skorej jari. V zníženej dávke je výborným partnerom pre účinnú látku fluxapyroxad, s ktorou vytvára zmes kontrolujúcu steblolam, múčnatku, septoriózy a hrdze. V prípade, že na začiatku vegetácie dominuje múčnatka odporúčame jeho TM s účinnou látkou fenpropidin (Leander).  Proti hrdzi pšeničnej a septorióze plevovej aplikujte preventívne, alebo ihneď po objavení prvých príznakov ochorenia, od štádia 1. kolienka do 3 kolienka (BBCH 31 - 33).

 V T2 aplikácii (plne rozvinutý zástavový list – koniec metania BBCH 39 - 49) je prípravok výborne kombinovateľný s ne-azolovými účinnými látkami a vytvára tak rovnako širokospektrálny zásah kontrolujúci u nás dominantné choroby, napr. s  fenpropidinom (Leander) ak prevažuje múčnatka, alebo so strobilurínom azoxystrobín (Mirador) pri prevahe hrdzí alebo septorióz.

Nakoniec môžeme využiť Prometeus taktiež na  T3 ochranu klasov a posledných listov, kde je registrovaný aj proti fuzariózam v klase a kde vykazuje vysoký účinok. Proti fuzariózam klasov aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení prvých príznakov ochorenia, od fázy plne rozvinutého zástavového listu (BBCH 39) do fázy plného kvitnutia  (BBCH 65).

Termín aplikácie v repke

Repka:  Technické vlastnosti prípravku umožňujú jeho použitie už na jeseň proti fómovej hnilobe repky  vo fáze BBCH 16-19 alebo na jar pri prvých príznakoch choroby. Rozumnou možnosťou je  kombinovať Prometeus so strobilurínom azoxystrobín (Mirador), ktorý dokáže deklarovanú účinnosť výrazne posilniť a  rozšíriť, prispeje aj tzv. green efektom. Preto túto kombináciu pestovatelia používajú predovšetkým na začiatku kvitnutia, avšak aplikáciu je potrebné vykonať v bezletovom čase včiel. Prípravok je registrovaný proti bielej hnilobe od začiatku vývoja plodu do začiatku dozrievania v (BBCH 70 – 80).

Tank Mix s Velocity

Všeobecne odporúčame pridávať do aplikácií fungicídov proti hubovým chorobám na T1 a na T2 akcelerátor systémových fungicídov Velocity, a to najčastejšie v dávke 0,25 l/ha, ktorá pomôže aktívne vťahovať účinné látky do rastlinných pletív, čím podporí celkovo vyššiu a dlhšiu účinnosť zásahu.