Preskočiť
Fungicíd

CUSTODIA

VÁŠ POKLAD BUDE V BEZPEČÍ.

custodia

Postrekový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na ochranu repky olejnej proti bielej hnilobe a najnovšie pribudla registrácia proti múčnatke viniča.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • špeciálny fungicíd proti bielej hnilobe v repke olejnej
  • nová registrácia proti múčnatke viniča
  • vyvážená kombinácia dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich účinných látok
  • preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok, rastovo-regulačný efekt
  • systémové, translaminárne a reziduálne pôsobenie
  • green efekt – rastlina dlhšie tvorí a následne ukladá asimiláty, výsledkom je vyššia úroda a kvalita produkcie

Pôsobenie

Prípravok CUSTODIA je systémový fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Obsahuje dve vzájomne sa dopĺňajúce účinné látky – azoxystrobín a tebuconazole. Tebuconazole pôsobí systémovo, v repke olejnej preukazuje rastovo-regulačný efekt. Účinná látka je prijímaná listami a stonkami a transpiračným prúdom systémovo rozvádzaná do celej rastliny. Doba reziduálneho pôsobenia je 3-4 týždne. Azoxystrobín patrí medzi strobilurínové deriváty so systémovým a translaminárnym pôsobením (presun na druhú stranu listu), inhibuje klíčenie spór a rast mycélia. Ošetrené porasty sú dlhodobo zdravé a zelené – tzv. green efekt, ktorý sa prejavuje tým, že rastlina dlhšie tvorí a následne ukladá asimiláty. Výsledkom je vyššia úroda a vyššia kvalita produkcie. Účinok azoxystrobínu je predovšetkým preventívny, preto musí byť použitý pred alebo na začiatku infekcie. Doba reziduálneho pôsobenia je dlhá – 3-8 týždňov.

Spektrum účinku

Custodia pôsobí v repke olejnej ozimnej a jarnej proti bielej hnilobe (Sclrotinia sclerotiorum). Veľmi dobrý účinok je aj na čerň repkovú (Alternaria brassicae), fómové černanie stoniek (Phoma lingam), pleseň sivú (Botrytis cinerea), pleseň kapustovú (Perenospora parasitica). 

Vo viniči aplikujte Custodiu proti múčnatke viniča (Uncinula necator)

Balenie: 1 l, 5 l

Upozornenie

Prípravok aplikujte na suchý porast. CUSTODIA  sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči dažďu, avšak hodinu po ošetrení by nemalo dôjsť k zrážkam. Neošetrujte počas poludňajších horúčav. 

Prípravok nesmie zasiahnuť susedné porasty. Niektoré odrody jabloní sú vysoko citlivé na účinnú látku azoxystrobín. Prípravok nesmie byť použitý, ak hrozí nebezpečenstvo úletu postrekovej kvapaliny na jablone rastúce v blízkosti ošetrovanej plochy. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Termín aplikácie v repke olejnej

Fungicíd Custodia je špeciálne vyvinutý na T3 aplikáciu – do kvitnutia repky. V repke ozimnej a jarnej aplikujte preventívne, alebo na začiatku výskytu bielej hniloby, od fázy začiatku kvitnutia až do konca kvitnutia (BBCH 61-69). Prípravok aplikujte na suchý porast, hodinu po aplikácii by nemalo dôjsť k zrážkam. Neošetrujte počas popoludňajších horúčav.

Dávka: 1 l/ha
Dávka vody: 200–400 l/ha 

Termín aplikácie vo viniči

Vo viniči ošetrujte na základe signalizácie od rastovej fázy vyvinutého štvrtého listu (BBCH 14) do rastovej fázy začiatok dozrievania (BBCH 81). Aplikačnú dávku a objem vody odporúčame prispôsobiť rastovej fáze viniča nasledovne: 
BBCH 14 (4 listy vyvinuté): 0,175 l/ha v max. 400 l vody/ha 
BBCH 61 (začiatok kvitnutia, 10% kvetných čiapočiek opadaných): 0,35 l/ha v max. 800 l vody/ha 
BBCH 71 (nasadzovanie plodov): 0,525 l/ha v max. 1200 l/ha 
BBCH 75 (bobule vo veľkosti hrášku, strapec ovisnutý): 0,7 l/ha v max. 1600 l/ha

Dodržujte koncentráciu 0,04 % prípravku. 
Maximálny počet aplikácií: 2 x za rok, interval medzi aplikáciami 10-14 dní.