Preskočiť
Fungicíd

FORAPRO PACK

ROBUSTNÁ OBRANA PROTI CHOROBÁM PŠENICE

Forapro pack

NOVINKA 2023FORAPRO® PACK je balík určený na T1 a T3 fungicídnu ochranu 20 ha pšenice v zložení: LEANDER (2×5 l) + PROMETEUS (2×5 l).

Všeobecné informácie

FORAPRO® PACK je zvýhodnený fungicídny balíček obsahujúci jedinečné spojenie účinných látok fenpropidin + prothioconazole s vynikajúcou účinnosťou proti najčastejšie sa vyskytujúcim chorobám pšenice ozimnej ako múčnatka, hrdza pšeničná a septorióza plevová, klasové fuzariózy a vedľajší účinok na steblolam (PROMETEUS) ako aj významné vedľajšie pôsobenie na septoriózu pšenicovú, hrdzu plevovú a i. Prináša silný štart pre pšenicu pri použití v T1, pevný štít v závere vegetácie (T3).

Výhody použitia FORAPRO® PACK-u

  • Výborný pomer ceny a účinku
  • Silný synergický efekt fenpropidinu a prothioconazolu
  • Razantné riešenie hubových patogénov v TM
  • Možnosť použitia oddelene aj v TM
  • Spojenie účinných látok z rôznych skupín = antirezistentná stratégia+
  • Naše balíky vám poskytujú slobodu rozhodovania


Praktické možnosti aplikácie FORAPRO® PACK-u v pšenici

FORAPRO® PACK je koncipovaný tak, aby umožnil pestovateľom flexibilitu a jednoduché dávkovanie.

Základné odporúčanie pre zvolenie dávky ošetrenia je:  Leander 0,5 l/ha + Prometeus 0,5 l/ha na ošetrenie 20 ha pšenice.

Vzhľadom k pomeru balíčka 1:1 potom môžete dávku jednoducho upravovať nahor alebo nadol podľa konkrétnej intenzity nadpadnutia chorobami a vlastného posúdenia ekonomického nastavenia ošetrenia.