Preskočiť
Fungicíd

MIRADOR

VYHLIADKA DOBREJ ÚRODY

Mirador

Širokospektrálny fungicíd určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, repy cukrovej, slnečnice, repky ozimnej a repky jarnej, zemiakov, cibule, kapusty, brokolice, kelu a chmeľu proti hubovým chorobám.

Všeobecné informácie

Výhody použitia:      

 • Široká registrácia v 11 plodinách
 • Flexibilný partner k azolom a prochlorazu
 • Obilniny - T2 aplikácia
   - výrazný green efekt
   - zvyšuje úrodu, HTS a podiel predného zrna
   - výborný na hrdze, DTR
   - ochrana pred UV žiarením
   - žiadne zahnedlé špičky pri sladovníckom jačmeni
   
 • Repka  - T3 aplikácia na začiatku kvitnutia
  - vynikajúci proti bielej hnilobe
  - riešenie plesne kapustovej a černe repkovej

Pôsobenie prípravku

Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť prípravok MIRADOR proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. Účinná látka preniká do pletív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo pri začiatku infekcie. Azoxystrobín pôsobí dlhodobo, môže tak zabrániť vzniku novej infekcie po dobu 3–8 týždňov. Ošetrené porasty sú dlhšiu dobu zelené („green efekt“). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen nadštandardne vyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna (napr. HTZ, podiel zrna na sitách a pod.).

Prípravok na báze tejto účinnej látky - MIRADOR - sa vyznačuje širokým spektrom účinku. Pôsobí proti všetkým významným chorobám obilnín: na pšenici ozimnej proti septorióze plevovej, septorióze pšenicovej, hrdzi pšenicovej, hrdzi plevovej a múčnatke trávovej, na jačmeni jarnom proti hnedej škvrnitosti jačmeňa, múčnatke trávovej a hrdzi jačmennej. Účinkuje aj proti hubovým chorobám repy cukrovej (cerkosporióza a múčnatka), slnečnice (biela hniloba), repky ozimnej a repky jarnej (čerň repková a biela hniloba).

Odporučenie pre aplikáciu

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD
jačmeň jarný múčnatka trávová, hrdza jačmenná 1,0 l 35 dní
jačmeň jarný hnedá škvrnitosť jačmeňa 0,8 - 1,0 l 35 dní
pšenica ozimná múčnatka trávová, septoriózy, hrdze 0,8 - 1,0 l 35 dní
cukrová repa cerkosporióza, múčnatka repová 1,0 l 35 dní
slnečnica biela hniloba 1,0 l AT
repka ozimná, repka jarná biela hniloba, čerň repková 1,0 l 21 dní

Optimálna dávka postrekovej kvapaliny je 200-400 litrov na ha.

Menej významné použitie prípravku povolené podľa § 18 zákona 405/2011 Z.z. v platnom znení: NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha   OD
brokolica pleseň kapustová, alternária kapustová 1,0 l 28 dní
kapusta

múčnatka kapustová, peronospóra kapustová, pleseň sivá,

alternária kapustová, biela hniloba

1,0 l 28 dní
kel pleseň kapustová, alternária kapustová 1,0 l 28 dní
cibuľa alternáriová škvrnitosť, hubové choroby 1,0 l 30 dní
chmeľ pleseň chmeľová 0,75 - 1,6 l 28 dní
zemiak vločkovitosť zemiakov, koletotrichové vädnutie zemiakov 3,0 l AT

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Praktické možnosti aplikácie

V súčasnosti sa prípravok MIRADOR uplatňuje v registrovaných plodinách ako partner azolových prípravkov (tebuconazole, prothioconazole) ale využijete ho aj v TM s účinnou látkou prochloraz.  

Tank mix s Velocity
Do postrekovej zmesi odporúčame pridať akcelerátor systémových fungicídov Velocity v dávke 0,25 l/ha, ktorý aktívne pomôže vtiahnuť účinnú látku do rastlinných pletív, čím zaistí vyššiu účinnosť zásahu proti chorobám. Velocity preukázateľne zvyšuje úrodu v obilninách v priemere o ďalších 5 %.

Balenie: 5 l

Termíny aplikácie

Termín aplikácie v pšenici ozimnej, jačmeni jarnom

MIRADOR sa používa pred alebo na začiatku výskytu choroby. V obilninách je možné prípravok aplikovať 1 x za sezónu.

1. Skorší termín aplikácie: Skoré ošetrenie porastov obilnín sa odporúča  vykonať na začiatku výskytu choroby a za predpokladu skorého nástupu silného infekčného tlaku. Pšenicu ošetrujte  vo fáze plne vyvinutého vlajkového listu až do fázy prvé ostiny viditeľné (BBCH 39 - 49). Jačmeň ošetrujte vo fáze začiatku predlžovania stebla až do fázy plne vyvinutého vlajkového listu (BBCH 30 – 39).

2. Neskorší termín aplikácie: Z dôvodu využitia špecifických vlastností MIRADOR-u a k zabezpečeniu maximálnej úrody a jej optimálnej kvality sa odporúča - s cieľom ochrany vlajkového listu a klasu – aplikácia vo fáze začiatku/stredu až konca klasenia (BBCH 51/55 - 59 pšenica), resp. viditeľných prvých ostín až začiatok klasenia (BBCH 49/51 v prípade jačmeňa).

Termín aplikácie v repe cukrovej

V repe cukrovej sa MIRADOR aplikujte preventívne, najneskôr však pri zistení prvých príznakov chorôb, obyčajne od fázy BBCH 43 (skoro úplné zapojenie porastu – nad 12 listov na rastlinu) až do fázy BBCH 49 (6-8 týždňov po zapojení porastu). Pri trvajúcom silnom infekčnom tlaku odporúčame postrek opakovať. Maximálny počet ošetrení:  dva, za sebou idúce postreky. Interval medzi aplikáciami minimálne 7 dní.

Termín aplikácie v slnečnici

Proti chorobám stonky ošetrujte v rastovej fáze, keď je 2. až 3. predĺžené internódium slnečnice viditeľné (BBCH 32-33), keď má slnečnica 14-16 listov, proti chorobám úboru ošetrujte v rastovej fáze, keď úbor je oddelený od najmladších listov (BBCH 55). Maximálny počet ošetrení: 2x. Interval medzi aplikáciami minimálne 7 dní.

Termín aplikácie v repke ozimnej a jarnej

Repku ozimnú a repku jarnú ošetrujte proti bielej hnilobe a černi repkovej od rastovej fázy otvorených prvých kvetov (BBCH 60) do konca kvitnutia (BBCH 69). Maximálny počet ošetrení: 2x. Interval medzi aplikáciami 21 dní.

Termín aplikácie v brokolici, kapuste, keli

Platí pre pestovanie v poľných podmienkach. Aplikujte na začiatku výskytu príznakov napadnutia, najneskoršie 28 dní pred zberom. Aplikujte maximálne 1 – 2x počas vegetácie v intervaloch medzi aplikáciami 12 dní . Odporúčaná dávka vody: 200 – 300 l/ha, podľa typu postrekovača. Do postrekovej kvapaliny je vhodné pridať zmáčadlo.

Termín aplikácie v cibuli

Platí pre pestovanie v poľných podmienkach. Aplikujte na začiatku výskytu príznakov napadnutia, najneskoršie 30 dní pred zberom. Aplikujte maximálne 2x počas vegetácie v intervaloch medzi aplikáciami 14 dní. Odporúčaná dávka vody: 300 l/ha.

Termín aplikácie v chmeli

Aplikácia prípravku proti plesni chmeľovej je vhodná pre 2. a 3. ošetrenie a to do štádia začiatku tvorby hlávok, najneskoršie 28 dní pred zberom  Dávku prípravku použite podľa rastovej fázy: do rastovej fázy BBCH 37 je dávka prípravku 0,75 l/ha, do rastovej fázy BBCH 55 aplikujte prípravok v dávke 1,0 l/ha a od rastovej fázy vyššej ako  BBCH 55 je dávka prípravku 1,6 l/ha. Aplikujte maximálne 2x počas vegetácie v intervaloch medzi aplikáciami 14 dní. Odporúčaná dávka vody: 1000 - 2000 l/ha.

Termín aplikácie v zemiakoch

Platí pre konzumné aj sadbové zemiaky. Maximálna aplikačná dávka prípravku na zemiaky je 1 x 3 l/ha t.j. maximálne 750 g/ha účinnej látky azoxystrobin.. Aplikujte maximálne 1x počas vegetácie. Prípravok  neúčinkuje pri aplikácií na pôdu s vysokým obsahom organickej hmoty. Odporúčaná dávka vody: 50 - 150 l/ha.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Upozornenie

Niektoré odrody jabloní sú citlivé na prípravok MIRADOR. MIRADOR by preto nemal byť použitý v dobe, keď hrozí nebezpečenstvo úletu postrekovej zmesi na jablone rastúce v blízkosti ošetrovanej plochy. Postrekovač, ktorý bol použitý na aplikáciu MIRADOR-u, by nemal byť použitý na ošetrenie jabloní.