Preskočiť
Fungicíd

DIRIGENT

SYMFÓNIA D-DUR PRE OBILNINY A REPKU.

dirigent

Dvojzložkový (Double azol pre dvojnásobnú ochranu), systémový, fungicídny prípravok špeciálne vyvinutý pre ochranu obilnín proti klasovým fuzariózam a ďalším chorobám listov a klasov, ako aj morforeguláciu a ochranu repky ozimnej a repky jarnej proti fómovej hnilobe. V repke podporuje prezimovanie, vitalitu, skracuje výšku rastlín a obmedzuje poliehanie.

Všeobecné informácie

Výhody použitia:

  • výborný pomer ceny a výkonu
  • silný systémový účinok, translaminárny pohyb a šírenie účinnej látky aj do nových prírastkov
  • preventívny, razantný kuratívny a eradikatívny účinok (double azol)
  • registrovaný špecialista na klasové fuzáriá
  • významne znižuje výskyt a škodlivosť mykotoxínov v zrne
  • vynikajúca kombinácia liečebného a morforegulačného účinku v repke
  • odolnosť proti zmyvu dažďom už 1 hodinu po aplikácii
  • obsahuje technológiu pre maximalizáciu úrod

Pôsobenie prípravku

DIRIGENT je dvojzložkový systémový fungicíd určený pre ochranu obilnín proti chorobám klasu a listov pšenice(mäkkej aj tvrdej), raže a tritikale. Registrovaný je taktiež pre jesennú a jarnú ochranu repky proti fómovej hnilobe a reguláciu porastov ako podpory prezimovania, skrátenie výšky rastlín a obmedzenie poliehania pre maximálnu úrodu.

Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach - pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Difenoconazole je systémová fungicídna látka poskytujúca dlhotrvajúci preventívny a kuratívny účinok. Je absorbovaná listami a v rastline sa šíri akropetálne (smerom k novým prírastkom) a translaminárne.

Účinná látka tebuconazole zo skupiny triazolov inhibuje biosyntézu ergosterolu, ktorý je nevyhnutný na výstavbu bunkových membrán patogénnych organizmov. Tebuconazole má hĺbkový a systémový účinok, v rastlinách je pozvoľne akropetálne transportovaný.

Kvalitná ochrana proti komplexu klasových chorôb vrátane registrácie proti fuzariózam.

Odporučenie pre aplikáciu

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD Poznámka

repka ozimná,

repka jarná

fómová hniloba, morforegulácia rastu 0,8 l AT

v dávke 2 x 0,8 l maximálne 1x za 3 roky

v dávke 1x 0,8 l maximálne 1x za 2 roky

pšenica ozimná, pšenica jarná fuzariózy, helmintosporióza pšenice, septoriózy, hrdze 1,0 l AT  

pšenica tvrdá ozimná,

pšenica tvrdá jarná

fuzariózy, helmintosporióza pšenice, septoriózy, hrdze 1,0 l AT  

raž ozimná,

raž jarná

fuzariózy, septoriózy, hrdze 1,0 l AT  
tritikale fuzariózy, septoriózy, hrdze 1,0 l AT  

Optimálna dávka vody je 100 - 400 l/ha.

Balenie: 5 l

Informácie o možnej fytotoxicite a odrodovej citlivosti

DIRIGENT je pri dodržaní odporúčaní uvedených v etikete veľmi šetrný k ošetrovaným plodinám.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Termín aplikácie v obilninách

Pšenicu ozimnú, pšenicu jarnú, pšenicu tvrdú ozimnú, pšenicu tvrdú jarnú, raž ozimnú, raž jarnú a tritikale ošetrujte prípravkom DIRIGENT od rastovej fázy začiatku klasenia (BBCH 51) do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 69). Proti fuzariózam klasov ošetrujte od fázy začiatku kvitnutia (BBCH 61) do fázy konca kvitnutia (BBCH 69). V priebehu sezóny ošetrujte maximálne 1x.

Termín aplikácie v repke

Repku ozimnú pri jesennej aplikácii ošetrujte optimálne od rastovej fázy BBCH 14 (4. list vyvinutý) do konca jesennej vegetácie. Pri jarnej aplikácii ošetrujte repku od rastovej fázy BBCH 31 (začiatok predlžovacieho ratu) do rastovej fázy BBCH 59 (prvé korunné lupienky viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté). V priebehu sezóny ošetrujte maximálne 2x (1x na jeseň, 1x na jar).