Preskočiť
Fungicíd

FOLPAN 80 WDG

ZÁKLAD OCHRANY VINIČA.

Folpan 80 WDG - titulka

Fungicíd na ochranu viniča a zemiakov proti hubovým chorobám.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • použiteľný počas celej sezóny
  • nenahraditeľný do antirezistentných postrekových sledov
  • najpredávanejšia účinná látka v ochrane viniča
  • výborný TM partner pre iné fungicídy pre rozšírenie účinku proti iným chorobám viniča

Pôsobenie

FOLPAN 80 WDG je kontaktný fungicíd s protektívnym účinkom potláčajúcim rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín. Zasahuje do procesu respirácie, permeability bunkovej steny a delenia buniek húb. Pri používaní prípravku nevzniká rezistencia chorôb na folpet.

Dávka: 1,87 - 2 kg/ha

Dávka vody: 800 – 1000 l/ha, vinič 400 – 600 l/ha, zemiaky

Balenie: 1 kg, 5 kg

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Miešateľnosť

Do postrekovej kvapaliny zvlášť v období bohatom na zrážky, pridajte 0,1 - 0,4 l/ha ROLLWET-u, ktorý zvýši odolnosť proti zmytiu, zníži úlet postreku a zaistí dlhodobejšie ochranné krytie (9 - 12 dní)

Odporúčania pre aplikáciu

Vinič

Škodlivý činiteľ - peronospóra, biela hniloba

Dávka: 1,87 kg/ha, konc. 0,187 %

Pozvánka: Odrody určené na víno. Max. počet aplikáciá 10 x za rok v intervale 7 - 10 dní. 

Použitie TM s ROLLWET-om umožňuje predĺžiť intervaly ošetrenia zo 7 - 10 dní na 9 - 12 dní a zároveň zvýši odolnosť postreku proti zmyvu dažďom, zníži úlet a zabezpečí dlhodobejšie ochranné krytie. 

OD: 35 dní

Vinič hroznorodý ošetrujte proti peronospóre a bielej hnilobe podľa signalizácie 1 – 2x pred jeho kvitnutím. Po odkvitnutí v intervaloch 7 – 10 dní podľa infekčného tlaku a signalizácie. Prípravok Folpan 80 WDG má významný vedľajší účinok na červenú spálu, čiernu škvrnitosť a pleseň sivú. Pri poškodení viniča ľadovcom, do 24 hodín aplikujte 2 kg/ha Folpan 80 WDG, čím zabránite rozvoju tzv. ranových patogénov. Do postrekovej tekutiny zvlášť v období bohatom na dažde, pridajte 0,3 – 0,5 l/ha Agrovital-u, ktorý zvýši odolnosť proti zmytiu, zníži úlet postreku a zaistí dlhodobejšie ochranné krytie (9 - 12 dní).

Poznámka

1) prípravok sa používa v termínoch zhodných s preventívnymi postrekmi klasických kontaktných fungicídov. Pred kvetom podľa signalizácie 1 – 2 krát, po odkvete podľa signalizácie a infekčného tlaku v intervale 7 – 10 dní.

2) preventívne ošetrenie, alebo pri slabom infekčnom tlaku, podľa priebehu počasia v intervale 7 – 10 dní.

Zemiaky

Škodlivý činiteľ - pleseň zemiaková

Dávka: 2 kg/ha resp. konc. 0,2 %

Ošetrujte na základe signalizácie, od rastovej fázy BBCH 12 do BBCH 48. Maximálny počet aplikácií 3x za rok. Interval 7 - 10 dní medzi aplikácii. 

Pre zvýšenie odolnosti postreku proti zmyvu dažďom a zníženie úletu pridajte do TM + 0,1 - 0,4 l/ha zmáčadla ROLLWET. 

OD: 10 dní