Dlhodobá ochrana v každom počasí

FOLPAN GOLD

FOLPAN GOLD je nový fungicíd na ochranu viniča proti peronospóre viniča s unikátnym zložením. Kontaktný a antirezistentný folpet spolu so systémovým metalaxylom-M poskytujú robustný preventívny a kuratívny účinok. Metalaxyl-M je už do 30 min. veľmi rýchlo prijímaný zelenými časťami viniča a translokovaný do listov, pričom chráni aj nové prírastky. Ošetrujte preventívne od 4 listov do konca uzatvárania strapcov.

vinohrad a búrka2

Kľúčový škodlivý činiteľ

  • peronospóra viniča

  • biela hniloba

  • červená spála viniča

Ochrana rastlín

Výhody použitia

  • Dlhodobý systémový + kontaktný účinok
  • Veľmi rýchly príjem a translokácia metalaxylu do listov a nových prírastkov
  • Dobrý vedľajší účinok proti múčnatke, botrytíde
  • Účinok proti bielej hnilobe vďaka obsahu folpetu 
  • Kvalitná patentovaná formulácia PEPITE - bezprašnosť a výborná rozpustnosť
  • Priaznivý ekotoxikologický profil

Pôsobenie prípravku

FOLPAN GOLD je fungicídny prípravok s obsahom navzájom sa dopĺňajúcich účinných látok, folpetu a metalaxylu-M. Širokospektrálny folpet je známy svojim viacpolohovým kontaktným účinkom, ktorý pri preventívnom použití inhibuje dýchanie patogénnych húb a potláča rast ich mycélia a sporuláciu. Metalaxyl-M je systémová účinná látka zo skupiny acylalanínov, ktorá inhibuje syntézu proteínov patogénnych húb a tak zabraňuje ich rastu a rozmnožovaniu. Metalaxyl-M je rýchlo prijímaný zelenými časťami rastlín (do 30 minút) a transportovaný do listov, pričom zabezpečuje i ochranu nových prírastkov. Metalaxyl-M pôsobí preventívne a z časti aj kuratívne.

Dávka vo viniči:
koncentrácia 0,2 %
1 kg/ha do BBCH 61 (začiatok kvitnutia), max 500 l vody/ha 
2  kg/ha od BBCH 61 (začiatok kvitnutia), max 1000 l vody/ha
Maximálna dávka prípravku je 6 kg/ha/rok.

Dávka v chmeli:
koncentrácia 0,2 %
0,2 - 4 kg/ha
Maximálna dávka prípravku je 8 kg/ha/rok.

Prípravok FOLPAN GOLD aplikujte postrekom alebo rosením.

Dávku aplikačnej kvapaliny zvoľte na základe rastovej fázy viniča a chmeľu, aby sa dosiahla kvalitná pokryvnosť, nesmie však dôjsť k stekaniu aplikačnej kvapaliny z povrchu ošetrených rastlín.

Manažment rezistencie:
Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok obsahujúci účinnú látku zo skupiny acylalanínov po sebe. Všeobecne striedajte prípravky, ktoré obsahujú účinné látky s odlišným mechanizmom účinku.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

strapec viniča

Účinná látka folpet zo skupiny ftalimidov je vďaka svojej viacpolohovej aktivite na úrovni bunky ktorej sa patogén nevie prispôsobiť) zásadnou antirezistentnou zložkou prípravkov proti peronospóre viniča.  

Účinné látky

400 g/kg folpet,
48,5 g/kg metalaxyl

Termín aplikácie vo viniči:

Vinič (len muštové odrody):

Dávka aplikačnej kvapaliny: 500 - 1000 l/ha.
Maximálny počet aplikácii: 3 x v priebehu vegetácie
Interval medzi aplikáciami: 10 - 14 dní (pri silnom infekčnom tlaku sa odporúča interval skrátiť) Ošetrujte preventívne vo fáze intenzívneho rastu viniča, v prípade podmienok vhodných pre šírenie plesne. Aplikujte od BBCH 14 ( 4 vyvinuté listy), avšak posledná aplikácia by mala byť najneskôr 2 týždne po ukončení kvitnutia (BBCH 75-79).

Termín aplikácie v chmeli:

Chmeľ:

Dávka aplikačnej kvapaliny: 100 - 2000 l/ha

Interval medzi aplikáciami: 14 dní (pri silnom infekčnom tlaku sa odporúča interval skrátiť) Ošetrujte preventívne, prednostne v období intenzívneho vegetatívneho rastu chmeľu, v prípade podmienok vhodných pre šírenie plesne. Termín aplikácie je od BBCH 32 (úponky dosiahli výšku 20 % vodiacich drôtov) do BBCH 61 (začiatok kvitnutia) v dávke 0,2 kg/100 l vody.