Preskočiť
Fungicíd

FOLPAN GOLD

DLHODOBÁ OCHRANA V KAŽDOM POČASÍ.

Folpan Gold

FOLPAN GOLD je nový fungicíd na ochranu viniča proti peronospóre viniča s unikátnym zložením. Kontaktný a antirezistentný folpet spolu so systémovým metalaxylom-M poskytujú robustný preventívny a kuratívny účinok. 

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • Dlhodobý systémový + kontaktný účinok
  • Veľmi rýchly príjem a translokácia metalaxylu do listov a nových prírastkov
  • Dobrý vedľajší účinok proti múčnatke, botrytíde
  • Účinok proti bielej hnilobe vďaka obsahu folpetu
  • Kvalitná patentovaná formulácia PEPITE - bezprašnosť a výborná rozpustnosť
  • Priaznivý ekotoxikologický profil

Pôsobenie prípravku

FOLPAN GOLD je fungicídny prípravok s obsahom navzájom sa dopĺňajúcich účinných látok, folpetu a metalaxylu-M. Širokospektrálny folpet je známy svojim viacpolohovým kontaktným účinkom, ktorý pri preventívnom použití inhibuje dýchanie patogénnych húb a potláča rast ich mycélia a sporuláciu. Metalaxyl-M je systémová účinná látka zo skupiny acylalanínov, ktorá inhibuje syntézu proteínov patogénnych húb a tak zabraňuje ich rastu a rozmnožovaniu. Metalaxyl-M je rýchlo prijímaný zelenými časťami rastlín (do 30 minút) a transportovaný do listov, pričom zabezpečuje i ochranu nových prírastkov. Metalaxyl-M pôsobí preventívne a z časti aj kuratívne.

Dávka vo viniči: 
koncentrácia 0,2 %
1 kg/ha do BBCH 61 (začiatok kvitnutia), max 500 l vody/ha
2 kg/ha od BBCH 61 (začiatok kvitnutia), max 1000 l vody/ha
Maximálna dávka prípravku je 6 kg/ha/rok.

Dávka v chmeli:
koncentrácia 0,2 %
0,2 - 4 kg/ha
Maximálna dávka prípravku je 8 kg/ha/rok.

Prípravok FOLPAN GOLD aplikujte postrekom alebo rosením.

Dávku aplikačnej kvapaliny zvoľte na základe rastovej fázy viniča a chmeľu, aby sa dosiahla kvalitná pokryvnosť, nesmie však dôjsť k stekaniu aplikačnej kvapaliny z povrchu ošetrených rastlín.

Manažment rezistencie

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok obsahujúci účinnú látku zo skupiny acylalanínov po sebe. Všeobecne striedajte prípravky, ktoré obsahujú účinné látky s odlišným mechanizmom účinku.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Termín aplikácie vo viniči:

Vinič (len muštové odrody):

Dávka: 1 - 2 kg/ha, konc. 0,2 %

Dávka aplikačnej kvapaliny: 500 - 1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácii: 3 x v priebehu vegetácie

Interval medzi aplikáciami: 10 - 14 dní (pri silnom infekčnom tlaku sa odporúča interval skrátiť) Ošetrujte preventívne vo fáze intenzívneho rastu viniča, v prípade podmienok vhodných pre šírenie plesne. Aplikujte od BBCH 14 ( 4 vyvinuté listy), avšak posledná aplikácia by mala byť najneskôr 2 týždne po ukončení kvitnutia (BBCH 75-79).

OD: 28 dní

Termín aplikácie v chmeli:

Chmeľ:

Dávka: 0,2 - 4 kg/ha 

Dávka aplikačnej kvapaliny: 100 - 2000 l/ha

Interval medzi aplikáciami: 14 dní (pri silnom infekčnom tlaku sa odporúča interval skrátiť) Ošetrujte preventívne, prednostne v období intenzívneho vegetatívneho rastu chmeľu, v prípade podmienok vhodných pre šírenie plesne. Termín aplikácie je od BBCH 32 (úponky dosiahli výšku 20 % vodiacich drôtov) do BBCH 61 (začiatok kvitnutia) v dávke 0,2 kg/100 l vody.

OD: 14 dní