Preskočiť
Fungicíd

SLAPE TRIO

ŠLIAPE CHOROBÁM OBILNÍN NA PÄTY.

slape-trio

3 – zložkový, širokospektrálny fungicíd pre ošetrenie obilnín. Originálny pomer troch osvedčených účinných látok proti chorobám listového aparátu a klasu. Obsahuje odlišne pôsobiace účinné látky zo skupiny spiroketalamínov a azolov, ktoré sa v účinnosti navzájom podporujú a dopĺňajú. 

Všeobecné informácie

Výhody použitia:

  • výborný pomer ceny a účinku
  • široká účinnosť: hrdze, septórie, múčnatka, hnedá a rynchospóriová škvrnitosť
  • preventívny, razantný kuratívny a eradikatívny účinok
  • STOP – efekt na múčnatku v dávke 0,9 l/ha
  • rýchly prenik do pletív vďaka spiroxamínu
  • systémový účinok – rozvod aj do nezasiahnutých častí rastlín cievnymi zväzkami

Pôsobenie prípravku

SLAPE TRIO je kombinovaný fungicíd na ochranu obilnín proti listovým a klasovým chorobám. Obsahuje odlišne pôsobiace účinné látky zo skupiny spiroketalamínov a azolov, ktoré sa v účinnosti navzájom podporujú a dopĺňajú. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom a dlhým reziduálnym pôsobením.

Spiroxamine je systémová účinná látka zo skupiny spiroketalamínov. Blokuje enzým reduktázu, a tým inhibuje biosyntézu sterolov hubového patogéna. Rýchlo preniká do rastlín a rovnomerne sa rozmiestňuje v pletivách.Vyznačuje sa rýchlym nástupom účinku (stop efekt). Pôsobí tak preventívne, ako aj liečebne (kuratívne a eradikatívne). Liečebný účinok sa uplatňuje hlavne v prípade rozvíjajúcich sa infekcií múčnatky trávovej a hrdzí, u ostatných chorôb je vhodnejšie uprednostňovať preventívne použitie spiroxamínu.

Prothioconazole a tebuconazole sú systémovo pôsobiace účinné látky zo skupiny azolov. Pôsobia ako inhibítory biosyntézy ergosterolu (DMI), ktorý je nevyhnutný na výstavbu bunkových membrán patogénnych organizmov. Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozícii 14 alebo 24 methylén dihydrolanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov potrebné na výstavbu bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív a je akropetálne pozvoľne transportovaný vo vnútorných častiach rastlín. Systémovo preniká i do tých častí rastlín, ktoré neboli priamo zasiahnuté, vr. nových prírastkov. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, má protektívny, kuratívny a aj eradikatívny účinok. Pri použití v obilninách pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb stebiel, listov a klasov.

Tebuconazole má hĺbkový i systémový účinok, v rastlinách je pozvoľne akropetálne transportovaný. Vyznačuje sa preventívnou, kuratívnou a aj eradikatívnou účinnosťou a dlhou dobou trvania účinku. Pri použití v obilninách pôsobí proti širokému spektru listových a klasových hubových chorôb.

Dávka: 0,7 - 0,9 l/ha

Slape Trio má vedľajšiu účinnosť v pšenici ozimnej, pšenici jarnej, raži a tritikale proti helmintosporióze a septorióze pšenice.

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 2x, interval medzi aplikáciami min. 14 dní. Optimálna dávka postrekovej kvapaliny je 200-400 litrov na ha.

Táto účinná látka totiž podobným spôsobom (green efekt) ovplyvňuje fyziologické procesy prebiehajúce v rastline a tým aj celkovú výkonnosť fotosyntézy, čo sa následne prejaví výraznou úrodovou a kvalitatívnou odozvou ošetrenia.

Balenie: 5 l

Rezistencia

Zásadné na účinnej látke protihoconazole je, že oproti iným triazolovým fungicídom je reťazec biosyntézy ergosterolu zasiahnutý na viacerých miestach t.j. obmedzuje vznik rezistencie patogéna.

Upozornenie

Neošetrujte porasty pri teplotách nad 27 ºC a počas  intenzívneho slnečného svitu. Aplikujte tak, aby nedošlo k priamemu zasiahnutiu ani k úletu aplikačnej kvapaliny do okolitých porastov. Neaplikujte letecky, iba pozemne.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Termín aplikácie

Ošetrenia fungicídom Slape Trio je možné realizovať v rámci širokého aplikačného intervalu. Vzhľadom na spektrum účinnosti a fyziologické pôsobenie prípravku je však optimálne Slape Trio použiť najmä na ochranu posledného resp. predposledného listu. Napriek tomu, že tento prípravok vykazuje výbornú kuratívnu a eradikatívnu účinnosť, túto jeho vlastnosť odporúčame využívať len v nevyhnutných prípadoch. Ak to podmienky umožňujú, vždy je potrebné uprednostniť preventívne fungicídne zásahy.

Prípravok aplikujte preventívne alebo podľa prognózy a signalizácie, čo najskôr na začiatku výskytu chorôb v rastovom štádiu začiatok predlžovania stebla alebo 2. kolienko najneskôr však do konca klasenia (BBCH 30/32 – 59).