Preskočiť
Fungicíd

SPYRALE

VIAC SILY, VIAC CUKRU A BULIEV, VYŠŠÍ PROFIT.

spyrale

SPYRALE je jedinečný kombinovaný širokospektrálny systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom proti cerkosporióze, múčnatke repy a významným účinkom proti ďalším chorobám repy.

Všeobecné informácie

Výhody použitia:

  • jedinečné spojenie účinných látok v repe:
    - vysoká účinnosť
    - žiadna rezistencia cerkosporiózy
  • rýchly účinok a dlhodobé pôsobenie
  • razantná EC formulácia
  • v Holandsku registrovaný aj proti ramularióze a hrdzi repovej
  • optimálne riešenie pre 2. a 3.ošetrenie

Pôsobenie prípravku

SPYRALE je kombinovaný systémový fungicídny prípravok s preventívnym a kuratívnym účinkom. Obe účinné látky patria do skupiny inhibítorov biosyntézy sterolov (SBI).

Difenoconazole patrí do skupiny triazolov. Po aplikácii prípravku dochádza k jeho rýchlej absorbcii listami a stonkami, pričom následne sa v rastline šíri akropetálne a translaminárne. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícií biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach patogénov, vplyvom čoho dochádza k prerušeniu ich životného cyklu (rozvrat funkčnosti membrán, únik obsahu cytoplazmy a odumretie hýf).

Fenpropidin patrí do skupiny amínov, ktorých mechanizmom účinku je inhibícia izomerázy a reduktázy v biosyntéze sterolu v mitochondriách hubových patogénov. Blokuje vytváranie sekundárnych haustórií, čím redukuje tvorbu mycélia. Účinná látka fenpropidin je prijímaná listami a stonkami rastlín a následne je transpiračným prúdom systémovo rozvádzaná do celej rastliny.

Využite unikátne spojenie dvoch fungicídnych účinných látok v repe cukrovej.

Odporučenie pre aplikáciu

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka

repa cukrová,

repa kŕmna

cerkosporióza,

múčnatka repová

1,0 l 28 dní  

Dávka vody: 200 – 500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x.
Interval medzi aplikáciami: 21 dní.

Termín aplikácie

Prípravok SPYRALE aplikujte proti hubovým chorobám repy cukrovej a repy kŕmnej preventívne, resp. pri zaznamenaní prvých príznakov napadnutia, od rastovej fázy začiatku zapájania porastov: od 10 % rastlín v riadku zapojených (BBCH 31) do fázy, keď koreň repy dosahuje zberovú veľkosť (BBCH 49).

Balenie: 5 l

Upozornenie a miešateľnosť

SPYRALE je kombinovateľný s fungicídmi, s hnojivami s obsahom stopových prvkov (napr. bór mangán) s insekticídmi (napr. Pirimor 50 WG) ako aj s herbicídmi (napr. Agil 100 EC).

SPYRALE nie je kombinovateľný s roztokom dusičnanu amónneho a močoviny – DAM 390.

Manažment rezistencie

Pre zabránenie vzniku rezistencie dodržujte aplikačné dávky prípravku, termíny aplikácie, maximálny počet aplikácií. Vo fungicídnom programe striedajte prípravky s rôznym mechanizmom a spôsobom účinku.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Repa cukrová, repa kŕmna

T1: Mirador Uni v dávke 1 l/ha – max. 1 x najneskôr do konca augusta. Pri neskorých zberoch repy, pri ktorom sa plánujú 2 fungicídne vstupy, Mirador Uni odporúčame aplikovať do T1.

T2 – T3: Spyrale v dávke 1 l/ha – optimálne riešenie pre 2 až 3 ošetrenia.