Preskočiť
Insekticíd

DINASTIA

VYMAŽE ŠKODCOV MNOHÝCH PLODÍN.

dinastia

Poľnohospodárskou praxou overený, širokospektrálny, kontaktný insekticídny prípravok vo forme emulzie olej vo vode, určený na reguláciu výskytu cicavých a žravých škodcov v poľnohospodárstve a záhradníctve.

Všeobecné informácie

Výhody použitia:

  • dotykový a požerový jed s repelentným účinkom
  • široké spektrum škodcov v mnohých plodinách
  • účinkuje aj pri nižších teplotách, nepoužívajte pri t ≥ 25°C
  • rýchly nástup účinku
  • odolnosť proti zmyvu dažďom
  • nepôsobí na dravé roztočce
  • široká kombinovateľnosť s fungicídmi, herbicídmi a listovými hnojivami
  • povolený v IP mnohých plodín

Pôsobenie prípravku

Deltamethrin, účinná látka prípravku DINASTIA, je svetlostabilný syntetický pyretroid. Pôsobí ako dotykový a požerový jed. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín, najlepšie zvýšením tlaku postrekovača resp. použitím podpory vzduchu v prípade, že sa škodca nachádza na spodnej strane listov.

Dávka: 0,1 - 0,25 l/ha. Podrobnosti nižšie v časti odporúčanie pre aplikáciu. 

Povolenie v integrovanej produkcii
Prípravok Dinastia je povolený v IP: kapustová zelenina, reďkovka, rajčiak, zemiaky, jahoda,

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy 
Použitie prípravku Dinastia môže predstavovať riziko pre necieľové článkonožce z čeľade Phytoseiidae a Braconidae

Balenie: 5 l

 

Upozornenie

Pre zabránenie vzniku rezistencie nezabudnite na nutnosť striedať insekticídy s rôznym mechanizmom účinku.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Obilniny

Proti byľomorovi sedlovému ošetrujte cca 1 týždeň po vrchole náletu do žltých misiek. Proti kohútikom ošetrujte počas liahnutia vajíčok (2/3 vyliahnutých lariev). Proti voškám aplikujte od konca kvitnutia do začiatku tvorby obilky.

Dávka: 0,1 l/ha proti byľomorovi sedlovému
Dávka: 0,15 l/ha proti kohútikom a voške ovsenej

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

OD: 28 dní

Ovos

Proti zunčavke jačmennej ošetrujte prvýkrát vo fáze 2-3 listov a opakujte do 7 dní po vyklasení hlavného stebla.

Dávka: 0,15 l/ha

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 1 x
Semenné porasty a na kŕmenie
OD: 28 dní

Kukurica na zrno

Proti vijačke kukuričnej ošetrujte asi 1 týždeň po vrchole náletu do svetelných lapačov, ak sa obnoví výraznejší vrchol, opakujteo 7-10 dní.

Proti kukuričiarovi koreňovému ošetrujte podľa signalizácie. Termín aplikácie je spravidla zhodný s termínom ošetrenia proti vijačke.

Dávka: 0,25 l/ha

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní
OD: 30 dní

Zemiak a rajčiak

Proti pásavke zemiakovej ošetrujte v období maximálneho liahnutia lariev, obyčajne v dobe, keď prvé vyliahnuté larvy dosiahnu 3.stupeň. V oblastiach, kde sa zistil slabší účinok pyretroidov na pásavku zemiakovú je nutné takéto prípravky aspoň na jeden rok z používania vynechať.

Dávka: 0,15 l/ha

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní
OD: 14 dní

Bôb na zrno

Proti strapkám aplikujte pred alebo na začiatku kvitnutia, proti voškám pri ich výskyte.

Dávka: 0,1 l/ha

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní
OD: 7 dní

Šošovica

Proti plodomorovi šošovicovému ošetrujte prvýkrát pri objavení 3.poschodia kvetných pukov, druhýkrát po 14 dňoch.

Dávka: 0,1 l/ha

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

OD: 7 dní

Repka jarná a ozimná, horčica

Proti piliarke repkovej a skočkám ošetrujte od vzchádzania do konca októbra. Prvé ošetrenie proti blyskáčikovi vykonajte na začiatku predlžovacieho rastu, kedy základ kvetenstva je krytý zelenými lístkami a rastliny sú asi 20 cm vysoké, pričom sú súčasne ničené aj krytonosy. Ďalej ošetrujeme v období objavovania sa prvých púčikov na okrajoch kvetenstva až počas zakvitania (2-3 chrob./kvetenstvo). Prípravok účinkuje aj pri nízkych teplotách. Proti krytonosovi repkovému a štvorzubému prípravok používajte na začiatku náletu chrobákov do porastu repky. Proti krytonosovi šešuľovému a byľomorovi kelovému ošetrujte od fázy žltého púčika do konca plného kvitnutia.

Dávka: 0,1 l/ha byskáčik repkový

Dávka: 0,15 l/ha piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubový, byľomor keľový, skočky, krytonos šešuľový

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

OD: 45 dní

Ľan

Proti skočkám ošetrujte od vzídenia do fázy stromčeka.

Dávka: 0,15 l/ha

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 1 x
OD: 45 dní

Lucerna

Proti bzdôškam ošetrujte podľa signalizácie v období od začiatku maximálnej tvorby kvetných pukov, najneskôr pred začiatkom kvitnutia a pri dokvitaní. Proti strapkám ošetrujte pred kvitnutím.

Dávka: 0,125 l/ha

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x
Semenné porasty

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní
OD: 14 dní

Trávy - množiteľské porasty

Proti bzdôškam ošetrujte pri výskyte škodcu vo fáze steblovania.

Dávka: 0,125 l/ha

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 1 x

OD: 14 dní

Brokolica, Karfiol, Kel ružičkový, Kapusta hlávková, Kapusta čínska, Kaleráb

Proti skočkám aplikujte prípravok tesne po vzídení alebo výsadbe. Proti piliarke repkovej v čase výskytu. Proti húseniciam rôznych motýľov (mlynárik kapustový) a môr na začiatku liahnutia lariev.

Dávka: 0,15 l/ha

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

OD: 7 dní

Reďkovka

Množiteľské porasty proti piliarke repkovej a krytonosom ošetrite v čase výskytu.

Dávka: 0,1 - 0,15 l/ha blyskáčik repkový

Dávka: 0,15 l/ha krytonos repkový, krytonos štvorzubý

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

OD: 3 dni

Mrkva, petržlen, paštrnák

Proti psote, bzdôškam, obaľovačom ošetrujte semenné porasty pred kvitnutím.

Dávka: 0,1 l/ha

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

OD: 7 dní

Jabloň

Proti obaľovačovi jablčnému ošetrujte podľa signalizácie, t.j. asi týždeň po vrchole náletu motýľov do feromónových lapačov.

Dávka: 0,2 l/ha 

Dávka vody: 500-2000 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

OD: 28 dní

Jabloň, Hruška

Proti cicavým a žravým škodcom.

Dávka: 0,2 l/ha 

Dávka vody: 500-2000 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

OD: 28 dní

Čerešňa

Proti vrtivke čerešňovej ošetrujte podľa signalizácie, proti imágam asi týždeň po začiatku výletu škodcu.

Dávka: 0,25 l/ha

Dávka vody: 500-2000 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

OD: 7 dní

Čerešňa, Slivka

Proti cicavým a žravým škodcom. 

Dávka: 0,2 l/ha

Dávka vody: 500-2000 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

OD: 7 dní

Jahoda

Proti kvetovke jahodovej použite 200-2000 l aplikačného roztoku na ha a vysoký tlak. Aplikujte pred kvitnutím.

Dávka: 0,15 l/ha

Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

OD: 3 dni

Vinič

Podľa signalizácie (viď jabloň). Ošetrujte pri začiatku liahnutia húseníc obaľovačov. Húsenice prvej generácie sa obyčajne liahnu v druhej polovici mája, húsenice druhej generácie v druhej polovici júla. Ak let motýľov trvá dlhšie ošetrenie proti 1. a 2. generácii zopakujte. Aplikujte vo forme klasického postreku pri použití 600-2000 l postrekovej kvapaliny alebo vo forme rosenia. Pri rosení aplikujte prípravok traktorovými rosičmi v dávke 300-600 l pri prejazde každým medziradím. Prúd vzduchu s kvapôčkami insekticídu smerujte predovšetkým do zóny kvetenstva viniča hroznorodého.

Dávka: 0,2 - 0,25 l/ha

Dávka vody: 300-2000 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

OD: 21 dní