Preskočiť
Insekticíd

MAVRIK

BLYSKÁČIKY VYRIEŠI, VČELY POTEŠÍ.

Mavrik

MAVRIK je kontaktný insekticíd vo forme vodnej emulzie typu olej - voda určený na ničenie cicavých a žravých škodcov v chmeli, poľných plodinách, zelenine, zemiakoch, viniči a v ovocných kultúrach s minoritnou regictráciou v repe cukrovej, sóji, jahodách, jadrovinách a kôstkovinách.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

nová bór kompatibilná formulácia
nezlučiteľný so životom blyskáčika

  • vysoký účinok i na blyskáčiky rezistentné na bežné pyretroidy

voľba vašich včiel

  • vysoká bezpečnosť pre včelu medonosnú. Rovnaká účinná látka lieči varoázu včiel. insekticíd s akaricídnym účinkom.

nepotrebuje slnečník ani dáždnik

  • spoľahlivá účinnosť aj za vysokých teplôt (nad 25°C). Odolný proti zmyvu dažďom.

9 z 10 užitočných organizmov poďakuje

Pôsobenie

Mavrik obsahuje účinnú látku tau-fluvalinate. Ide o nesystémovú účinnú látku, ktorá pôsobí kontaktne a cez tráviacu sústavu cieľového hmyzu.

Praktické informácie

Mavrik na báze tau-fluvalinátu je odlišný ako klasické dnes dostupné pyretrodidy (deltametrín, lambda-cyhalothrin, beta-cyfluthrin, bifentrin, cypermethrin) zo skupiny kys. chryzantémovej. Patrí do unikátnej skupiny kyseliny amínovej (valínu). Táto odlišná podstata jeho chemizmu poskytuje prípravku Mavrik vysoko cenené vlastnosti. Účinkuje proti širokému spektru škodcov a na strane druhej je úplne neškodný pre včely, vrátane vajíčok a plodu. Bežné pyretroidy majú toleranciu založenú iba na repelentnom účinku, ktorý je však narušený, ak je prípravok aplikovaný v TM s fungicídmi. Mavrik je iný, pretože včely nemajú receptory, ktoré by prijali účinnú látku tau-fluvalinate a preto je pre ne prípravok neškodný. Táto vlastnosť účinnej látky tau-fluvalinate sa využíva i vo veterinárnych prípravkoch na boj proti klieštikovi spôsobujúcemu vysoko nebezpečnú varoázu včiel. Účinná látka Mavriku je ľahko rozpustná v tukoch, avšak nerozpustná vo vode.

To poskytuje Mavrik-u celý rad praktických výhod:

  • účinná látka sa ľahko vstrebáva do kutikuly rastlín
  • veľmi rýchly je prienik do škodlivého organizmu
  • odolnosť proti zmyvu dažďom

Balenie: 5 l, 1 l

Tank mix s fungicídmi a hnojivami

Možnosť v praxi často požadovaného TM s fungicídmi, či hnojivami si preverte v platných etiketách zamášľaných TM partnerov. Prípravok MAVRIK je kompatibilný s hnojivami obsahujúcimi bór. Použitie tvrdej vody môže znížiť účinnosť prípravkov na ochranu rastlín resp. ich kompatibilitu s hnojivami. Preto v takomto prípade zásadne ako prvé vlievame do postrekovača zmáčadlo ADAPTIC v 0,25 - 0,5 % konc., ktorým upravíme tvrdosť a pH aplikačnej kvapaliny. Následne pridáme insekticíd MAVRIK a až po jeho dôkladnom premiešaní pridávame hnojivo. Vzhľadom k nestálej a rôznej kvalite hnojív, všeobecne odporúčame najskôr vyskúšať kompatibilitu zamýšľaného TM v malej nádobe.

 

Upozornenie

Prípravok MAVRIK aplikujte v mimoletovom čase včiel!

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Odporúčanie pre aplikáciu

Mavrik 2 F - Odporučenie pre aplikáciu

Repka olejná

Proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte pri výskyte 2 – 3 chrobákov na 1 súkvetie pred kvitnutím, proti voške kapustovej pred kvitnutím alebo po odkvitnutí. Účinkuje aj na byľomora kelového a krytonosa šešuľového.

Jabloň, vinič

Proti obaľovačom ošetrujte po dosiahnutí vrcholu náletu do feromónových lapačov.

Zemiaky

Proti pásavke ošetrujte v čase maximálneho liahnutia lariev.

Bôb

Proti voške ošetrujte, ak napadnutie dosiahlo 5 a viac %, proti strapkám pred kvitnutím alebo na začiatku kvitnutia.

Šošovica

Proti plodomorom ošetrujte, v čase výletu dospelcov, na začiatku kvitnutia

Chmeľ

Proti voške chmeľovej ošetrujte hneď na začiatku tvorby prvých kolónií škodcu (po zavedení rastlín), podľa potreby ošetrenie zopakujte. Proti roztočcovi chmeľovému pri výskyte 10 pohyblivých jedincov v priemere na 1 list.

Prázdne sklady a výrobné silá

Prípravok aplikujte v 2 % koncentrácii v skladových priestoroch na bezprašné plochy. Prípravok má silný kontaktný a fumigačný účinok.

Ochranná doba: 2 dni

Repa cukrová

Minoritné použitie proti roztočcovi chmeľovému.

Dávka: 0,2 - 0,3 l/ha

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

 

Jadroviny, kôstkoviny

Minoritné použitie proti chlpáčikovi obyčajnému

Dávka: 0,3 - 0,5 l/ha

Dávka vody: 800 - 1000 l/ha

Jahody

Minoritné použitie proti chlpáčikovi obyčajnému

Dávka: 0,3 - 0,5 l/ha

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Sója

Minoritné použitie proti roztočcovi chmeľovému

Dávka: 0,2 - 0,3 l/ha

Dávka vody: 200 - 400 l/ha