Přeskočit
Při silném zaplevelení výdrolem může čekání na jednorázovou ap

Nekompromisně proti výdrolu obilnin

Agil® 100 EC je vysoce účinný herbicid, který patří mezi nejpoužívanější selektivní graminicidy na trhu. Jeho účinnost se neomezuje pouze na boj proti plevelným travám, ale je také velmi účinným nástrojem pro likvidaci výdrolu obilnin v řepce olejce. Jeho výhodná hektarová cena aplikace a nejrychlejší mechanizmus působení jej činí lákavou volbou pro zemědělce, kteří chtějí dosáhnout zdravého a produktivního porostu řepky. Agil® 100 EC je kromě řepky registrován do více jak dvou desítek dalších plodin.
Při silném zaplevelení výdrolem může čekání na jednorázovou ap

Nejrychlejší působení

Jedním z klíčových faktorů, které dělají Agil® 100 EC tak účinným, je jeho rychlý účinek. Účinná látka propaquizafop je velmi rychle absorbována rostlinami a systémově se rozvádí do listů, stolonů, oddenků, rhizomů a kořenů. To znamená, že výdrol obilnin zastavuje svůj další růst již za 1–2 dny po aplikaci a přestává konkurovat řepce. Následně dochází k nekrotizaci pletiv a odumírání výdrolu během následujících 10–20 dnů. Agil® 100 EC opravdu nese své jméno, protože právě rychlost účinku je jednou z jeho největších předností.

Další výhodou je jeho odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Dešťové srážky 1 hodinu po aplikaci Agilu® 100 EC již nesnižují jeho účinnost, což je významné, pokud se očekávají nepředvídatelné změny počasí. Nízké teploty také nemají negativní vliv na jeho účinek, což je pro podzimní aplikace důležité. Z pokusů a praxe je jeho účinnost odzkoušena po celém světě.

 

Správný postup pro různé podmínky

Správné dávkování je klíčové pro dosažení optimální účinnosti při likvidaci výdrolu. Aplikace Agilu® 100 EC se provádí nezávisle na vývojovém stadiu řepky, ale je doporučeno aplikovat ho, když je výdrol obilnin ve fázi 2.–3. pravého listu až do odnožování. Při rovnoměrném vzcházení výdrolu obilnin stačí aplikovat standardní dávku 0,5 l/ha do 4. listu obilnin. Avšak, pokud je porost ve stresu nebo je výdrol nerovnoměrný nebo hustý, lze dávku zvýšit na 0,6–0,7 l/ha. Naopak při nižším výskytu výdrolu a optimálním počasí může stačit i nižší dávka 0,4 l/ha.

V případě výskytu pýru plazivého postupujeme následujícím způsobem. Při použití dávky 0,5 l/ha dochází pouze k odumření nadzemní části pýru plazivého a k dočasnému zastavení jeho konkurence. Po určité době však opět obráží z podzemních oddenků a účinnost je nedostatečná. Pro dokonalou účinnost je třeba použít dávku 1,2–1,5 l/ha. Tady platí, že čím kratší jsou oddenky v půdě, a čím pýr bujněji roste (když je pro něj optimální teplo a vlhko), tím stačí nižší dávka z uvedeného rozpětí. Pro zvýšení účinnosti přípravku Agil® 100 EC může být také použito specializované smáčedlo Rollwet®, které podporuje pronikání účinné látky do pletiv plevele, a to obecně u všech graminicidů. Zejména, pokud rostliny čelí stresu ze sucha, nebo pak v časném jaru případnému stresu z chladu.

 

Možnost použití i v OP II. st. 

Agil® 100 EC je navíc šetrný k životnímu prostředí, nezanechává rezidua v půdě a neovlivňuje negativně růst následujících plodin. Má nízký potenciál vyplavování z půdy a nízkou rozpustnost účinné látky ve vodě, což jej klasifikuje i pro použití v ochranných pásmech vod. Díky svému eko-toxikologickému profilu prošel evropským re-registračním procesem a je schválen pro používání v zemědělských plodinách i v lesnictví. To znamená, že zemědělci mohou s důvěrou používat tento herbicid a dosahovat optimálních výsledků bez negativních dopadů na životní prostředí.

Shrnutí

 

Celkově lze říci, že Agil® 100 EC je vynikajícím herbicidem s rychlým účinkem a vysokou účinností také při likvidaci výdrolu obilnin v řepce olejce. Jeho originální formulace nabízí šetrnost k životnímu prostředí v kombinaci s dosud nepřekonanou rychlostí účinku. To z něj činí oblíbenou volbu pro moderní zemědělce, kteří hledají spolehlivé a efektivní řešení pro ochranu svých plodin.