Přeskočit
Herbicidy

Agil® 100 EC

Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC

základní informace

Široká registrace graminicidu Agil® 100 EC nabízí velmi rychlou a bezpečnou účinnost proti trávovitým plevelům v kombinaci s absolutní selektivitou k pěstovaným plodinám. Agil® 100 EC je nejpoužívanější graminicid v České republice.
 
Výhody použití:

- Nejlépe zaregistrovaný graminicid
- Nejrychlejší nástup účinku
- Vynikající účinnost proti jednoletým a vytrvalým trávovitým plevelům
- Nízká hektarová cena ošetření
- Nízké aplikační dávky a použitelnost na všechna vývojová stadia plevelů
- Účinnost graminicidu není vázána na druh a vlhkost půdy
- Vysoce selektivní
- Bez omezení v OP II. stupně
- Déšť 1 hodinu po aplikaci nesnižuje účinnost
- Bez reziduálního působení
- Spolehlivý účinek i za nízkých teplot

 

Agil® 100 EC je selektivní postřikový graminicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů v cukrovce, bramborách, lnu, hrachu, hořčici, řepce ozimé i jarní, jeteli, vojtěšce, jahodníku, cibuli, zelí, mrkvi, slunečnici, bobu, pelušce, svazence, sadech, lesních kulturách a lesních školkách.

 

 

 

Zjistit více o Agil® 100 EC

Působení

Účinná látka přípravku propaquizafop je trávovitými pleveli rychle absorbována a uvnitř rostlin systémově rozváděna do listů, stonků, stolonů, oddenků, rhizomů a kořenů. Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy mastných kyselin, čímž dochází ke zničení pletiv u citlivých trav. Plevelné trávy ošetřené přípravkem Agil® 100 EC již 1–2 dny po aplikaci zastavují svůj růst a vývoj. Jako první začínají žloutnout nejmladší listy, zatímco ostatní zůstávají ještě zelené. Pletiva starších výhonů postupně nekrotizují a celá rostlina odumírá v závislosti na klimatických podmínkách během následujících 10–20 dnů po aplikaci. Oddenky pýru plazivého a víceletých trav hnědnou směrem od špiček, postupně odumírají a rozkládají se.

Praktické možnosti aplikace

Pýr plazivý:
Při hubení pýru plazivého je vhodné po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru.

Cukrovka:
Na ježatku použijte dávku 0,7 l/ha, na pýr plazivý dávku 1,5 l/ha.

Výdrol obilnin v řepce:
Agil® 100 EC je po mnoho let nejčastěji používaným graminicidem na výdrol řepky. Standardní dávka je 0,5 l/ha. Pokud je však porost ve stresu (typicky nejčastěji díky přísuškům), či výdrol je mimořádně hustý, lze dávku zvyšovat až na 0,6–0,7 l/ha. Naopak při nižším výskytu výdrolu a optimálním počasí k potlačení postačí i 0,4 l/ha. Specializované smáčedlo Rollwet® účinnost přípravku ještě zvýší.

Termíny aplikace

Agil® 100 EC používejte jako postemergentní herbicid, můžete jej aplikovat nezávisle na vývojovém stadiu kulturní plodiny. Aplikaci provádějte na vzešlé plevelné trávy následujícím způsobem:

  • Pýr plazivý, čirok halepský a ostatní víceleté trávovité plevele: Přípravek aplikujte od 3. listu, tj. pýr plazivý při výšce cca 15–25 cm, čirok halepský cca 30–40 cm. Pro lepší účinek ošetřujte co nejdříve, kdy jsou oddenky v půdě co nejkratší. S prodlužující se délkou oddenků se účinnost snižuje.
  • Ježatka kuří noha, béry, prosa, chundelka metlice a ostatní jednoleté trávy: Přípravek aplikujte od 2.–3. listu do začátku odnožování trav, kdy jsou nejcitlivější. Raná vývojová stadia trav jsou citlivější než stadia od konce odnožování.
  • Výdrol obilnin: Pokud se zdá, že výdrol vzchází rovnoměrně, doporučujeme aplikovat přípravek v dávce 0,4 l/ha maximálně do fáze plně vyvinutého 3. listu obilniny (po objevení se 4. listu je nezbytné použít plnou dávku 0,5 l/ha). Při časnější aplikaci (1–2 listy) může dojít ke snížení efektivnosti aplikace vlivem postupného vzcházení dalších rostlin výdrolu. Při pozdější aplikaci jsou často rostliny řepky výdrolem výrazně oslabeny (pozor zejména na agresivnější ječmen) a i přes herbicidní efekt může dojít k poškození celého porostu. V případě, že vzcházení výdrolu je mírně nerovnoměrné, lze tuto sníženou dávku použít ještě trochu později a aplikaci provést i v době, kdy většina rostlin obilniny dosáhla 3 listů a část již tuto fázi přesáhla. Ovšem pokud rostliny výdrolu plně odnožují, je nezbytné přípravek aplikovat v plné dávce 0,5 l/ha. Vzhledem k tomu, že přípravek proniká do rostlin listy, provádějte aplikaci v době, kdy je již maximum plevelů vzešlých a probíhá u nich intenzivní růst. Při aplikaci dbejte na rovnoměrnost postřiku!