Přeskočit
Fungicidy

Leander®

Padlí pod kontrolou

Leander

základní informace

Leander® je jediný samostatně dosažitelný morfolinový fungicid zaručující preventivní, kurativní i eradikativní účinnost na padlí travní v obilninách s okamžitým stop efektem. Výhodou je použití i za nižších teplot a možnost přesného přizpůsobení dávky dle vývojového stadia choroby.
 
Výhody použití
  • Jediný samostatný morfolinový přípravek
  • Specialista na padlí travní s výrazným STOP efektem na rozvinutou chorobu
  • Preventivní + kurativní + eradikativní účinnost
  • Dostatečná účinnost i za nízkých teplot
  • Možnost ladění dávky dle stupně rozvoje choroby
  • Pro výrazný synergický efekt vhodný do TM s čistými azoly ve snížené dávce 0,4 l/ha
  • Možnost použití v OP II. stupně

 

Leander® je postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně pšenice ozimé a ječmene jarního proti padlí travnímu.

Zjistit více o Leander®

Působení

Přípravek Leander® je systémový fungicid s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem. Přípravek obsahuje účinnou látku fenpropidin ze skupiny morfolinů, jejichž mechanismem účinku je inhibice isomerázy a reduktázy v biosyntéze sterolu u houbových patogenů. Mechanizmus účinku je odlišný od azolů. Účinná látka fenpropidin je přijímána listy a stonky rostlin a následně je transpiračním proudem systémově rozváděna do celé rostliny. Působí proti padlí (Erysiphe graminis), rzím (Puccinia spp.) a rynchosporiové skvrnitosti (Rhynchosporium secalis). Doba účinnosti přípravku se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů po aplikaci.

Praktické možnosti aplikace

Obilniny

Přípravek lze použít především jako specialistu na kontrolu padlí travního v max. dávce až 0,75 l/ha dle stupně rozvoje choroby. Velkou výhodou tohoto jediného samostatného morfolinového přípravku na trhu je známá vlastnost morfolinů, a to jejich STOP efekt na padlí. Leander® tedy není nutné dávat proti chorobě pouze preventivně, lze si tzv. „počkat“ na první výskyty infekce. Přípravek proti padlí travnímu vykazuje totiž jak preventivní, kurativní, tak i eradikativní efekt. Leander® rovněž umožňuje citlivě dávkovat množství účinné látky dle stupně rozvoje choroby. Mnohdy při slabším průběhu infekce stačí použít i nižší dávku (0,5–0,6 l/ha) a šetřit tím tak nezbytné náklady

na účinnou ochranu. Známou výhodou účinné látky fenpropidin je i její schopnost dobrého účinku za nižších teplot, kdy azolové přípravky ještě dostatečně nemohou účinkovat.