Přeskočit
Fungicidy

Slape® Trio

Šlape to

Slape Trio

základní informace

Slape® Trio je třísložkový fungicid speciálně vyvinutý pro ekonomickou a univerzální ochranu obilnin. Kompozice účinných látek se výborně doplňuje a tvoří synergický efekt. Jednoduše účinkuje proti všem hospodářsky důležitým chorobám obilnin. Má jednotnou dávku, široké aplikační okno a nemá žádné omezení v použití. To vše za překvapivě příjemnou hektarovou cenu.
 
Výhody použití


1. Kompletní spektrum chorob obilnin

  • Dlouhodobý preventivní, kurativní i eradikativní účinek
  • Populární kombinace tří účinných látek se synergickým efektem

2. Použití bez omezení

  • Bez omezení z hlediska ochrany vod
  • Bez omezení z hlediska svažitosti pozemků
  • Bez problémů mísitelný s herbicidy, morforegulátory, listovými hnojivy

3. Vynikající zejména na první aplikace T1
4. Velmi příznivá cena


Slape® Trio je fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu je určený pro ochranu pšenice, ječmene, žita a tritikale proti houbovým chorobám.

Zjistit více o Slape® Trio

Působení

Přípravek Slape® Trio je fungicidní přípravek obsahující tři účinné látky spiroxamin, tebuconazole a prothioconazole.

Spiroxamin je systémově působící účinná látka ze skupiny spiroketalaminů. Mimořádně rychle proniká do pletiv rostlin a rovnoměrně se v nich rozmisťuje. Má především silný stop efekt (eradikativní účinek) a ozdravný efekt (kurativní účinek). Tento účinek se projevuje zejména při počátečních infekcích padlí travního a rzí. Spiroxamin dokonale spálí mycelia patogenu padlí, jehož infekce má velmi rychlý průběh (za 3–5 dní od počátku infekce do počátku tvorby rozmnožovacích orgánů). Účinkuje i za velmi nízkých teplot. Vykazuje tzv. sáňkový efekt: synergicky zvyšuje účinnost spolupůsobících azolů.

Tebuconazole je azol s hloubkovým a systémovým účinkem. Pozvolně se pohybuje akropetálně rostlinou a chrání tak i nové přírůstky. Působí preventivně, kurativně i eradikativně. Zasahuje široké spektrum chorob. Mimořádnou účinnost pak přináší především proti rzím.

Prothioconazole patří do skupiny triazolů, které působí jako inhibitory biosyntézy sterolů. Má skvělý kurativní, protektivní i eradikativní účinek proti širokému spektru chorob listů i klasů. Na rozdíl od jiných azolů, zasahuje patogen na více místech. V porovnání s ostatními azoly rovněž vyniká dlouhodobým působením, postupným pronikáním do nových přírůstků. Prothioconazole zvyšuje celkovou vitalitu rostlin a významně snižuje výskyt tzv. nespecifických skvrn.

Praktické možnosti aplikace

Pšenice: Přípravek Slape Trio patří svým složením k velmi užitečným přípravkům s výborným poměrem účinku a ceny. Působí proti celému spektru chorob, ale k optimálnímu využití jeho vlastností je vhodné jej nasadit zejména na počátku infekce, nebo i preventivně. Výborně se uplatňuje zejména proti braničnatkám, rzím, padli a DTR. Používáme jednotnou dávku 0,7 l/ha.

Ječmen: Zde dochází často k nástupu chorob dříve, proto ošetření provádíme přednostně v BBCH 30–47. Slape Trio je vysoce účinný k nejdůležitějším chorobám ječmene: hnědé a rynchosporiové skvrnitosti. Velmi dobře však také kontroluje padlí, a logicky také rez ječnou. Opět zde používáme jednotnou dávku 0,7 l/ha. Přípravek je možno použít i ve II. pásmech ochrany podzemních i povrchových vod a nemá žádné omezení použití z hlediska svažitosti svahů. Slape Trio naplňuje skutkovou podstatu sloganu Šlape to, a navíc za velmi příjemnou cenu.