Přeskočit
Stemper

Nová, ekonomicky výhodná nabídka

V letošní obtížné sezóně Adama nabízí novou, ekonomicky výhodnou nabídku dvou produktů, které spolu funkčně souvisí stejným načasováním aplikace. Širokospektrálním fungicidním zásahem, který na jaře udrží rychle se vyvíjející listovou plochu obilnin zdravou, a požadavkem správně zregulovat porost obilnin tak, aby jeho výnos nebyl znehodnocen pozdějším polehnutím a stal se tak chloubou a radostí úspěšného pěstitele. Společný nákup v balíčku je navíc oceněn výhodnějšími cenami.
Stemper

Slape® Trio

Je třísložkový fungicid, který zdařile kombinuje tři účinné látky: tebuconazole + prothioconazole + spiroxamin. Kompozice se výborně doplňuje a přináší znatelný synergický efekt při vzájemném působení. Dostatečně účinkuje proti celému spektru hospodářsky důležitých chorob, které se tou dobou v porostech vyskytujeDíky jeho velmi příjemné ceně představuje dnes řešení s velmi příznivým poměrem účinku a ceny. V pšenicích, žitu a triticale patří Slape® Trio svým složení k velmi užitečným přípravkům, neboť působí proti celému spektru chorob. K optimálnímu využití jeho vlastností je vhodné jej použít zejména na počátku infekce nebo i preventivně. Výborně se uplatňuje zejména proti braničnatkám, rzím, padlí a DTR. Používáme jednotnou dávku 0,7 l/ha. V ječmenech, kde může docházet k nástupu chorob dříve, provádíme ošetření přednostně v BBCH 29-47. Slape® Trio je vysoce účinný proti oběma nejdůležitějším chorobám ječmene: hnědé a a rhynchosporiové skvrnitosti. Velmi dobře též kontroluje padlí a logicky také rez ječnou. Opět zde používáme jednotnou dávku 0,7 l/ha.

Jeho velkou výhodou je použití bez omezení. Přípravek je možné aplikovat i ve II. pásmech ochrany podzemních i povrchových vod a nemá žádné omezení použití z hlediska svažitosti svahů. Je bez problémů mísitelný s herbicidy, morforegulátory i listovými hnojivy či biostimulátory. Slape® Trio naplňuje skutkovou podstatu sloganu Šlape to, a navíc za velmi příjemnou cenu. 

Stemper®

Účinná látka trinexapac-ethyl je nejpoužívanější regulátor růstu mezi pěstiteli. Vloni jím v České republice bylo ošetřeno více než 440 000 hektarů.  Stemper® je zásadně vylepšený regulátor růstu pro zamezení polehnutí obilnin. Obsahuje trinaxapac-ethyl s inovovanou E3 formulací, která umožňuje rychlejší a vyšší množství vstřebané účinné látky do rostliny. Stemper® spoluvytváří mohutný kořenový systém zvyšující stabilitu rostlin v půdě. Zlepšuje příjem základních živin i mikro živin a suchovzdornost rostlin.

Působení přípravku

Přípravek redukuje růst stébla a snižuje výšku rostlin. Trinexapac-ethyl je přijímán listy rostlin a následně je rozváděn do meristémových pletiv. Po aplikaci dochází k omezení růstu, zesílení stébla a zvýšení odolnosti poléhání. Při časné aplikaci (BBCH 31–32) navíc dochází k rozvoji mohutné kořenové soustavy s pozitivními dopady na suchovzdornost a výživu rostlin.

Optimalizovaná E 3 formulace

Přípravek je speciálně formulován s využitím nejmodernějších technologií a pomocných látek, takže dochází k více než 90 % vstřebání účinné látky do rostliny a dále k jejímu velmi efektivnímu biologickému využití (viz.graf). Látka je mnohem rychleji rozváděna v rostlině. Díky rychlejšímu vstřebávání je rovněž prokazatelně dosahováno vyšší odolnosti proti dešti. Formulace tak umožňuje dosahovat naprosto stejných účinků s obsahem 175 g/l jako s původní 250 g/l formulací. Důkazem jsou registrované dávky přípravku. Pěstitel tak používá stejnou dávku jako byl zvyklý u starších 250 g/l formulací a může si užít benefitu lepší ceny a menší zátěže životního prostředí.

Kdy používat

Regulátory růstu v obilí se většinou používají v růstové fázi BBCH 31–39. Pokud však Stemper® použijeme v časné fázi BBCH 31-33, dosáhneme mnohem lepšího využití účinné látky. Správné použití a maximální využití účinné látky regulátorů růstu ve prospěch porostu je vždy profesním uměním agronoma. Musíme brát v úvahu čtyři základní faktory: 1. odrůdovou citlivost 2. aktuální srážky dva týdny dní před a po aplikaci 3. úroveň dusíkaté výživy porostu a 4. aktuální hustotu porostu.

Rovněž proběhly mnohaleté přesné pokusy na různých pracovištích v Evropě i v ČR, které měly za úkol prozkoumat vliv přípravku Stemper® na zlepšení příjmu živin obilovin. Detailně byly zkoumány všechny hlavní živiny i mikroživiny, a to v pšenicích i v ječmeni jarním. Bylo dosaženo pozoruhodných výsledků, které dokládají zlepšení příjmu živin u všech sledovaných prvků s následným promítnutím do zvýšení výnosů. 

Detailní informace o stanovení optimální dávky přípravku Stemper® naleznete v katalogu přípravků Adama 2024, strana 170–175, nebo jednoduše zavolejte regionálnímu zástupci.  

 

Jak to jde dohromady?

Praxe často s výhodou kombinuje v obilninách použití regulátoru růstu s první aplikací fungicidu. Společnost Adama pro tyto účely nabízí velmi vhodný, širokospektrální fungicid Slape® Trio. To vše zabaleno v ekonomicky výhodném balíčku, který pomůže v obtížné sezóně dostat náklady na produkci více pod kontrolu. Balíček bude obsahovat 20 l Slape® Trio + 10 l Stemper® a umožní tak pěstiteli společnou aplikaci na cca 28 hektarů v základní dávce 0,7 l ha Slape® Trio + 0,35 l Stemper®, která výborně zaúčinkuje na celý komplex listových chorob a zároveň sníží riziko polehnutí porostu při současném zlepšení jeho kořenového systému. Ten pak přinese, kromě lepšího ukotvení v půdě, lepší a vyšší příjem živin z půdy. To vše lze provést v jedné operaci.  Spojení fungicidního přípravku Slape® Trio a regulace růstu s přípravkem Stemper® je chytrá, ekonomicky zajímavá volba.