Přeskočit
Růstové regulátory

Stemper®

A stojí všechno

Stemper balení

základní informace

Stemper® je vylepšená generace regulátoru růstu pro zamezení polehnutí obilnin. Obsahuje trinexapac-ethyl s inovativní E3 formulací, které umožňuje rychlejší a vyšší množství vstřebané účinné látky do rostliny. Stemper® vytváří mohutný kořenový systém zvyšující stabilitu rostlin v půdě.

Výhody použití

  • Vylepšená generace trinexapacu s účinnější formulací
  • Spolehlivé omezení ztrát polehnutím
  • Zvýšení suchovzdornosti
  • Zvýšení příjmu živin (N, P, K) díky zvýšení objemu kořenů

Výhody optimalizované E3 formulace

  • E1 : Mnohem vyšší množství vstřebané účinné látky
  • E2 : Rychlejší rozvod v rostlině
  • E3 : Vyšší odolnost proti dešti díky rychlejšímu vstřebávání

Regulátor růstu a vývoje rostlin ve formě emulgovatelného koncentrátu určený ke zkrácení stébla a zvýšení odolnosti proti poléhání v jarním ječmeni a pšenici ozimé.

Zjistit více o Stemper®

Působení přípravku

Přípravek na bázi účinné látky trinexapac- ethyl se používá jako regulátor růstu a vývoje v obilninách. Inhibuje syntézu giberelinu, a tím redukuje růst stébla a snižuje výšku rostlin. Trinexapac-ethyl je přijímán listy rostlin a je následně rozváděn do meristémových pletiv. Po aplikaci dochází k omezení růstu, zesílení stébla a zvýšení odolnosti k poléhání. Pokud se dostane na půdu, je velmi rychle rozkládán.

Praktické možnosti aplikace

Optimální termín pro aplikaci přípravku je ve fázi BBCH 31–33, lze jej však použít až do fáze BBCH 39. Aplikujte na suchý porost. Neaplikujte při teplotách nižších než 12 °C a vyšších než 27 °C, rovněž při intenzivním slunečním svitu. Maximální použití za sezónu 1×. Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Přípravek nemá omezení použití z pohledu ochrany vody. Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 5 metrů. Je běžně mísitelný s fungicidy, herbicidy či biostimulanty typu Talisman®, Status® či ExelGrow®.