Přeskočit
Fungicidy

Maxentis®

Připraven pomoci

Maxentis balení

základní informace

Určeno pro evropské pěstitele obilnin a řepky. Maxentis® je nový širokospektrální fungicid v readymix řešení, který v obilninách zabezpečí spolehlivou kontrolu řady listových chorob včetně braničnatek, rzí a DTR. V řepce pak zajistí excelentní účinnost proti hlízence a alternáriím. Navíc zvýší výnos díky jeho fyziologickým efektům.

Výhody použití Maxentis®

  • Extra silná formulace prothioconazole + azoxystrobinu na hektar
  • Ideální načasování:
    Obilniny: Ekonomický širokospektrální zásah na T2. Zvyšuje výnos, HTS i podíl předního zrna.
    Řepka: T3 aplikace ve fázi počátek květu-plný květ proti hlízence, černím a s vedlejším účinkem na plíseň zelnou. Zvyšuje výnos a olejnatost semen.
  • Jednoduchost, univerzálnost a flexibilita použití.

Maxentis® je fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k efektivní ochraně obilnin a řepky proti hospodářsky škodlivým chorobám.

Zjistit více o Maxentis®

Synergická účinnost látek

Účinná látka azoxystrobin patří do chemické skupiny strobilurinů. Má systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů při dýchání mitochondrií. Účinek je především protektivní, proto se používá před, nebo ihned na začátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak bránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené - green efekt. V obilninách účinkuje výborně na všechny druhy rzí, DTR, dále pak na braničnatky, hnědou skvrnitost a rynchosporiovou skvrnitost ječmene. V řepce pak je registrován na hlízenku a černě. Azoxystrobin je stále světově nejvíce využívanou účinnou látkou ze své skupiny.

Systémově působící účinná látka prothioconazole patří do chemické skupiny triazolinthionů. Po aplikaci velmi rychlé proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportována i do těch částí, které nebyly přímo zasaženy postřikem. Ve škodlivých organismech inhibuje tvorbu ergosterolu, který je základním stavebním prvkem buněčných membrán. Podobně jako strobiluriny působí stimulačně, a tím podporuje zvýšení úrody. Má velmi dobrou účinnost proti širokému spektru houbových patogenů a dlouhou dobu trvání účinku.

Praktické možnosti aplikace

Maxentis® zdobí relativně masivní množství účinných látek v produktu, protože byl koncipován uspět i v podmínkách nejvyšších infekčních tlaků v přímořských státech mírného klimatického pásma. V naší praxi to proto dává zkušenějšímu pěstiteli klid při volbě nižší hektarové dávky 0,8 l/ha z jeho registrovaného rozpětí. Ta je pak nejen většinou dostačující, ale znamená zde i kýženou ekonomickou úsporu. I takto ovšem přinese 150 g azoxystrobinu a 120 g prothioconazole v hektarové dávce na pole, což je většinou více, než podobně koncipované balíčky na trhu. Na druhé straně stále je zde stále možnost použít plnou dávku 1 l/ha, když je náhle nutné čelit zesílené infekci. 

To dodává potřebnou flexibilitu použití přípravku nejen v souladu s legislativou použití, ale i s ohledem na pracovní aplikační špičku u pěstitele. Umožňuje využívat jeden přípravek v originální kvalitě tak, aby pomohl v květnu kvalitně ošetřit obilniny i řepku „zároveň“: Lze jej totiž nejefektivněji uplatnit jak pro kvalitní ošetření kvetoucích porostů řepky proti hlízence, tak porostů pšenic a ječmenů nejlépe do fáze praporcového listu včetně, a to proti prakticky všem hospodářsky významným chorobám, které se v porostech v tuto dobu vyskytují. Jednoduchost a univerzálnost a flexibilita zdobí nový fungicid Maxentis®.