Přeskočit
Fungicidy

Stavento®

Užitečný partner

Stavento

základní informace

Stavento® je první fungicid do obilnin s technologií MSI Protech®, která přináší jedinečnou spolehlivost zásahu. MSI Protech® je technologie unikátně působící na třech životně důležitých místech v buňkách patogenu: v jádře, mitochondriích a membráně. Kromě vlastní účinnosti zároveň posiluje i účinnost partnera v tank-mixu, a to zejména na braničnatky, rzi a plíseň sněžnou na listech. MSI Protech® znásobuje „životnost“ partnera v anti-rezistentních strategiích
 

Výhody použití

 

 •  Jedinečný účinek na 3 rozdílných místech buňky patogenu
  - Zastavuje dělení v buněčném jádře
  - Vypíná energetickou produkci v mitochondriích
  - Blokuje polopropustnost membrán buněčných stěn
 • Jedinečný komponent antirezistentní strategie
  - Nulová rezistence původců chorob prokázána v mnoha plodinách (chmel, vinice, sady)
 • V pšenicích zesiluje účinnost partnerů na braničnatky, rzi, plíseň sněžnou na listech včetně rezistentních kmenů
 • V ječmeni zesiluje účinnost partnerů na ramulárii a rynchosporiovou skvrnitost včetně rezistentních kmenů
 • Zvyšuje příjem partnerské účinné látky a významně prodlužuje její životnost
 • Dobře ulpívá ve voskové vrstvičce, déšť jej nesmývá
 • Výborná mísitelnost i selektivita

Stavento® je postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně proti Septoria tritici v pšenici obsahující technologii MSI Protech®.

Zjistit více o Stavento®

Působení

Stavento® obsahuje speciální formulaci účinné látky, která se řadí do chemické skupiny ftalimidů. Z hlediska potenciálního vzniku rezistence patogenů je tato účinná látka řazena dle evropského výboru FRAC do skupiny velmi nízkého rizika. Za mnohaletou dobu používání účinné látky po celém světě, a to v mnoha plodinách, si nikde žádný patogen dosud nevyvinul jakýkoliv stupeň rezistence. Příčinou je jedinečné působení účinné látky na třech místech v buňkách patogenu. V buněčném jádře, kde přerušuje jeho dělení, v mitochondriích, kde vypíná energetickou produkci a v membránách, kde inhibuje další vývoj. Přípravek je proto klasifikován jako multi-site-inhibitor (MSI).

Tato unikátní vlastnost předurčuje jeho použití jako partnera dalších účinných látek, kterým posiluje účinnost na uvedené spektrum chorob, ale zejména výrazně prodlužuje jejich „životnost“ čili prodlužuje jejich odolnost na vznik rezistence.

Praktické možnosti aplikace

V pšenici ozimé se přípravek Stavento® obsahující jedinečnou MSI Technologii® (multi-site-inhibitor) používá v plné dávce 1,5 l/ha zásadně jako partner do tankmixu s dalším fungicidem. Zde posiluje a zvyšuje jeho účinnost nejen proti braničnatce pšeničné (a to včetně excelentní kontroly již rezistentních kmenů choroby), kde je registrován, ale výrazně pomáhá v účinnosti i na další choroby, jmenovitě na rez pšeničnou, rez plevovou, plíseň sněžnou na listech a DTR. Přípravek neúčinkuje na padlí travní. Z logiky věci pak nejvhodnější termín použití je v tank-mixu s partnerem v periodě rychlého růstu obilnin (tzv. T2 ošetření na praporcový list), či v podmínkách použití pouze jednoho fungicidu. Obsažená MSI technologie® obecně zrychluje proniknutí fungicidních komponentů do pletiv, zvyšuje účinnost partnerské účinné látky a zároveň ji protektivně chrání před vznikem rezistentních kmenů patogenu na ni. To z přípravku Stavento® činí velmi užitečného partnera pro odpovědnou ochranu nejen nyní, ale i směrem k budoucnosti.

V ječmeni je stejných efektů dosahováno zejména při posílení účinnosti na ramulárii a rynchosporiovou skvrnitost. Přípravek však je zde teprve v registračním řízení.