Přeskočit
Herbicidy

Trinity®

Jednoduše třikrát lepší

Trinity

základní informace

Trinity® je výjimečný herbicid pro podzimní ošetření všech obilnin. Optimální poměr tří účinných látek umožňuje jednou aplikací zbavit Vaše pole plevelů včetně rezistentních chundelek. Dlouhodobě působí, snadno a jednoduše se používá. Představuje novou dimenzi v regulaci plevelů.
 
Výhody použití
 • Výjimečný herbicid do všech ozimých obilnin
 • Tři účinky prověřené časem
  - ohromující plevelohubné spektrum včetně problematických: kakostů, zemědýmů, rozrazilů, máku, výdrolu řepky i slunečnice, violek
 • Top řešení i na rezistentní chundelku
 • Snadné a jednoduché použití
  - mísitelnost s insekticidy
  - jednoznačná dávka 2 l/ha
  - minimální omezení
 • Každá z účinných látek má jiný mechanismus účinku
 • Bez omezení použití na svazích
 • Bez omezení pro následné plodiny
 • Bez omezení použití v OP II podzemní vody

Trinity® je postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro podzimní postemergentní ošetření ozimých obilnin proti jednoletým dvouděložným plevelům, chundelce metlici a lipnici roční.

Zjistit více o Trinity®

Působení

Mechanismus účinku herbicidu Trinity® je založen na vzájemné součinnosti 3 látek.
Pendimethalin působí na inhibici dělení a růstu buněk v nejmladších pletivech citlivých plevelů. Účinná látka pendimethalin je přijímána listy, hypokotylem i kořeny. Citlivé plevele odumírají během klíčení, vzcházení nebo krátce po ošetření přípravkem.
Diflufenican je inhibitor fotosyntézy. Účinná látka blokuje tvorbu chlorofylu a vyvolává typické symptomy vybělení, což u citlivých plevelů vede k odumírání během několika málo týdnů. Účinná látka blokuje biosyntézu karotenoidů v chloroplastech. Diflufenican vytváří na povrchu herbicidní film, v kterém přicházejí klíčící rostliny do kontaktu s účinnou látkou, která je příjímána především hypokotylem a děložními listy. Sekundárně je příjímána kořeny i listy.
Chlorotoluron je selektivním herbicidem působícím před vzejitím a po vzejití. Účinná látka zasahuje do fotosyntézy a blokuje světelnou reakci a je příjímána především kořeny a sekundárně i listy.

Praktické možnosti aplikace

Obilniny
V obilninách se Trinity® používá v postemergentní aplikaci od 1. listu obilniny do třetího plně vyvinutého listu, nebo se můžeme řídit fází plevelů: od fáze, kdy plevele nejsou vzešlé až do BBCH 13 - plně vyvinutého třetího listu plevele. Tři různé mechanismy účinků zaručují
rozsáhlé plevelohubné spektrum, a to včetně chundelky metlice, která je již rezistentní na účinné látky ze skupiny sulfonylmočovin. Trinity® rovněž zdobí jistota a dlouhodobost účinku. Velmi populární a široce využíván je přípravek v sousedním Německu.
Neaplikujte při očekávání celonočních mrazíků.
Zkušenosti se zahraničí rovněž ukazují, že pokud se z různých důvodů aplikuje Trinity® i preemergentně, tedy na ještě nevzešlé obilí, nedochází ani k poškození vzcházejících rostlinek, ani ke snížení herbicidní účinnosti.