Přeskočit
Herbicidy

Trozano®

Nad plevely vyhráno

Trozano

základní informace

Trozano® je unikátní herbicid pro podzimní ošetření všech obilnin. Inovativní složení tří účinných látek s různým způsobem účinku umožňuje jedním zásahem úplnou kontrolu všech důležitých plevelů, a to včetně všech dosud známých typů rezistentní chundelky metlice. Nabízí dlouhodobou účinnost, jednoduchost použití a flexibilní termín aplikace až do konce odnožování.

 

Výhody použití

  • Bezpečný, jednoduše použitelný, čas šetřící herbicid
  • Všestranně použitelný do všech druhů i odrůd podzimních obilnin
  • Tři účinné látky poskytují vynikající obranu proti rezistenci s různým mechanismem účinku dle HRAC
  • Použití pre- i postemergentně včetně pozdních aplikací až do konce odnožování
  • Unikátní široké spektrum plevelů
  • Bezchybný i na chundelky rezistentní na sulfonylmočoviny či na chlortoluron
  • Vyspělá formulace: 3D ACTIV
  • Bez problémů mísitelný

 

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti jednoděložným a dvouděložným plevelům v porostech ozimé pšenice, ozimého ječmene, tritikale a žita.

Zjistit více o Trozano®

Působení

Přípravek Trozano® je určen pro preemergentní i postemergentní aplikaci (až do fáze BBCH 29) k ničení dvouděložných jednoletých plevelů, chundelky metlice a jílků v ozimých obilninách. Přípravek Trozano® je kombinovaný herbicid, obsahující tři navzájem se doplňující účinné látky diflufenican, flufenacet a chlorotoluron.

Diflufenican je převážně absorbován mladými rostlinami v době klíčení, sekundárně pak kořenovým systémem a listovou plochou. Doba působení diflufenicanu je asi 6 měsíců. Flufenacet účinkuje jako inhibitor dělení buněk, je přijímám hlavně kořenovým systémem a hypokotylem a klíčícími výhonky, a je translokován převážně systémově do růstových vrcholů. Flufenacet je účinný především na trávy, ale také na řadu běžných dvouděložných plevelů. Chlorotoluron je selektivním herbicidem působícím před vzejitím a po vzejití. Účinná látka zasahuje do fotosyntézy a blokuje světelnou reakci II (fotosystém II) a je přijímána především kořeny a sekundárně i listy.

Praktické možnosti aplikace

Trozano® je výjimečný herbicid koncipovaný na brzké odstranění všech důležitých plevelů ze všech ozimých obilnin jedním podzimním zásahem. Přípravek má relativně rozsáhlé aplikační okno: od preemergentního použití až po fáze konce odnožování (BBCH 29) plodiny, což přináší určitý komfort uživateli při časování zásahu. Nejlepších výsledků ale bylo dosahováno při aplikaci na počátku odnožování, a to u všech obilnin. Dávkování je flexibilní od 1,2–1,8 l/ha. V našich podmínkách obecně doporučujeme dávku 1,5 l/ha jako naprosto dostatečnou, dokonce i nižší dávka bude stačit v případě, že očekáváme nižší tlak plevelů. Přidání specializovaného specializovaného smáčedla Grounded® účinek jen zvýrazní a dále omezí nežádoucí úlet na necílové plochy i eventuální proplavování účinných látek do spodních vod. Trozano® je vysoce selektivní (bezpečné) ke všem odrůdám ozimých obilnin.Hlavní praktickou výhodou je jeho použití v oblastech, kde má již chundelka metlice vytvořenou částečnou či úplnou rezistenci nejen na sulfonylmočoviny, ale i na chlortoluron - zde pak práci vykoná flufenacet. Registrovaná dávka rovněž z cca 80 % kontroluje psárku, ale pokud chceme účinek stoprocentní, je třeba poměr flufenacetu zde o něco zvýšit přidáním přípravku obsahující čistý flufenacet.