Přeskočit
Herbicidy

Elegant® 2 FD

Na křídlech prosperity

Elegant

základní informace

Elegant® 2 FD je herbicid proti dvouděložným plevelům obsahující nejpoužívanější osvědčené účinné látky v plných dávkách. Je určen pro jarní aplikace do pšenic, ječmenů a tritikale. Představuje efektivní a cenově výhodné řešení.
 
 
Výhody použití
  • Široké spektrum dvouděložných plevelů
  • Dvojí mechanismus účinku
  • Do pšenic, ječmenů i tritikale
  • Ekonomicky zajímavé řešení pro jarní odplevelení obilnin

Elegant® 2 FD je postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze k ošetření obilnin proti dvouděložným plevelům.

 

 

Zjistit více o Elegant® 2 FD

Působení

Elegant® 2 FD je systemicky působící herbicid pro postemergentní ošetření proti dvouděložným plevelům. Obsahuje dvě účinné látky florasulam a 2,4-D, které se liší mechanismem účinku proti plevelným rostlinám. Florasulam inhibuje tvorbu enzymu acetolactate synthase (ALS). Symptony se nejdříve objevují v meristemových pletivech jako chlorózy a nekrózy. 2,4-D způsobuje abnormality v růstu a v rostlinných pletivech a nakonec odumírání celých rostlin. Přípravek zastavuje velmi rychle růst citlivých plevelů. Typické symptomy poškození (abnormality růstu, změna barvy) odumírajících plevelů jsou patrné už za 7–10 dnů po aplikaci v závislosti na podmínkách růstu a citlivosti plevelů.

Praktické možnosti aplikace

Ozimé obilniny

Přípravek se aplikuje v ozimých obilninách postemergentně na jaře v růstové fázi plodiny BBCH 21–32, tj. od fáze odnožování do fáze 2. kolénka. Optimální aplikační termín je při teplotách 7–25 °C v období aktivního růstu plevelů. Plevele by měly mít od 2 do 10 listů.

Kompletní jarní odplevelení

Novou možností je využít společné ekonomické nabídky balíčku Response Elegant packTM. Balíček umožní ekonomicky výhodně

sestavit kompletní jarní odplevelení ozimé pšenice a triticale dle konkrétní situace na poli. Pokud se vyskytují na poli sveřepy, či psárka, je třeba použít kombinaci Response® + Elegant® 0,25 kg + 0,6 l/ha. Pokud je hlavní plevelnou trávou jen chundelka, stačí dávka 0,125 g + 0,6 l/ha. Pokud je zde potvrzen již výskyt ALS částečně rezistentní chundelky, je třeba použít první, vyšší dávku. Sveřepy se zpočátku vyskytují nejčastěji na okrajích pozemků, takže v tom případě lze použít „chundelkovou“ dávku na celý pozemek a zasažené okraje sveřepy pak dodatečně postříkat ještě zbylou dávkou Response® + 0,125 kg/ha na doplnění účinnosti. Zásah provádíme na aktivně rostoucí plevele. Kombinace se nedoporučuje s hnojivem DAM 390, zejména pokud hrozí ranní mrazíky.

Jarní ječmen

Přípravek se aplikuje v jarním ječmeni postemergentně v růstové fázi plodiny BBCH 13–32, tj. od fáze 3. listu do fáze 2. kolénka. Optimální aplikační termín je při teplotách 7–25 °C v období aktivního růstu plevelů. Plevele by měly mít od 2 do 10 listů.