Preskočiť
Adjuvanty, regulátory rastu a biostimulanty

SUPERFIX

DOZREJÚ A NEUNIKNÚ...

superfix

Adjuvant registrovaný na obmedzenie predzberových a zberových strát repky olejnej, hrachu, fazule, bôbu, ľanu, slnečnice a sóje.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • Obsahuje špecializovaný systém zmáčadiel
  • Bráni samovoľnému pukaniu a praskaniu šešúľ a strukov
  • Významne znižuje predzberové a zberové straty
  • Umožňuje prirodzené dozrievanie plodín
  • Zlepšuje kvalitatívne parametre semien
  • Možnosť použitia samostatne alebo spolu s glyfosátom a desikantmi
  • Biologicky ľahko odbúrateľný

Pôsobenie

Superfix je pomocný prípravok určený pre obmedzenie predzberových a zberových strát repky olejnej, slnečnice, sóje, strukovín atď. Vytvára na povrchu rastlín polopriepustnú (semipermeabilnú) membránu, ktorá neobmedzuje vysychanie šešúľ a strukov, ale súčasne zamedzuje prenikaniu vody do pletív. Takto zabraňuje samovoľnému praskaniu šešúľ a strukov pri dozrievaní, a vypadávaniu semien pred zberom a počas zberu.

Dávka: 0,8 - 1 l /ha

Superfix je možné použiť v TM kombinácii s desikantmi a s prípravkami na báze glyfosátu a diquatu, vždy v súlade s etiketou použitého prípravku.

Posledný termín aplikácie: pred zberom plodiny (fáza plnej zrelosti).

Maximálny počet ošetrení: 1 x za sezónu v danej plodine

Dávka vody: 150 – 300 l/ha

V prípade silného zaburinenia, resp. potreby harmonizácie dozrievania nerovnomerných porastov je možná aj TM kombinácia s Glyfoganom Super, resp. desikantmi. Po aplikácii nádrž, čerpadlo a hadice prepláchnite ne-iónovým čistiacim prostriedkom.

Balenie: 5 l

 

Upozornenie

Po aplikácii nádrž, čerpadlo a hadice prepláchnite ne-iónovým čistiacim prostriedkom. V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia podľa etikety TM partnera!

Miešateľnosť

SUPERFIX je možné použiť v TM kombinácii s desikantmi a s prípravkami na báze glyfosátu, vždy v súlade s etiketou použitého prípravku. V prípade silného zaburinenia resp. potreby harmonizácie dozrievania nerovnomerných porastov je možná aj TM kombinácii s prípravkom GLYFOGAN SUPER resp. desikantmi. 

Odmerané množstvo pomocného prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do 3/4 vodou a následne za stáleho miešania nádrž doplňte na požadovaný objem. Miešanie ponechajte zapnuté aj počas presunu postrekovača a pri samotnej aplikácii. Ak je pri príprave aplikačnej kvapaliny použitá tvrdá voda, odporúča sa použitie prípravku na zmäkčenie vody (pridáva sa do nádrže postrekovača ako prvý). Postrekovač je potrebné pred aj po použití riadne vypláchnuť. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Repka olejná

Aplikujte od fázy, kedy približne polovica šešúľ prešla zo zelenej na svetlo žltú farbu, čo je zvyčajne 3 - 4 týždne pred očakávaným zberom. Šešule sú v tomto čase ešte pružné a je možné ich medzi prstami ohnúť do tvaru písmena U.

Dávka: 1 l/ha
Dávka vody: 150 - 300 l/ha
Poznámka: Možnosť zníženia dávky na 0,8 l/ha v prípade menej hustého a nižšieho porastu.
Ochranná doba: AT

Hrach, bôb

Aplikujte v čase, kedy vlhkosť semien dosahuje cca 40 - 50%, struky sú ešte pružné, ale semená už získavajú nahorklú chuť.

Dávka: 1 l/ha
Dávka vody: 150 - 300 l/ha
Poznámka: Možnosť zníženia dávky na 0,8 l/ha v prípade menej hustého a nižšieho porastu.
Ochranná doba: AT

Slnečnica

Aplikujte v čase, kedy je vlhkosť nažiek v rozmedzí 25 – 30 %, približne 14 dní pred zberom.

Dávka: 1 l/ha
Dávka vody: 150 - 300 l/ha
Poznámka: Možnosť zníženia dávky na 0,8 l/ha v prípade menej hustého a nižšieho porastu.
Ochranná doba: AT

 

Sója, fazuľa

Aplikujte 3 až 4 týždne pred zberom.

Dávka: 1 l/ha
Dávka vody: 150 - 300 l/ha
Poznámka: Možnosť zníženia dávky na 0,8 l/ha v prípade menej hustého a nižšieho porastu.
Ochranná doba: AT

Ľan

Dávka: 1 l/ha
Dávka vody: 150 - 300 l/ha
Poznámka: Možnosť zníženia dávky na 0,8 l/ha v prípade menej hustého a nižšieho porastu.
Ochranná doba: AT