Preskočiť
Adjuvanty, regulátory rastu a biostimulanty

TALISMAN

POMÁHA RASTLINÁM PROSPEROVAŤ

Talisman

NOVINKA 2023

Biostimulačné hnojivo s obsahom NPK + mikroživín obohatené o unikátnu kombináciu piatich biostimulantov, ktoré pomáha preukázateľne zvýšiť úrodu plodín v priemere o 6–8 %. 

Všeobecné informácie

TALISMAN je plne stabilizované a vysoko účinné viaczložkové anorganické hnojivo s prídavkom kyseliny pidolovej a dimetylsulfónu, podporené patentovanou technológiou vstrebávania R 100. 

Pomáha preukázateľne zvýšiť úrodu plodín v priemere o 6–8 %, a to vďaka zvýšeniu schopnosti prijímať živiny a stimuláciou tvorby bielkovín aj v nestresových “normálnych” podmienkach. V stresových situáciách chráni úrodový potenciál rastlín vďaka redukcii toxického pôsobenia amoniaku, preukázateľne zvyšuje množstvo chlorofylu a robí koreňový system ako aj nadzemnú hmotu viditeľne robustnejšími. To všetko vedie k podstatne rýchlejšej regenerácii ošetrených plodín.

Výhody použitia

1. Pri objavení sa abiotického stresu
     - Redukcia poškodenia amoniakom (žltnutie)
     - Zvýšenie množstva chlorofylu (+ 17 %)
     - Zvýšenie hmotnosti koreňov (+20 %)
     - Zvýšenie hmotnosti nadzemnej hmoty (+26 %)
     - Efektívna foliárna výživa s rýchlou odozvou
     - Zrýchlenie regenerácie rastlín
     - Ochrana úrodového potenciálu rastlín

2. V normálnych podmienkach
     - Maximalizácia asimilácie dusíka
     - Stimulácia tvorby bielkovín
     - Zrýchlenie príjmu listovej výživy
     - Stimulácia cytokinínov
     - Zvýšenie úrody v priemere o 7 %
 

Pôsobenie prípravku

Talisman je unikátna kombinácia 5 biostimulantov a komplexného spektra makro a mikro živín.

Kyselinu pidolovú (synonymum kyselina pyroglutámová) rastliny používajú ako signálnu zložku pri udržiavaní cyklu asimilácie dusíka v chode.

Nedostatok kyseliny pidolovej rastliny vnímajú ako signalizáciu stresu a prepínajú tak svoj metabolizmus do katabolického režimu. Dodaním určitého množstva kyseliny pidolovej účinne pomáhame rastlinám zotaviť sa zo stresu a chránime tak úrodový potenciál pestovaných plodín.

Patentovaná technológia vstrebávania R 100 (difenylmočovina, difenyltiomočovina a gama-izomér kyseliny polyglutámovej) je tvorená unikátnou zmesou troch biostimulantov, ktorá v rastlinách stimuluje cytokiníny, čo sa prejavuje intenzívnejším rastom listovej plochy, zvyšuje príjem katiónových živín (horčík, molybdén, železo atď.) a preukázateľne zvyšuje obsah chlorofylu. R 100 sa spolu s kyselinou pidolovou navzájom dopĺňajú. Druhá spomenutá primárne stimuluje asimiláciu dusíka a stimuluje produkciu amínových kyselín, a tým aj bielkovín.

A nakoniec dimetylsulfón je unikátny prostriedok na posilnenie príjmu síry foliárnou výživou, čo prispieva k posilneniu enzymatickej činnosti a vo výsledku produkcie bielkovín v rastlinách.

Súčasťou prípravku Talisman je taktiež  komplexné zastúpenie makro (N, P, K, Mg) a mikro prvkov (B, Cu, Mn, Mo, Zn). Aplikáciu prípravku Talisman tak vyživujeme aj stimulujeme rastlinu zároveň.

Odporučenie pre aplikáciu

Plodina Účel použitia Dávka/ha Poznámka
Poľné plodiny, vrátane obilnín,
olejnín, zemiakov, repy cukrovej, maku hrachu, fazule, kukurice a zeleniny
Výživa a stimulácia rastlín 3–5 l/ha Pri detekcii abiotického stresu alebo v čase rýchleho rastu rastlín.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Balenie: 10 l

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Praktické možnosti aplikácie

Talisman je prípravok, ktorým rastlinu stimulujeme a vyživujeme zároveň. Tento synergický efekt sa vždy prejaví. Všeobecne pre všetky plodiny platia nasledovné pravidlá použitia:

Pri detekcii abiotického stresu (stres z tepla: všeobecne v poľných podmienkach SR sú to teploty nad 30 ° C, stres z chladu: prudký pokles teplôt, nočné mrazíky, príchod „zamrznutých“ atď., stres z nadmernej vlahy: príklad tzv. zamazanie jačmeňov, stres zo sucha: v posledných rokoch pomerne obvyklý jav) tu všade použijeme

Talisman v dávke 3 - 5 l/ha. Urýchlime tým regeneráciu rastlín zo stresovej situácie a zásah je primárne obranou ich úrodového potenciálu.

Neurobíme však nič zle, práve naopak, keď Talisman použijeme aj v tzv. normálnych podmienkach. Túto aplikáciu robíme všeobecne vo fáze rýchleho rastu plodín (koniec apríla-júna) v zníženej dávke 1,5 - 2 l/ha. Odmenou nám bude zvýšený príjem živín rastlinami, zvýšenie tvorby bielkovín a ďalších kvalitatívnych parametrov (cukornatosť, vyšší obsah škrobov). To všetko pri preukázateľne vyšších úrodách, väčšinou v rozmedzí 3–15 % (podľa druhu rastliny a okolností použitia).

Pri plodinách s vysokým úrodovým potenciálom (typicky repa cukrová, zemiaky, zelenina) môžete Talisman aplikovať opakovane, a to v rozpätí dávok 3 -5 l/ha.

Upresnenie použitia a miešania v nádrži

Pred použitím dobre pretrepte! Talisman je široko kompatibilný s inými chemickými látkami a za mierneho miešania sa ľahko disperguje vo vode. Dodržte nasledovné poradie: 1. voda, 2. pesticíd, 3. Talisman.

Nemiešajte s herbicídmi obsahujúcimi kyselinu fenoxyoctovú, napr. mecoprop, MCPA, 2,4-D, dicamba. Príliš tvrdá voda sama o sebe nie je problém pre Talisman, ale môže, byť problémom pre ďalších tank mix partnerov. Preto v tomto prípade odporúčame použiť zmäkčovače vody na úpravu pH vody a elimináciu katiónov (napr. Adaptic).  Ak sa má prípravok aplikovať na plodiny trpiace silným stresom, vyvarujte aplikácie s pesticídmi, ktoré majú všeobecne silnejšie prejavy fytotoxicity. Pred namiešaním v nádrži postrekovača vyskúšajte fyzikálnu kompatibilitu tak, že zmiešajte malé množstvo navrhnutej zmesi v predpokladaných pomeroch v malej nádobe. Za horúceho počasia vykonávajte postrek skoro ráno alebo neskoro večer, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.