Preskočiť
Adjuvanty, regulátory rastu a biostimulanty

Stemper

Zabezpečí pevnosť a hrúbku stebla.

Stemper

Regulátor rastu ktorý spôsobuje zabrzdenie rastu obilnín, čo vedie k zníženiu ich výšky, zvyšuje pevnosť a hrúbku stebla, čím sa zvyšuje odolnosť voči poliehaniu.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • Nové zloženie uľahčuje rýchle vstrebávanie trinexapac-etyl pre lepší výkon s dobrou odolnosťou voči dažďu 
  • Skoršia aplikácia produktu Stemper zabezpečí nižšiu citlivosť na teploty
  • Ošetrenie na začiatku predlžovania stoniek znižuje výšku plodiny a posilňuje stonky, čím znižuje riziko poľahnutia

Stemper je nová generácia regulátorov rastu pre zamedzenie poliehaniu obilnín. Obsahuje trinexapac-ethyl s revolučnou E3 formuláciou, ktorá umožňuje rýchlejšie vstrebanie vyššieho množstva účinnej látky do rastliny, zvyšuje odolnosť proti dažďu a zrýchluje priechod účinnej látky v rastline. Výsledkom je až 95% množstva vstrebanej účinnej látky. 

Pôsobenie

Prípravok Stemper obsahuje rastovo regulačnú účinnú látku trinexapac-etyl, ktorá inhibuje biosyntézu giberelínov, čo vedie k redukcii predlžovacieho rastu internódií a redukcii výšky obilnín. To spolu so zväčšením priemeru stebla vedie k odolnosti ošetrených rastlín proti poliehaniu a zachovaniu vysokej kvality úrody. Účinná látka je prijímaná predovšetkým prostredníctvom zelených častí rastlín a je rozvádzaná akropetálne do rastlinných pletív, prevažne do oblastí rýchleho vegetatívneho rastu.

Plodina Účel použitia  Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná skrátenie stebla, obmedzenie poliehania 0,4 – 0,45 l AT  
jačmeň jarný skrátenie stebla, obmedzenie poliehania 0,4 – 0,45 l AT  

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 400l/ha

Maximány počet aplikácií: 1x za sezónu

Balenie: 5l

Odporúčanie pre aplikáciu

pšenica ozimná, jačmeň jarný

Stemper aplikujte na suché rastliny pri teplote 12°C, dážď do 2 hodín po aplikácii neznižuje účinnosť. Oneskorenie aplikácie nespôsobuje žiadne problémy, nakoľko interval použitia prípravku Stemper je dostatočne široký od štádia 1. kolienka do štádia vlajkového listu (BBCH 31-39). Pre zabezpečenie optimálneho účinku proti poľahnutiu, použite Stemper už v rastovej fáze BBCH 31-33. Prípravok Stemper môže byť použitý podľa potreby aj neskôr až do rastovej fázy BBCH 39. Najmä v prípadoch, keď sa riziko poľahnutia porastu prejavilo v neskorších fázach. 

Dávka 0,4 - 0,45 l/ha