Preskočiť
Adjuvanty, regulátory rastu a biostimulanty

ROLLWET

PEVNÉ PUTO S LISTOM.

rollwet

Adjuvant vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou pre použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a v lesníctve. Je určený pre zlepšenie vlastností postrekových kvapalín, zníženie úletu pri aplikácii, rovnomernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zlepšenie biologickej účinnosti pesticídov, predovšetkým kontaktných fungicídov a prípravkov na báze sulfonylmočovín.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • dokonale ovlhčí povrch listov, vrátane silnej voskovej vrstvičky
  • zabráni stekaniu postreku z povrchu listu zvyšuje účinnosť predovšetkým kontaktných fungicídov a insekticídov
  • zvyšuje účinnosť proti bielej hnilobe a alternárii v repke
  • zvyšuje účinnosť graminicídov proti výmrvu, predovšetkým v stresových situáciách (sucho, chlad)
  • zvyšuje účinnosť sulfonylmočovín

Pôsobenie

ROLWET je nová generácia organo-silikátového zmáčadla špeciálne vyvinutá pre zvýšenie účinnosti kontaktných fungicídov a herbicídov na báze sulfonylmočovín. Okrem toho sa rovnako využíva na zvýšenie účinnosti zásahu proti bielej hnilobe a alternárii v repke a pre zvýšenie účinnosti graminicídov, obzvlášť, ak rastlinám hrozia stresové situácie spôsobené nadmerným suchom alebo chladom. Rollwet dokonale ovlhčí povrch listov vrátane tých, ktoré sú pokryté silnou voskovou vrstvičkou. Výrazne znižuje povrchové napätie kvapiek. Zabraňuje stekaniu postreku z povrchu listov a tak obmedzuje straty účinnosti a podporuje lepšie využitie TM partnera. Rollwet sa používa s registrovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie.

Maximálna dávka prípravku je 0,4 l/ha.

Príprava postrekovej kvapaliny

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a dobre premiešajte. Následne pridajte adjuvant a za stáleho miešania nádrž doplňte vodou na požadovaný objem.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Balenie: 5 l

Miešateľnosť

Adjuvant ROLLWET sa používa s registrovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienkami pre ich Adjuvant Používa sa v nasledovných plodinách do uvedeného vývojového štádia plodiny so všetkými schválenými pesticídmi do ich plnej autorizovanej dávky. ROLLWET pridajte do postrekovača ako posledný. 

Upozornenie

V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia podľa etikety TM partnera!

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Odporučenie pre aplikáciu

Rollwet - Odporučenie pre aplikáciu

Kontaktné fungicídy a insekticídy

Všade tam, kde sa používajú kontaktné fungicídy a insekticídy (napr. Merpan, Folpan, fungicídy na báze medi a iné, pyretroidy) Rollwet umožňuje dokonalým ovlhčením cieľovej rastliny vyššiu úroveň ochrany proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom.

Repka olejná

V repke olejnej aplikujte Rollwet® proti bielej hnilobe a alternárii, v prvej polovici kvitnutia porastu, kedy je dokonalé ovlhčenie porastu kriticky dôležité, aby sa účinné látky čo najviac dostali do kontaktu s patogénom.

Sulfonylmočoviny

Pre efektívny účinok herbicídov na báze sulfonylmočovín je vo všeobecnosti nevyhnutné dokonalé ovlhčenie cieľových burín. Tento efekt sa významne podporí pridaním zmáčadla Rollwet v dávke 0,1 l/ha na 200 l vody.

Graminicídy

Graminicídy majú všeobecne silné zmáčadlá už zabudované. Napriek tomu sa zlepšuje účinnosť graminicídov pridaním adjuvantu Rollwet predovšetkým, ak sa cieľové buriny dostávajú do stresu zo sucha (výmrv na jeseň), alebo z chladu (pri použití graminicídov počas skorej jari).