Preskočiť
Herbicíd

SULTAN 50 SC

NAJSILNEJŠÍ METAZACHLOR NA TRHU

Kanister Sultan 50 SC

SULTAN 50 SC predstavuje základ herbicídneho ošetrenia repky. Ponúka ochranu repky s najširším aplikačným oknom na PRE, EPOST a POST ošetrenia s dlhodobým reziduálnym účinkom. Výborný partner do TM alebo pre Následné aplikácie, široká miešateľnosť s inými herbicídmi do repky, insekticídmi, prípadne fungicídmi.

Všeobecné informácie

SULTAN 50 SC je herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v ozimnej a jarnej repke.

Výhody použitia

  • výborná selektivita
  • širokospektrálny a spoľahlivý účinok
  • univerzálne použitie pre PRE, EPOST, POST ošetrenie repky ozimnej
  • vhodný partner k POST-prípravkom do TM alebo NA

Pôsobenie

SULTAN 50 SC je herbicíd určený na ničenie jednoročných jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný
klíčiacimi burinami a spôsobuje ich uhynutie pred, alebo krátko po vyklíčení. Aplikáciu po vzídení burín urobte najneskoršie v štádiu klíčnych listov (základov 1. páru pravých listov). SULTAN 50 SC účinkuje predovšetkým cez pôdu, pričom pôdna vlhkosť v čase aplikácie zvyšuje účinnosť prípravku. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach.

Spektrum účinku

Citlivé buriny
Čistec ročný, ježatka kuria, horčiak broskyňolistý, iskerníky, hluchavky, hviezdica prostredná, kolenec roľný, láskavce, lipnica ročná, lobody, ľuľok, mak, metlička obyčajná, mlieče, mrlík biely, moháre, nezábudka roľná, pastierska kapsička, parumanček nevoňavý, prstovka, pŕhľava malá, psiarka roľná, rumančeky a rumany, štiavy, veroniky, žltnice.

Stredne citlivé buriny
Bažanka ročná, fialka roľná, horčica roľná, lipkavec obyčajný, ovos hluchý, peniažtek roľný, pohánkovec ovíjavý, reďkev ohnicová, stavikrv vtáčí, výmrv obilnín.

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD Poznámka
repka ozimná dvojklíčnolistové buriny 1,5 - 2 l

AT

 

-

repka ozimná

repka jarná

dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín, lipkavec 1-1,2 l + (0,2 -0,25 l)

AT

 

(TM) COMMAND 36 CS

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Balenie: 5 l

Náhradné a následné plodiny po zaorávke

Ako následnú plodinu môžete pestovať jarné obilniny, jarnú repku, zemiaky, cukrovú repu a kukuricu. Pred výsevom je potrebné urobiť kultiváciu do hĺbky 15 cm.

V prípade zlého vzídenia resp. potreby jesenného zaorania porastu repky ošetreného prípravkom Sultan 50 SC je možné v tú istú jeseň ako náhradné plodiny po predchádzajúcej orbe (do hĺbky najmenej 20 - 25 cm) vysievať pšenicu ozimnú (okrem pšenice tvrdej - durum) alebo jačmeň ozimný.

Ak je potrebné v dôsledku zlého prezimovania porastov repky ošetrených na jeseň prípravkom Sultan 50 SC tieto nasledujúcu jar zaorať, tak ako následné plodiny je možné zaradiť jarné obilniny, repku jarnú, zemiaky, kukuricu, kapustovú zeleninu, bôb, ľan a hrach. Pred výsevom je však potrebná orba do hĺbky 15 cm.

Ak je potrebné z akéhokoľvek dôvodu zaorať repku jarnú ošetrenú prípravkom Sultan 50 SC, je možné náhradné plodiny vysievať s odstupom

5 mesiacov od aplikácie a po orbe.

Pri normálnom zbere repky možno pestovať akúkoľvek plodinu.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Termín aplikácie

Na dosiahnutie spoľahlivého herbicídneho účinku je potrebná kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou. Ošetrenie na kamenistých alebo hrudkovitých pôdach môže byť úspešné iba čiastočne, lebo semená burín klíčia spod hrúd a nedostanú sa do styku s herbicídom. Pre zaistenie dobrej znášanlivosti repkou treba dodržať hĺbku sejby 1,5 – 2 cm a semená repky musia byť zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy. Účinnosť môže byť znížená pri presušení povrchovej vrstvy pôdy a prejaví sa po následných zrážkach.

Na ľahkých pôdach voľte nižšiu a na ťažkých vyššiu hranicu registrovanej dávky.

Postrek ozimnej repky prípravkom robte PRE alebo EPOST v rastovej fáze klíčnych listov burín. Pri DA použite 1,5 l/ha SULTAN-u 50 SC vo fáze klíčnych listov burín, následne 1 l/ha pri vzchádzaní ďalšej vlny burín, opäť vo fáze klíčnych listov. Obidve aplikácie robte bez ohľadu na rastovú fázu ozimnej repky. Pri použití TM SULTAN 50 SC s prípravkami na báze účinnej látky clomazone aplikáciu robte do dvoch dní po sejbe ozimnej repky. Táto kombinácia zabezpečí účinok proti rumanom a lipkavcu. Pri výskyte trávovitých burín, najmä proti výmrvu obilnín, po PRE aplikácii prípravku SULTAN 50 SC, aplikujte AGIL100 EC.