Preskočiť
Herbicíd

TRIMMER

ŠETRNE VOČI PLODINE, NEMILOSRDNE VOČI BURINE

Trimmer

NOVINKA 2023


Osvedčená účinná látka šetrne chráni vaše obilniny. Široký aplikačný interval, spektrum účinku a výhodná formulácia poskytujú farmárovi dostatočný užívateľský komfort.

Všeobecné informácie

Selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača roľného v obilninách bez podsevu.

Výhody použitia

  • systémový účinok s čiastočným krátkodobým príjmom aj koreňmi burín
  • rýchle zastavenie rastu burín, pôsobenie na vegetujúce
  • buriny aj pri nižších teplotách (menej ako 10 °C)
  • nízke aplikačné dávky, vysoká selektivita k ošetrovaným plodinám
  • široký aplikačný interval a spektrum účinku
  • výhodný TM partner, jednoduché dávkovanie

Pôsobenie prípravku

Trimmer je širokospektrálny systémový postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín v ozimnom a jarnom jačmeni, ozimnej a jarnej pšenici. Účinná látka patrí do skupiny sulfonylmočovín a je prijímaná prevažne listami, čiastočne aj koreňmi burín po dobu niekoľkých dní po aplikácii, bez minimálneho vplyvu rezíduí na následné plodiny. Prípravok zastavuje rast burín v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii, viditeľné príznaky (farebné zmeny, deformácie rastlín) na burinách sa objavujú cca 3 - 14 dní po aplikácii, v závislosti od citlivosti burín a priebehu poveternostných podmienok. Pre lepší účinok v zhoršených aplikačných podmienkach (dlhšie obdobie sucha, vyššie teploty, silná vosková vrstvička na burinách) sa odporúča pridať adjuvant Rollwet. Pridanie kvapalných hnojív (DAM 390, SAM, roztok močoviny a pod.) taktiež podporuje lepší účinok prípravku, v tomto prípade pridanie adjuvantu nie je potrebné.

Spektrum účinku
Citlivé buriny: pichliač roľný, hluchavka purpurová, rumančekovité, parumanček nevoňavý, nezábudka roľná, mak vlčí, horčiak broskyňolistý, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, kapsička pastierska, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, horčica roľná, repka, slnečnica (výmrv z konvenčnej technológie alebo z technológie clearfield a clearfield plus).

Odporučenie pre aplikáciu

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD Poznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný jednoročné dvojklíčnolistové buriny 15 - 25 g 30 dní

Prípravok aplikujte len 1 x za sezónu.

Odporúčaný TM partner Tomigan 250 EC v dávke 0,4 – 0,6 l/ha (lipkavec, pohánkovec, hviezdica)

Upozornenie

V prípade predčasnej likvidácie obilniny ošetrenej prípravkom Trimmer je možné ako náhradnú plodinu vysievať iba obilninu.

Riziko pestovania následných plodín je prijateľné pri dodržaní nasledovných podmienok:

- po 60 dňoch od použitia prípravku Trimmer je možné pestovať ovos a sóju ako náhradné plodiny,

- po 170 dňoch je možné ako náhradnú aj následnú plodinu pestovať paradajky, repku olejnú a repu cukrovú,

- pre pestovanie následných plodín, ako je cibuľa, po použití prípravku Trimmer by mal byť dodržaný interval 220 dní.

Vplyv na susediace plodiny: Postrek nesmie zasiahnuť okolité porasty. Malo by byť dodržané ochranné  pásmo vo vzdialenosti 1 m bez zníženia úletu postreku.

V prípade cukrovej repy ako susediacej plodiny by mala byť dodržaná vzdialenosť ochranného pásma 1 m so znížením úletu o 50 % alebo vzdialenosť 5 m bez zníženia úletu.

 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Odporučenie pre aplikáciu

Pri dodržaní odporúčaných dávok nevzniká riziko fytotoxicity. Zrážky dve hodiny po ošetrení prípravkom nemajú vplyv na jeho účinok, v prípade použitia kvapalných hnojív (napr. DAM 390, roztok močoviny a i.) alebo adjuvantu Rollwet sa táto doba skracuje.

Termín aplikácie

Plodiny ošetrujte POST, registrácia prípravku je v rozpätí od prvého kolienka (BBCH 31 až do fázy objavenia zástavového listu (BBCH 39) , avšak technické vlastnosti prípravku umožňujú jeho použitie už od 2. listu obilniny (BBCH 12). Účinok aj pri nižších teplotách (menej ako 10 °C), avšak aplikácia pri vyšších teplotách zlepšuje účinok.

Buriny by mali byť vo fáze 2 – 4 pravých listov, pichliač vo fáze listovej ružice až začiatku predlžovacieho rastu. Na likvidáciu lipkavca a pupenca použite kombináciu so špecifickým účinkom ako je prípravok Tomigan 250 EC v dávke 0.4 – 0.6 l/ha. Prípravok aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny, max. 1x za vegetáciu. V prípade aplikácie v TM overte aplikačné podmienky partnera.