Preskočiť
Herbicíd

COLTRANE

BURINY SÚ NA RANE!

Coltrane

COLTRANE je dvojzložkový selektívny herbicíd určený pre kontrolu dvojklíčnolistových burín v kukurici. Kombinácia s prípravkom NICOGAN 40 OD, ktorý je partnerom proti trávovitým burinám, zabezpečuje kompletné pokrytie burinového spektra.

Všeobecné informácie

Objavte nový praktický balík pre komplexné POST odburinenie 20 hakukurice v zložení COLTRANE 40 l + NICOGAN 40 OD 20 l určený pre pestovateľov kukurice, ktorí očakávajú spoľahlivé komplexné odburinenie kukurice, zahŕňajúce riešenie dvojklíčnolistových burín, ako láskavce, podslnečník, ambróziu, mrlíky, rumany a parumanček, durman, reďkev ohnicovú, pichliač, pupenec, voškovníky, horčiaky, lipkavec a i., ako aj jednoročných a trvácich trávovitých burín, napr. ježatky, lipnice, moháru, ovsa hluchého, ciroku, prosa a pýru.

Výhody balíka:

 • Praktická kvapalná formulácia oboch prípravkov
 • Zabudované zmáčadlá
 • Prípravok Nicogan 40 OD – podporuje účinnosť aj proti dvojklíčnolistovými burinám, akými sú fialky, hluchavky, hviezdica, kapsička, láskavec, mlieč, peniažtek, bažanka, čistec, durman, lipkavec a ďalšie...
 • Rýchly nástup účinku ú.l. dicamba už do 2 dní po aplikácii
 • Pôdne reziduálne pôsobenie ú.l. mesotrione
 • Výborná selektivita


Pôsobenie prípravku

Prípravok COLTRANE  je systémovo pôsobiaci selektívny herbicíd rýchlo prijímaný koreňmi, klíčkami a listami a rozvádzaný xylémom aj floémom. Je určený na postemergentnú ochranu kukurice proti dvojklíčnolistovým burinám. Vyznačuje sa vysokou selektivitou a to až do štádia 7 listov kukurice. Symptómy poškodenia rastlín spôsobené účinnou látkou dicamba sú typické pre syntetické auxíny. Zahŕňajú skrútenie a kučeravenie výhonkov a listových stoniek a listové deformácie. Tieto symptómy sú sprevádzané chlorózami, zakrpatením, vädnutím a nekrózami. Prvé viditeľné symptómy sa môžu prejaviť u citlivých druhov pri teplom počasí už do 2 dní po aplikácii. Za chladných podmienok môžu byť príznaky oneskorené o viac ako 7 dní. Najrýchlejšie účinky sa objavujú počas intenzívneho predlžovania a delenia buniek v rastline. Dicamba účinkuje predovšetkým proti jednoročným a trvácim dvojklíčnolistovým burinám, je prijímaná koreňmi a výhonkami a je translokovaná akropetálne a bazipetálne prostredníctvom xylému a floému do meristematických pletív, kde sa akumuluje. Príjem cez listy závisí od rastlinných druhov a od zloženia a hrúbky pletiva. Priamym výsledkom blokovania rastlinného enzýmu 4-HPPD účinnou látkou mesotrione je, že zložky plastochinón a alfa-tokoferol nie sú syntetizované. Tvorba karotenoidových pigmentov je bez týchto zložiek zastavená. Vedľajšie produkty fotosyntézy bez karotenoidov poškodzujú chloroplasty a bunkové membrány, výsledkom čoho je vybielenie listov rastliny 3 až 5 dní po aplikácii, nasledované odumretím burín do 2 až 3 týždňov.

Mesotrione účinkuje na väčšinu jednoročných dvojklíčnolistových burín. Rýchlo je prijímaný listami, koreňmi a výhonkami (inhibícia klíčenia), translokovaný xylémom a floémom a rýchlo rozvádzaný v celej rastline.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: Podslnečník Theofrastov, láskavec ohnutý, ambrózia palinolistá, drchnička roľná, ruman roľný, kapsička pastierska, mrlík biely, mrlík hybridný, durman obyčajný, lipkavec obyčajný, ibištek trojdielny, parumanček nevoňavý, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, ľuľok čierny, voškovník obyčajný, voškovník tŕnitý, pichliač obyčajný, pupenec roľný, reďkev ohnicová, mlieč zelinný, výmrv slnečnice, kysličkovec európsky, povoja plotná.

Stredne citlivé buriny: Štiavec tupolistý, mlieč roľný, starček obyčajný, čistec ročný.

Odporúčané dávkovanie v TM: COLTRANE  2 l/ha + NICOGAN 40 OD 1 l/ha

V prípade výskytu pýru – zvýšte dávku NICOGAN-u 40 OD na 1,5 l/ha

Balenie: 5 l

® Coltrane je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

Fytotoxicita a manažment rezistencie

Prechodné symptómy (odfarbenie ošetrených listov alebo redukcia výšky) sa môžu vyskytnúť po aplikácii prípravku COLTRANE  v navrhovanej dávke 2 l/ha, ktoré však v priebehu 1 mesiaca vymiznú. Všeobecne sa tieto prechodné symptómy môžu vyskytnúť v stresových podmienkach, ktoré spomaľujú degradáciu účinných látok v kukurici. Odrodová citlivosť nie je známa.

Riziko vzniku rezistencie je nízke, keďže kombinácia dvoch účinných látok s rôznym mechanizmom účinku je jednou zo stratégií ako zabrániť vzniku rezistencie burín.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

V prípade nutného zaorania poškodeného porastu kukurice na pozemkoch ošetreného prípravkom COLTRANE  je možné ako náhradnú plodinu siať bez obmedzenia len kukuricu.

V prípade následných plodín platia nasledovné obmedzenia:

 1. obilniny - štyri mesiace po aplikácii COLTRANE 
 2. sója - 8 mesiacov po aplikácii
 3. repka ozimná - 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 4-8 mesiacov)
 4. slnečnica - 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 8 mesiacov)
 5. repa cukrová, strukoviny - 18 mesiacov

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny! Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporučenie pre aplikáciu

kukurica

Aplikujte v dávke 2 l/ha proti dvojklíčnolistovým burinám. 
Maximálny počet aplikácií: 1× za vegetáciu.
Dávka vody: 200 - 400 l/ha.

Termín aplikácie
Kukurica - aplikujte postemergentne od 2 až do 7 listov kukurice (BBCH 12-17), buriny by mali byť vo fáze 2-4 pravých listov (BBCH 12-14). Prípravok nepoužívajte pri teplotách pod +10°C a nad +28°C. Optimálny termín aplikácie: 2 – 4 listy dvojklíčnolistových burín a 2 – 3 listy tráv.