Preskočiť
Insekticíd

LEAXUS

Poznáte ho, použite aj náš

Leaxus

Insekticíd vo forme suspenznej emulzie s kontaktným a požerovým účinkom, určený proti žravým a cicavým škodcom zemiakov, repky ozimnej, rajčiakov a jabloní. 

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • dlhodobý účinok proti škodcom
  • vysoké teploty a dážď nemajú negatívny vplyv na účinnosť prípravku

Pôsobenie prípravku

Leaxus je systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant (blokáda nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne). Prípravok Leaxus obsahuje účinnú látku Acetamiprid. Účinná látka Acetamiprid, je systémová účinná látka s translaminárnym pohybom v rastline. Patrí do skupiny neonikotinoidov a pôsobí ako požerový a kontaktný insekticíd. 

Acetamiprid vykazuje translaminárne pohyby v rastline, vďaka čomu sa dostáva do všetkých svojich častí. Vytvára v rastlinách nádrže, ktoré sú jej zdrojom v prípade neskoršieho kŕmenia škodcami, ako aj bezprostredne po ošetrení. Acetamiprid sa koncentruje vo všetkých častiach rastliny, avšak v apikálnych častiach je koncentrácia nižšia. 

V súlade s environmentálnymi odporúčaniami sa vyhnite akémukoľvek ošetreniu pri letovom čase včiel na poliach. Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrenou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín.

Dávka: 01 - 0,3 l/ha. Podrobnosti nižšie v časti odporúčanie pre aplikáciu. 

Balenie: 5 l

Upozornenie

Pre zabránenie vzniku rezistencie nezabudnite na nutnosť striedať insekticídy s rôznym mechanizmom účinku.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Repka ozimná

Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky a proti škodcom v čase kvitnutia plodín je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrenou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín!

Proti blyskáčikovy repkovému a krytonosovy šešuľovému prípravok aplikujte v čase objavenia sa škodcu, od fázy zeleného púčika do fázy plného kvitnutia (BBCH 51-65).

Dávka 0,2 l/ha proti blyskáčikovy repkovému

Dávka 0,2 l/ha proti krytonosovy šešuľovému

Počet aplikácii za vegetačné obdobie: 1x

OD: 39 dní

zemiak

Proti larvám a chrobákom pásavky zemiakovej postrekujte v čase kladenia vajíčok a hromadného liahnutia sa lariev (od BBCH 35, keď 50% rastlín v riadku je zapojených až do BBCH 62, keď 20% kvetov v 1. vrcholíku je otvorených). 

Dávka 0,1 l/ha proti larvám a chrobákom pásavky zemiakovej

Počet aplikácii za vegetačné obdobie: 1x

OD: 7 dní

rajčiak

Proti molici sklenníkovej postrekujte v čase, keď 80 % plodov má typickú farbu plnej zrelosti (BBCH 88).

Dávka: 0,25 l/ha

Počet ošetrení za vegetačné obdobie : 1×

OD: 3 dni

jabloň

Proti obaľovačovi jablčnému prípravok aplikujte v čase dozrievania plodov (BBCH 71-77).

Dávka 0,3 l/ha

Počet ošetrení za vegetačné obdobie: 2x, interval medzi aplikáciami je 10-21 dní.

OD: 14 dní