Preskočiť
Insekticíd

APOLLO 50 SC

ROZTOČCE POD KONTROLOU.

Apollo 50 SC - titulka

Akaricíd vo forme tekutého suspenzného koncentrátu, určený na ničenie vajíčok a prvých pohyblivých štádií roztočcov v ovocných drevinách a v okrasných rastlinách s minoritnou registráciou v jahodách.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • spoľahlivá účinnosť
  • krátka ochranná doba
  • široký termín použitia
  • vynikajúci ovolarvicídny účinok

Pôsobenie

APOLLO 50 SC je špecifi cký kontaktný akaricíd, ničiaci vajíčka a prvé pohyblivé štádia roztočcov. Dospelé jedince neničí, preto pri aplikácii na rozvinutú populáciu roztočcov, zahrňujúcu aj dospelé jedince, sa účinok prejaví až s odstupom dvoch týždňov.Apollo 50 SC má výborný reziduálny účinok. Pre včely je relatívne neškodný a je bezpečný aj pre iné druhy užitočných živočíchov, najmä Amblyseilus, Phytoyetzellia, Anthocoris, Chrysopa, Orius, Stethorus a Encarsia.

Termín aplikácie

Pri ošetrení jadrovín a kôstkovín pred kvetom ošetrujte na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok. Pri odporúčaných dávkach nebola doposiaľ na hlavných plodinách a odrodách pozorovaná fytotoxicita. Na zlepšenie a predĺženie akaricídneho účinkudo postrekov pridajte 0,1 - 0,2 l/ha Rollwetu, čo predlžuje ochranné krytie a eliminuje vplyvy počasia. Prípravok Apollo 50 SC je miešateľný s väčšinou bežne používaných insekticídov, fungicídov a emulgovateľných olejov.

Dávka vody: 800 - 1000 l/ha

Balenie: 1 l

 

Miešateľnosť

Prípravok APOLLO 50 SC je miešateľný s väčšinou bežne používaných insekticídov, fungicídov a emulgovateľných olejov. Na zlepšenie a predĺženie účinku pridajte do aplikačnej kvapaliny 0,1 - 0,2 l/ha ROLLWET-u, čo predlžuje ochranné krytie a eliminuje vplyvy počasia. 

Upozornenie

Opakované používanie akariídov s rovnakým mechanizmom účinku môže viesť k rozvoju rezistenice populácie roztočcov. Odrodová citlivosť: pred ošetrením väčšieho množstva okrasných rastlínsa odporúča overiť ich citlivosť k prípravku v miestnych podmienkach. Pri ošetrení niektorých druhov okrasných rastlín sa môže vytvárať farebný povlak na povrchu, ktorý však možno ľahko zmyť vodou. Pre včely je relatívne neškodný a je bezpečný aj pre iné druhy užitočných živočíchov najmä Amblyseilus, Phytoyetzellia, Anthocoris, Chrysopa, Orius, Stethorus a Encarsia. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Odporúčanie pre aplikáciu

Apollo 50 SC - Odporučenie pre aplikáciu

Ovocné dreviny

Počas jednej vegetačnej sezóny aplikujte na tom istom pozemku prípravok Apollo 50 SC najviac jedenkrát za sezónu.

Okrasné rastliny

Prípravok Apollo 50 SC používajte maximálne dvakrát počas jednej vegetačnej sezóny, nie však tesne za sebou. Ošetrenie je nutné striedať s inými prípravkami.

Minoritná registrácia

V jahodách aplikujte proti roztočíkovi jahodovému v dávke 0,4 l/ha.