Preskočiť
Adjuvanty, regulátory rastu a biostimulanty

EXELGROW

HARMÓNIA RASTU.

exelgrow

EXELGROW je unikátny prírodný biostimulant zvyšujúci úrodu aj kvalitu produkcie. Zvyšuje fotosyntetickú aktivitu, optimalizuje príjem a využitie dusíka a podporuje metabilozmus, čím zmierňuje následky každodenného abiotického stresu ošetrených plodín. 

Všeobecné informácie

Výhody použitia:

  • Preukázateľne zvyšuje úrodu a kvalitu produkcie
  • Svetovo unikátny proces výroby dvojitou fermentáciou špecifických morských rias umožňuje získať a využiť technologicky špičkový produkt
  • Znižuje negatívny dopad komplexu abiotických stresových faktorov na metabolizmus rastlín
  • Zvyšuje využitie úrodového potenciálu plodín
  • Vysoká ekonomická návratnosť
  • Overené pestovateľmi z celého sveta

Pôsobenie prípravku

EXELGROW je prírodný produkt na báze fermentovaných morských rias Ascophyllum nodosum, ktorý podporuje rast a vývoj plodín.

EXELGROW zvyšuje príjem dusíka rastlinami. Aplikáciu odporúčame, keď plodina vstupuje do fázy rastu alebo vývoja nových orgánov, napríklad pri zakoreňovaní priesad alebo po vzchádzaní, obnovení rastu po zime, tvorbe kvetov alebo vývoji plodov.

EXELGROW zabraňuje škodám spôsobeným abiotickým stresom. Preto odporúčame jeho aplikáciu pred jarnými mrazmi, obdobím sucha v lete, prípadne v období aplikácie herbicídov.

Dávka: 0,5 - 1 l /ha

EXELGROW
Biostimulant zrodený v unikátnej technológii dvojitej fermentácie BIOPROCESS

Fermentačný proces

Proces dvojitej fermentácie, ktorý umožňuje extrakciu a koncentráciu všetkých hlavných prírodných aktívnych látok extraktu z morských rias bez toho, aby došlo k poškodeniu alebo negatívnemu ovplyvneniu ich štruktúry a aktivity.

• Mikroorganizmy transformujú niektoré z týchto aktívnych látok a vylepšujú ich biologickú aktivitu v rastline.

• Mikroorganizmy produkujú počas procesu nové aktívne zlúčeniny, ktoré dopĺňajú tie, ktoré pochádzajú z prvotného extraktu z morských rias.

Unikátna technológia použitá vo formulácii EXELGROW ponúka stabilnú formuláciu, ktorá zaručuje výsledky pri znižovaní abiotického stresu, harmonizuje metabolizmus a zvyšuje úrodový potenciál.

Balenie: 5 l

Praktické informácie

EXELGROW je možné aplikovať pozemnými aplikátormi, zavlažovacím systémom alebo leteckou aplikáciou. 

Je kompatibilný s väčšinou bežných pesticídov na trhu a nemá vplyv na ich účinnosť ani selektivitu. Pred aplikáciou v zmesi s prípravkami na báze síry sa odporúča vykonať test kompatibility. 

V prípade tvrdej vody odporúčame ako prvý pridať do nádrže adjuvant ADAPTIC v zmysle pokynov pre aplikáciu. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Náš tip na praktické využitie v najdôležitejších plodinách:

Obilniny:

0,5 l/ha vo fáze BBCH 14 – 25 (Stimulácia koreňov a odnožovanie, zvýšenie potenciálu dĺžky klasu)

0,5 l/ha vo fáze BBCH 31 – 49 (Zlepšenie formovania klasu a jeho hustoty)

0,5 l/ha vo fáze BBCH 59 – 69 (Zlepšenie výživy a zvýšenie počtu zŕn v klase)

Repka:

0,5 l/ha jarná regenerácia (Regenerácia po jarných mrazoch, zvýšenie fotosyntézy a rastu)

0,5 l/ha vo fáze zelených púčikov (Lepšia regenerácia po insekticídnych zásahoch, redukcia opadu kvetov a zlepšenie nasadenia šešúľ)

Kukurica:

0,5 – 1 l/ha vo fáze 6 – 8 listov (Pri prvých príznakoch stresu z chladu, tepla, či sucha, zvýšenie fotosyntézy a príjmu dusíka, zvýšene odolnosti proti suchu a teplu)

Sója a strukoviny:

0,5 l/ha vo fáze prvých pukov (Pri prvých príznakoch stresu, zlepšenie tvorby strukov (redukcia ethylénu)

0,5 l/ha za začiatku kvitnutia (Zvýšenie fotosyntézy a príjmu živín, zvýšenie odolnosti proti suchu a teplu)

Zemiak:

0,5 – 0,75 l/ha vo fáze BBCH 31 – 39 (Stimulácia koreňov, vývoja stolonov a nadzemných častí rastlín)

0,5 – 0,75 l/ha vo fáze BBCH 40 – 45 ( Stimulácia počtu a rastu hľúz)

0,5 – 0,75 l/ha vo fáze BBCH 46 – 69 (Stimulácia rastu hľúz a akumulácie sušiny)

Zelenina, rajčiak:

0,5 l/ha vo fáze kvitnutia možnosť pridávať aj do kvapkovej závlahy (Prvá aplikácia na list je pri prvom kvitnutí, následne v 3-týždňových rozostupoch podľa potreby)

0,5 l/ha 21 dní po kvitnutí (Zvyšuje úrodu a kvalitu plodov, zlepšuje fotosyntézu a príjem živín)

0,5 l/ha v čase dozrievania (Zlepšuje vyfarbenie plodov, zvyšuje odolnosť proti suchu a teplu

Vinič:

0,6 l/ha letorasty vo fáze 20 – 50 cm (Podpora fotosyntézy pri raste letorastov, lepšie prekonanie periód jarného chladu)

1 l/ha vo fáze nasadzovania plodov (Zlepšuje fotosyntézu a príjem živín, zlepšuje veľkosť a kvalitu bobúľ)

1 l/ha na začiatku dozrievania (Zlepšuje formovanie fenolov a tým zvyšuje kvalitu vínneho muštu)

Jadroviny:

0,5 – 1,0 l/ha vo fáze ВВСН 51 – 55 (Stimulácia a rast generatívnych orgánov)

0,5 – 1,0 l/ha vo fáze ВВСН 61 – 65 (Stimulácia vývoja peľu a zlepšenie opeľovania, zlepšenie vývoja a rastu embrya)

0,5 – 1,0 l/ha vo fáze ВВСН 70 – 72 (Stimulácia delenia buniek plodu = vyššia hmotnosť plodu, zlepšenie vývoja semien plodu, čo znižuje ich letné opadávanie)

2 x 1 l/ha ošetrenie 4 a 2 týždne pred zberom (Zlepšenie intenzity vyfarbenia plodov, redukcia predzberového opadávania plodov)