Preskočiť
Fungicíd

BANJO

A VŠETKO HRÁ!

banjo

BANJO je protektívny fungicíd s osvedčeným zložením proti plesni zemiakovej,  botrytíde, černe cibule a šalotky a plesne okrasných rastlín s kontaktným účinkom. Chráni vňať aj hľuzy zemiakov. Uplatnenie si nájde v období aktívneho rastu a daždivom počasí alebo závlahách. 

Všeobecné informácie

Výhody použitia:

  • fluazinam poskytuje širokospektrálny kontaktný účinok s výbornou reziduálnou aktivitou
  • fluazinam má výbornú odolnosť proti zmyvu dažďom
  • použitie preventívne, resp. pri prvých príznakoch napadnutia, pričom bráni rozvoju sekundárnych infekcií
  • účinne ničí zoospóry plesne zemiakovej, čím chráni hľuzy pred infekciou
  • minimalizuje rozvoj rezistencie plesne zemiakov
  • vedľajší účinok proti alternárii

Pôsobenie prípravku

Prípravok BANJO obsahuje kontaktnú účinnú látku fluazinam a je určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej na listoch a hľuzách.

Fluazinam prerušuje oxidačnú fosforyláciu, čím inhibuje dýchanie patogéna. Zabraňuje klíčeniu spór, prienik, rast a sporuláciu hýf patogéna. Vyznačuje sa protektívnou (ochrannou účinnosťou) tým, že na liste vytvára ochranný fungicídny film, ktorý zabraňuje klíčeniu spór na povrchu listov a stoniek. Bráni prenosu infekcie plesne zemiakovej na hľuzy, hlavne ak sa použije aj na ošetrenie porastov v závere vegetačnej sezóny. Nedochádza tak k napadnutiu hľúz a šíreniu infekcie počas skladovania. Účinné zmáčadlo vo formulácii prípravku zabezpečuje odolnosť proti zrážkam už 15 minút po aplikácii.

Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 4x

Balenie: 5 l

 

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Riziko vzniku rezistencie je nízke. Pre zabránenie vzniku a vývoja rezistencie odporúčame vždy vo fungicídnom programe striedať prípravky s odlišným mechanizmom účinku. Rovnako dôležité je dodržiavať pokyny na etikete (termín ošetrenia, dávku prípravku).

Poznámka

V inom členskom štáte EÚ (PL) je prípravok registrovaný aj proti alternárii na mrkve, petržlene, zelere v dávke 0,2 l/ha a cvikle v dávke 0,4 l/ha.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Odporúčanie pre aplikáciu v zemiakoch

Prípravok aplikujte pri objavení prvých príznakov napadnutia, prípadne na základe signalizácie v priebehu vegetácie od fázy začiatku zapájania plodiny: 10% rastlín v riadku zapojených až do začiatku žltnutia listov (starnutie) (BBCH 31-91). Ak sa ošetrenie prípravkom vykonáva v prvej polovici vegetácie, prvé ošetrenie je potrebné vykonať preventívne, pred nástupom infekcie plesne zemiakovej, krátko pred uzatvorením riadkov (BBCH 40). Na začiatku sledu ošetrení je možné použiť dávku 0,3 l/ha*, pokiaľ nie je zvýšený infekčný tlak. Vzhľadom na dobrý účinok fluazinamu proti plesni zemiakovej na hľuzách, je výhodné použitie prípravku v druhej polovici sezóny, resp. pre záverečné ošetrenia.

Odporúčanie pre aplikáciu v cibuli a šlotke - menej významné použitie

Prípravok aplikujte v období prvých príznakov napadnutia hubovými patogénmi, v závislosti od podmienok prostredia, od štádia klíčnych listov (BBCH 10) max. 3x za vegetáciu v intervale min. 7 - 10 dní. Dávka vody: 200 - 400 l/ha.

Odporúčanie pre aplikáciu v okrasných rastlinách - menej významné použitie

Prípravok aplikujte v období prvých príznakov napadnutia hubovými patogénmi, v závislosti od podmienok prostredia, od štádia klíčnych listov (BBCH 10). Max. počet aplikácií: max. 3x (interval 7-10 dní). Dávka vody: 200- 1000 l/ha.