Pozitívny náboj pre vaše obilniny a repku

PROTON

Nový systémový fungicíd s výborným pomerom navzájom sa dopĺňajúcich účinných látok prothioconazole + tebuconazole na ochranu obilnín a repky proti hubovým chorobám. V pšenici kontroluje všetky najdôležitejšie choroby vrátene múčnatky, hrdzí, septorióz, fuzarióz klasu a steblolamu. V jačmeni kontroluje hnedú a rynchospóriovú škvrnitosť a fuzariózy klasov. V repke prípravok využijete v čase kvitnutia proti bielej hnilobe, fómovej hnilobe alternárii a plesni sivej.

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • fuzariózy klasov

 • hrdze a múčnatka

 • septórie a steblolam

 • hnedá a rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa

 • biela hniloba, fómová hniloba repky

 • alternáriová škvrnitosť a pleseň sivá na repke

Ochrana rastlín

Výhody použitia:        

 • Široké spektrum účinnosti
 • Dlhodobé protektívne, kuratívne a eradikatívne pôsobenie
 • Veľmi rýchla absorbcia a následne akropetálny transport do celého profilu listu
 • Chráni aj pletivá, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté
 • Výhodná cena

Pôsobenie prípravku
Prípravok PROTON obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a tebuconazole. Má výbornú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom a dlhým reziduálnym pôsobením.

Prothioconazole a tebuconazole sú systémovo pôsobiace účinné látky zo skupiny azolov. Pôsobia ako inhibítory biosyntézy ergosterolu (DMI), ktorý je nevyhnutný na výstavbu bunkových membrán patogénnych organizmov. Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozícii 14 alebo 24 methylén dihydrolanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov potrebné na výstavbu bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív a je akropetálne pozvoľne transportovaný vo vnútorných častiach rastlín. Systémovo preniká i do tých častí rastlín, ktoré neboli priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, má protektívny, kuratívny a aj eradikatívny účinok. Pri použití v obilninách pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb stebiel, listov a klasov.


Tebuconazole má hĺbkový i systémový účinok, v rastlinách je pozvoľne akropetálne transportovaný. Vyznačuje sa preventívnou, kuratívnou a aj eradikatívnou účinnosťou a dlhou dobou trvania účinku. Pri použití v obilninách pôsobí proti širokému spektru listových a klasových hubových chorôb.

Odporučenie pre aplikáciu

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

OD

 

pšenica ozimná, pšenica jarná

múčnatka trávová, hrdze,

septoriózy pšenice, fuzariózy klasov, steblolam

0,8 l

35 dní

jačmeň ozimný, jačmeň jarný

hnedá škvrnitosť jačmeňa,

rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa

0,8 l

35 dní

fuzariózy klasov

0,8 l – 1 l

35 dní

repka ozimná, repka jarná

biela hniloba, fómová hniloba, alternáriová škvrnitosť, pleseň sivá

0,75 l

56 dní


Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 2x, interval medzi aplikáciami min. 14 dní. Optimálna dávka postrekovej kvapaliny je 200-400 litrov na ha.

Upozornenie:

Neošetrujte porasty pri teplotách nad 25 ºC a za intenzívneho slnečného svitu.

 

Formulácia: EC

Balenie: 5 l 

 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Výhodou účinnej látky protihoconazole je, že oproti iným triazolovým fungicídom je reťazec biosyntézy ergosterolu zasiahnutý na viacerých miestach t.j. obmedzuje vznik rezistencie patogéna.

Ošetrenia ú.l. prothioconazole proti listovým chorobám, v aplikačnom termíne T2, navyše ponúkajú benefity porovnateľné so strobilurínovými molekulami. Táto účinná látka totiž podobným spôsobom (greening efekt) ovplyvňuje fyziologické procesy prebiehajúce v rastline a tým aj celkovú výkonnosť fotosyntézy, čo sa následne prejaví výraznou úrodovou a kvalitatívnou odozvou ošetrenia.

Účinné látky:

125 g/l prothioconazole + 125 g/l tebuconazole

Termín aplikácie v pšenici

Ošetrenia fungicídom PROTON je možné realizovať v rámci širokého aplikačného intervalu. Vzhľadom na spektrum účinnosti a fyziologické pôsobenie prípravku je však optimálne PROTON použiť najmä na ochranu posledného resp. predposledného listu až do fázy kvitnutia proti fuzariózam t.j. BBCH 37 – 65. Napriek tomu, že tento prípravok vykazuje výbornú kuratívnu a eradikatívnu účinnosť, túto jeho vlastnosť odporúčame využívať len v nevyhnutných prípadoch. Ak to podmienky umožňujú, vždy je potrebné uprednostniť preventívne fungicídne zásahy.

Termín aplikácie v jačmeni:

Proti hnedej škvrnitosti jačmeňa odporúčame ošetrovať od začiatku steblovania do začiatku klasenia (BBCH 30-51). Proti rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa ošetrujte od objavenia sa prvých príznakov choroby, najskôr však od objavenia sa 5. odnože do začiatku klasenia (BBCH 25-51). Proti fuzariózam v klasoch je najvhodnejší termín ošetrenia od začiatku kvitnutia do začiatku tvorby obiliek (BBCH 61-65).

Termín aplikácie v repke:

Proti bielej hnilobe ošetrujte pri začínajúcom opade korunných lupienkov (BBCH 65). Proti fómovej hnilobe aplikujte prípravok pri prvých príznakoch choroby. Proti alternáriovej škvrnitosti a plesni sivej aplikujte prípravok pri prvých príznakoch choroby, najneskôr do štádia dokvitania (BBCH 67).