2-stupňová bariéra peronospóre 

SANVINO

Nový, originálny, kontaktný, fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča. Obsahuje unikátnu kombináciu účinných látok amisulbrom a folpet, ktorá poskytuje viacúrovňový, navzájom sa dopĺňajúci mechanizmus pôsobenia s preventívnym a kuratívnym účinok.

modrý strapec hrozna

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • peronospóra viniča

 • biela hniloba viniča

 • červená spála

 • čierna škvrnitosť

 • pleseň sivá

Ochrana rastlín

Výhody použitia:        

 • nová účinná látka na slovenskom trhu
 • dlhodobý preventívny účinok
 • kuratívny účinok do 2 dní od nástupu infekcie
 • rýchly prienik amisulbromu do  pletív a jeho zabudovanie do voskovej vrstvy
 • folpet naviac účinkuje proti bielej hnilobe viniča, červenej spále, čiernej škvrnitosti a plesni sivej.
 • možnosť použitia viackrát počas sezóny (až 4 x)
 • široký aplikačný interval

 

Sanvino je možné aplikovať od začiatku vegetácie až do fázy vyfarbovania bobúľ. Účinné látky prípravku Sanvino sú charakterizované vysokou výkonnosťou a schopnosťou priľnúť k voskovej vrstve pletív. Táto nová kombinácia nám umožňuje poskytnúť optimálnu ochranu strapcov.

 

Pôsobenie prípravku

Amisulbrom je kontaktná účinná látka s protektívnym aj kuratívnym účinkom (do 2 dní od začiatku infekcie). Po aplikácii rýchlo preniká do rastlinných pletív, kde vytvára zásobáreň účinnej látky vo voskovej vrstve, z ktorej sa postupne uvoľňuje. Amisulbrom zasahuje do mitochondriálneho dýchania patogénov z rodu Oomycetes, t.j. rastlinných patogénov spôsobujúcich plesňové ochorenia. Pôsobí na viacerých úrovniach respiračného reťazca rôznych vývojových štádií patogéna, ako sú uvoľňovanie spór, klíčenie a pohyblivosť zoospór a rast mycélií.

Folpet   je širokospektrálna kontaktná účinná látka  s  preventívnym účinkom, potláčajúcim  rast  mycélia  a  sporuláciu   hubových  patogénov rastlín. Folpet ihnibuje mnohé oxidačné enzýmy, ktoré sa podieľajú na metabolizme fosforu a syntéze citrátu. Zároveň je to nešpecifikovaný tiolový reaktant, inhibujúci respiráciu a delenie buniek patogéna. Vďaka tejto nesystémovej viacbodovej inhibícii sa folpet využíva ako významný prvok antirezistentnej stratégie vo fungicídnych programoch.

 

Dávkovanie: konc. 0,09375%

 

BBCH 14 (od 4.listu):                              0,375 kg/ha v max. 400 l vody/ha

BBCH 61 (začiatok kvitnutia):               0,75 kg/ha  v max.800 l vody/ha

BBCH 71 (nasadzovanie plodov):        1,12 kg/ha  v max.1200 l vody/ha

BBCH 75 (bobule veľkosti hrášku):     1,5  kg/ha v max. 1600 l vody/ha

 

Miešateľnosť

Pre kompatibilitu zmesí je nevyhnuté sledovať inštrukcie TM partnera. Vždy použite aplikačnú kvapalinu ihneď po jej príprave a so zapnutým zmiešavacím zariadením.

 

Balenie: 5 kg

 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Fungicíd Sanvino je na základe rozhodnutia UKSUP-u povolený do Integrovanej produkcie viniča. 

Amisulbrom je unikátna  účinná látka, ktorá sa zabudováva do voskovej vrstvy kde vytvára zásobáreň účinnej látky zasahuje peronospóru vo viacerých štádiách vývoja (uvoľňovanie spór, klíčenie a pohyblivosť zoospór, rast mycélia)

Účinné látky

50 g/kg amisulbrom + 500 g/kg folpet