Preskočiť
Fungicíd

SANVINO

2-STUPŇOVÁ BARIÉRA PERONOSPÓRE.

sanvino

Originálny, kontaktný, fungicídny prípravok určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča. Obsahuje unikátnu kombináciu účinných látok amisulbrom a folpet, ktorá poskytuje viacúrovňový, navzájom sa dopĺňajúci mechanizmus pôsobenia.

Všeobecné informácie

Výhody použitia:

  • nová účinná látka na slovenskom trhu
  • dlhodobý preventívny účinok
  • kuratívny účinok do 2 dní od nástupu infekcie
  • rýchly prienik amisulbromu do pletív a jeho zabudovanie do voskovej vrstvy
  • folpet naviac účinkuje proti bielej hnilobe viniča,červenej spále, čiernej škvrnitosti a plesni sivej.
  • možnosť použitia viackrát počas sezóny (až 4 x)
  • široký aplikačný interval

SANVINO je možné aplikovať od začiatku vegetácie až do fázy vyfarbovania bobúľ. Účinné látky prípravku Sanvinosú charakterizované vysokou výkonnosťou a schopnosťou priľnúť k voskovej vrstve pletív. Táto nová kombinácia nám umožňuje poskytnúť optimálnu ochranu strapcov.

Pôsobenie prípravku

Amisulbrom je kontaktná účinná látka s protektívnym aj kuratívnym účinkom (do 2 dní od začiatku infekcie). Po aplikácii rýchlo preniká do rastlinných pletív, kde vytvára zásobáreň účinnej látky vo voskovej vrstve, z ktorej sa postupne uvoľňuje. Amisulbrom zasahuje do mitochondriálneho dýchania patogénov z rodu Oomycetes, t.j. rastlinných patogénov spôsobujúcich plesňové ochorenia. Pôsobí na viacerých úrovniach respiračného reťazca rôznych vývojových štádií patogéna, ako sú uvoľňovanie spór, klíčenie a pohyblivosť zoospór a rast mycélií.

Folpet je širokospektrálna kontaktná účinná látka s preventívnym účinkom, potláčajúcim rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín. Folpet ihnibuje mnohé oxidačné enzýmy, ktoré sa podieľajú na metabolizme fosforu a syntéze citrátu. Zároveň je to nešpecifikovaný tiolový reaktant, inhibujúci respiráciu a delenie buniek patogéna. Vďaka tejto nesystémovej viacbodovej inhibícii sa folpet využíva ako významný prvok antirezistentnej stratégie vo fungicídnych programoch.

Dávkovanie: konc. 0,09375% t.j. 0,375 - 1,5 kg/ha

Dávka vody: 400 - 1600 l/ha

Balenie: 5 kg

Miešateľnosť

Pre kompatibilitu zmesí je nevyhnuté sledovať inštrukcie TM partnera. Vždy použite aplikačnú kvapalinu ihneď po jej príprave a so zapnutým zmiešavacím zariadením.

Upozornenie

Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty. Prípravok je škodlivý pre populácie relevantných druhov užitočného hmyzu (Typhlodromus pyri). Prípravok je klasifikovaný ako neškodný pre populácie užitočných predátorských roztočov a pavúky. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Vinič

Škodlivý činiteľ - peronospóra viniča

Dávkovanie: konc. 0,09375% t.j. 0,375 - 1,5 kg/ha

BBCH 14 (od 4.listu): 0,375 kg/ha v max. 400 l vody/ha

BBCH 61 (začiatok kvitnutia): 0,75 kg/ha v max.800 l vody/ha

BBCH 71 (nasadzovanie plodov): 1,12 kg/ha v max.1200 l vody/ha

BBCH 75 (bobule veľkosti hrášku): 1,5 kg/ha v max. 1600 l vody/ha

Aplikujte max 4 x za vegetáciu v intervale min. 10 - 14 dní. Muštové odrody.

OD: 28 dní