Preskočiť
Herbicíd

KONTAKT 320 SC

UNIVERZÁLNY TM PARTNER. IDEÁLNY PARTNER PRE TWISTER.

Kontakttwin - repa v ruke farmára 1

Selektívny, postemergentný herbicíd proti širokému spektru jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej, repe kŕmnej, cvikle, jahodách a semenáčoch listnatých drevín.

Všeobecné informácie

Výhody použitia:

 • aplikácia od najskorších rastových štádií repy
 • flexibilita pre optimalizáciu herbicídneho
 • zásahu v repe podľa aktuálneho burinového spektra
 • registrácia v jahodách aj v lesných škôlkach
 • kontaktný účinok nezávislý od druhu a vlhkosti pôdy
 • riešenie širokého spektra dvojklíčnolistových burín
 • excelentná rovnováha medzi účinnosťou a selektivitou

Pôsobenie prípravku

Kontakt 320 SC je selektívny postemergentný kontaktný herbicíd so širokým spektrom účinnosti. Obsahuje phenmedipham, ktorý je absorbovaný listami. Phenmedipham patriaci do chemickej skupiny karbamátov, blokuje elektrónový transport vo fotosystéme II, čím inhibuje proces fotosyntézy v chloroplastoch. Zasiahnuté citlivé buriny prestávajú rásť a postupne odumierajú. Vyššia teplota a súčasne vyššia vzdušná vlhkosť podporujú účinok phenmediphamu t.j. nezávisí od druhu pôdy ani pôdnej vlhkosti. Herbicídny účinok sa prejaví v priebehu 4-10 dní po aplikácii.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: kapsička pastierska, mrlík biely, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, horčica roľná, peniažtek roľný, pakost okrúhlolistý, žltnica maloúborová, zemedym lekársky

Stredne citlivé buriny: rumanček kamilkový, lipkavec obyčajný, stavikrv vtáčí, horčiak broskyňolistý, horčiak pieprový - klíčne listy, jednoročné trávy

Dávka: 0,75 - 3 l/ha, podronosti v časti odporúčania pre aplikáciu. 

Náš tip

 • dávku prípravku je potrebné voliť podľa vývojových fáz burín, vývojovej fázy repy a prípadných doplnkových partnerov
 • v nevyrovnanom poraste resp. podmienkach postupného vzchádzania burín vo vlnách zvoľte delenú aplikáciu
 • najlepší účinok na buriny dosiahnete v skorých rastových štádiách burín (max. 2 pravé listy)
 • ošetrujte suchý nepoškodený porastpri teplote ≤ 20°C
 • pokryvnosť ošetrovaných listov postrekom je kľúčová a preto prípravok aplikujte jemnými kvapkami, aby sa čo najväčšie množstvo postrekovej kvapaliny zachytilo na listoch burín.

Overené komplexné riešenie:

T1: TWISTER 1,5 l + KONTAKT 320 SC 1 - 1,5 l/ha

T2:  TWISTER 1,5 - 2 l + KONTAKT  320 SC 1 l  + triflusulfuron-methyl 30 g/ha

T3: TWISTER 2,0 l + KONTAKT  320 SC 0,75 - 1 l  + triflusulfuron-methyl 30 g/ha

Balenie: 5 l

 

Upozornenie a vplyv na náhradné, následné a susediace plodiny

Prípravok aplikujte na suchý nepoškodený porast (bez poškodenia chorobami, škodcami a poveternostnými podmienkami - suchom, mrazom), za bezvetria a v dobe, keď sa v nasledujúcich šiestich hodinách neočakáva dážď. Neošetrujte pri intenzívnom slnečnom žiarení a pri teplotách nad 23 °C, v takom prípade ošetrujte v podvečerných hodinách. Neaplikujte ak sa očakávajú nočné mrazy.

Pri predpísanej dávke a koncentrácii neboli zistené vplyvy na následné plodiny.

V prípade zaorania porastu repy cukrovej a repy kŕmnej nie je voľba následných plodín obmedzená (obilniny, repa, repka olejná). Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny a porasty!

Fytotoxicita, odrodová citlivosť

V štádiu klíčnych listov repy môže nastať zožltnutie, ktoré  časom vymizne a nemá nagatívny vplyv na ďalší vývoj repy. Pri predpísanej dávke a koncentrácii nebol zistený negatívny vplyv na jednotlivé odrody, rastlinné časti určené na spracovanie a nijakým spôsobom nie sú negatívne ovplyvnené spracovateľské procesy.

Pri aplikácii na semenáče listnatých stromov môže po aplikácii dôjsť k miernemu spomaleniu rastu. Odolnosť druhu/odrody konzultujte s jeho dodávateľom. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Repa cukrová, repa kŕmna

Repu cukrovú a repu kŕmnu ošetrujte postemergentne v rastovej fáze klíčne listy vyvinuté až do fázy 9 pravých listov (BBCH 10-19). Pri nevyrovnanom poraste odporúčame aplikovať prípravok vo fáze klíčnych listov repy v dávke 1,5 l/ha a následne postrek opakovať po 4-6 dňoch.Dávka: 1,5 - 3 l/ha

Dávka vody: 
200-300 l vody/ha; max. 1x za vegetáciu (pri DA 2x za vegetáciu).

Možnosť delenej aplikácie. 

OD: AT

Repa červená (cvikľa)

Ošetrujte postemergentne od rastovej fázy vyvinutých klíčnych listov až do rastovej fázy 9 pravých listov (BBCH 10-19).

Dávka: 2 - 3 l/ha

Dávka vody: 200-300 l vody/ha, max. 1x za vegetáciu.

OD: AT

 

Jahody

Jahody ošetrujte postemergentne, na jar do rastovej fázy vývoja súkvetia - 1. súboru kvetov v základe ružice (do BBCH 55) alebo po zbere (od BBCH 91), resp. po výsadbe, keď sú vysadené rastliny už ujaté.

Dávka: 3 l/ha

Dávka vody:
400-500 l vody/ha, max. 1x za vegetáciu.

OD: AT

 

Semenáče listnatých stromov

Ošetrujte v rastovej fáze min. 2 pravých listov.

Dávka: 3l/ha

Dávka vody:
200-400 l vody/ha, max. 1x za vegetáciu

OD: AT