Preskočiť
Herbicíd

LEGATO 500 SC

FLEXIBILNÝ TM PARTNER.

Legato 500 SC - titulka

Selektívny herbicíd s reziduálnym účinkom určený na preemergentné a postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • kontaktný účinok a reziduálne pôsobenie
  • účinok aj na rezistentné buriny spodného poschodia
  • výhodný TM-partner
  • široké aplikačné okno a spektrum účinku

Pôsobenie

LEGATO 500 SC je selektívny herbicíd na PRE a POST aplikáciu na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimnom jačmeni, ozimnej pšenici, raži a tritikale.Prípravok poskytuje kontaktnú aj reziduálnu účinnosť s dĺžkou trvania do 8 týždňov, za predpokladu priaznivých poveternostných podmienok. Diflufenican blokuje biosyntézu karotenoidov. Účinná látka je prijímaná prostredníctvom hypokotylu vzchádzajúcich rastlín a vegetatívnych rozmnožovacích orgánov, sčasti koreňmi. Citlivé buriny klíčia, bezprostredne po vzídení sa na nich prejavuje chloróza, ktorá sa rýchlo rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú. Pri PRE aplikácii vytvára Legato 500 SC na povrchu pôdy po aktivácii zrážkami tenký film, ktorý ničí klíčiace buriny. Pri POST aplikácii preniká do rastlín listami a hromadí sa v pletivách.

Spektrum účinku

Citlivé buriny pri sólo aplikácii: fialka roľná, hviezdica prostredná, veroniky, stavikrv vtáčí
Stredne citlivé buriny pri sólo aplikáciidrchnička roľná, hluchavka purpurová, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý
Citlivé buriny v odporúčaných TM kombináciách: fialka roľná, hluchavka purpurová, horčiak obyčajný, horčica roľná, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, mak vlčí, metlička obyčajná, mrlík biely, nevädza poľná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, psiarka roľná, úhorník liečivý, veroniky, výmrv repky olejnej, zemedym lekársky
Stredne citlivé buriny v odporúčaných TM kombináciách: pohánkovec ovíjavý, reďkev ohnicová, stavikrv vtáčí

Balenie: 5 l

Upozornenie

Pri dodržaní odporúčaných dávok nevzniká riziko fytotoxicity. Neaplikujte v prípade, keď sa do 4 hodín po aplikácii očakávajú výdatnejšie zrážky. Porast neodporúčame valcovať alebo brániť 15 dní pred alebo po POST-ošetrení. 

Prípravok aplikujte len 1 x za sezónu. 

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Zaoranie porastu: V prípade potreby vyhodenia porastu v dôsleku zlého vzídenia alebo poškodenia, pôda ošetrená prípravkom LEGATO 500 SC na jeseň môže byť opätovne osiata pšenicou ozimnou priamo a to bez obmedzenia. Na jar po spracovaní pôdy do hĺbky 15 cm môžu byť vysiate jarné obilniny a ostatné jarné plodiny bez obmezenia. 

Sejba následných jesenných plodín v normálej rotácii: Poz zbere plodiny by pôda, ktorá bola ošetrená prípravkom LEGATO 500 SC mala byť dôkladne spracovaná, čím sa zabezpečí úplné rozrušenie a deaktivácia prípravku. Ozimné obilniny môžu byť vysievané bez obmedzenia. 

Sejba následných jarných plodín v normálnej rotácii: Pred sejbou alebo výsadbou jarných plodín by pôda mala byť dôkladne spracovaná do hĺbky 15 cm. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale

Plodiny ošetrujte PRE (BBCH 00 - 09) alebo POST, od štádia vzchádzania do konca odnožovania (BBCH 09 – 29) obilniny. Prípravok aplikujte v skorej rastovej fáze cieľových citlivých burín (BBCH 10 – 13), t.j. klíčnych listov až troch pravých listov. Najlepšiu účinnosť prípravku je možné dosiahnuť pri aplikácii na aktívne rastúce buriny v skorom rastovom štádiu na jeseň alebo skoro na jar. PRE-ošetrenie sa odporúča ošetrovať na plochách s dobre pripravenou pôdou bez hrúd. Na ľahkých a kamenitých pôdach je lepšie prípravok aplikovať na jeseň POST. Pri POST aplikácii sa neodporúča ošetrovať poškodené nedostatočne hlboko zasiate obilniny (hĺbka aspoň 25 mm), prípadne porasty v zlom vegetačnom stave (stres, mráz, sucho, podmáčanie).

Dávka: 0,2 l/ha

Dávka vody. 200 - 400 l/ha

Poznámka: TM + 1,5 l/ha TOLUREX 50 SC, resp. 3 ,3 - 3,5 l/ha PENDIGAN (odporúčací charakter)

OD: AT

Pšenica ozimná

Dávka: 0,2 l/ha

Dávka vody. 200 - 400 l/ha

Poznámka: TM + 40 - 50 g/ha AURORA 40 WG (odporúčací charakter)

OD: AT

Pšenica ozimná, jeseň

Dávka: 0,2 l/ha

Dávka vody. 200 - 400 l/ha

Poznámka: TM + 1 - 1,5 l/ha PENDIGAN (odporúčací charakter)

OD: AT

Dávka: 0,2 l/ha

Dávka vody. 200 - 400 l/ha

Poznámka: TM + 3.3 - 3.5 l/ha PENDIGAN (odporúčací charakter)

OD: AT

Dávka: 0,2 l/ha

Dávka vody. 200 - 400 l/ha

Poznámka: TM + 1,5 l/ha TOLUREX 50 SC

OD: AT