Preskočiť
Herbicíd

TWISTER

NIČÍ BURINY V REPE SILOU TORNÁDA.

twister

Systémový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu určený na POST ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repe cukrovej a repe kŕmnej.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • kombinácia dvoch najpoužívanejších účinných látok v repe
  • výhoda listového a pôdneho účinku
  • rýchly a razantný účinok, vhodný TM partner pre iné herbicídy
  • najširšie spektrum účinku voči jednoročným dvojklíčnolistovým burinám,
  • nízke riziko vzniku rezistencie cieľových druhov bur

Pôsobenie prípravku

Prípravok TWISTER je POST systémový herbicíd so širokým spektrom účinnosti. Spája v sebe kombináciu listového a pôdneho účinku. Účinná látka metamitron inhibuje proces fotosyntézy, pôsobí hlavne cez korene ale aj cez listy. Účinná látka ethofumesate inhibuje rast rastlín, pôsobí hlavne cez korene, ale aj cez listy. Pri viacnásobných aplikáciách (postrekoch) a pri vyšších dávkach má ethofumesate dobrý reziduálny účinok na jednoročné trávy.

Spektrum účinku

Citlivé buriny: drchnička roľná, durman obyčajný, fialka roľná, hluchavka purpurová, ježatka kuria, horčiak obyčajný, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, mrlík biely, mrlík hybridný, parumanček nevoňavý, žltnica maloúborová,Stredne citlivé buriny: láskavec ohnutý, veronika perzská, stavikrv vtáčí, proso siate

Dávka vody: 250 - 300 l/ha

Balenie: 5 l

 

Upozornenie

Neaplikujte na stresované rastliny, poškodené škodcami alebo mrazom. Neaplikujte na rastliny poškodené inými herbicídmi. Neaplikujte prei teplotách vyšších ako 21°C. 

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Následné plodiny - po aplikácii prípravku TWISTER odporúčame siať až po orbe do hĺbky 15 - 20 cm. Koreňové plodiny ako napr. mrkva alebo reďkovky odporúčame siať najskôr 9 mesiacov po aplikácii prípravku TWISTER. V prípade zaorania porastu repy ošetrenej prípravkom TWISTER môžete bez obmedzenia vysiať ako náhradné plodiny len repu a hrach. Kukurica a zemiaky môžu byť vysiate/vysadené ako náhradné až po orbe do h´bky 15 - 20 cm. Pri použití štandardných aplikačných zariadení dodržte ochrannú zónu 1m od susedných plodín. Postrekom ani úletom nesmú byť zasiahnutú susediace plodiny!

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Odporúčanie pre aplikáciu

Twister - Odporučenie pre aplikáciu

Repa cukrová, repa kŕmna

Každá aplikácia (T1-T3) sa robí v rastovej fáze klíčnych listov až prvého listu burín (BBCH 10–11). Rastové štádium repy neobmedzuje použitie prípravku TWISTER, avšak orientačne by sa repa v čase aplikácie mala nachádzať v T1: BBCH 9 – 13, T2: BBCH 12 – 15 a T3: BBCH 14 – 21. Interval medzi aplikáciami prípravku Twister by mal byť 7 - 14 dní. TWISTER by sa mal aplikovať 7 dní pred alebo po aplikáciách iných herbicídov s účinkom na širokolisté buriny alebo trávy. Vyššia teplota a súčasne vyššia vzdušná vlhkosť podporujú účinok ethofumesátu, pôdna vlhkosť zosilňuje účinok metamitronu.Neaplikujte na stresované rastliny, rastliny poškodené škodcami alebo mrazom. Neaplikujte na rastliny poškodené inými herbicídmi. Neaplikujte pri teplotách vyšších ako 21°C.

Miešateľnosť

TWISTER je kompatibilný s prípravkami na báze phenmediphamu, clopyralidu, triflusulfuronu...

 

Overené komplexné riešenie:

T1: TWISTER 1,5 l/ha + KONTAKT 320 SC 0,75 l/ha + prípravok s obsahom triflusulfuron-methylu 30 g/ha

T2: TWISTER 1,5 l/ha + KONTAKT 320 SC 1 l/ha + prípravok s obsahom triflusulfuron-methylu 30 g/ha

T3: TWISTER 2 l/ha + KONTAKT 320 SC 1 l/ha + prípravok s obsahom triflusulfuron-methylu 30 g/ha

TM s pôdnym adjuvantom Grounded

  • zosilní a predĺži účinnosť,
  • obmedzí nežiaduci úlet,
  • zlepší pokryvnosť pôdy herbicídnym filmom,
  • zabráni splavovaniu herbicídu do neaktívnej zóny,