Preskočiť
Herbicíd

NICOGAN 40 OD

ŠPECIALISTA NA TRÁVY V KUKURICI A IDEÁLNY PARTNER PRE SULCOTREK, COLTRANE A PEGAS.

Nicogan 40 OD - titulka

Selektívny herbicíd určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • výborný účinok proti pýru plazivému a jednoročným trávovitým burinám
  • účinný proti mnohým dvojklíčnolistovým burinám
  • TM s prípravkom Pegas rieši celé spektrum jedno a dvojklíčnolistových burín
  • možnosť aplikácie až do 8. listu kukurice

Pôsobenie prípravku

Prípravok NICOGAN 40 OD účinkuje systémovo. Prijímaný je prostredníctvom listov a koreňov s rýchlou translokáciou do pletív, kde inhibuje delenie buniek a následne ďalší rast burín. Prvé príznaky účinku prípravku sa prejavujú už 1 – 2 týždne po aplikácii. Krátko po ošetrení buriny zastavujú rast, menia farbu a odumierajú. Prienik účinnej látky do rastliny je veľmi rýchly, dážď 2-4 hod. po aplikácii neznižuje jeho účinok.

Spektrum účinku

Citlivé buriny v dávke 1 l/ha: ježatka kuria, lipnica ročná, mohár zelený, láskavec ohnutý, rumančeky, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, fialka roľná, peniažtek roľný, zemedym lekársky, hluchavky, mlieč zelinný.

Stredne citlivé buriny v dávke 1 l/ha: pýr plazivý, cirok alepský, bažanka ročná, lipkavec obyčajný.

Citlivé buriny v dávke 1,5 l/ha: pýr plazivý, proso spp., cirok alepský, durman obyčajný, bažanka ročná, čistec roľný, lipkavec obyčajný.

Stredne citlivé buriny v dávke 1,5 l/ha: mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, ambrózia palinolistá.

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Balenie: 5 l

Upozornenie

Prípravok NICOGAN 40 OD neaplikujte na porasty ošetrené listovými alebo pôdnymi insekticídmi zo skupiny organických zlúčenín fosforu a tiež herbicídmi na báze bentazonu. Kvapalné listové hnojivá nie sú vhodné pre spoločnú aplikáciu s prípravkom Nicogan 40 OD.

Herbicídny účinok môže byť zoslabený v prípade aplikácie za chladného alebo dlhodobejšieho suchého počasia, či na zoslabnutý porast kukurice vplyvom nevhodných pôdnych podmienok alebo zlou výživou. 

Ošetrenie max. 1x za sezónu. 

 

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Ako následné plodiny môžu byť pestované: ozimné obilniny 4 mesiace po ošetrení, jarné obilniny 8 mesiacov po ošetrení, ostatné plodiny 10 mesiacov po ošetrení. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Odporúčanie pre aplikáciu

Prípravok Nicogan 40 OD aplikujte v období aktívneho rastu burín v štádiu 2-8 listov kukurice (BBCH 12-18). Optimálny termín pre aplikáciu proti jednoročným trávovitým burinám je štádium 3-4 listov a proti dvojklíčnolistovým burinám štádium 2-4 listov. Proti pýru plazivému je najvhodnejší termín aplikácie v období, keď je vzídených cca 90% výhonkov pýru v dĺžke 10-15 cm (3-4 listy). Cirok alepský (vzchádzajúci z podzemkov) je najcitlivejší pri výške cca 30 cm. Ideálnym TM partnerom pre Nicogan 40 OD je Pegas v dávke 0,6-0,8 l/ha, ktorý zabezpečí účinok na pichliač roľný, ambróziu palinolistú, lobody, stavikrv vtáčí, ľuľok čierny a výrazne potláča pupenec roľný. Herbicídny účinok môže byť zoslabený v prípade, že Nicogan 40 OD aplikujete za chladného alebo dlhodobejšieho suchého počasia, či na zoslabený porast kukurice vplyvom nevhodných pôdnych podmienok alebo zlou výživou. Ošetrenie kukurice prípravkom Nicogan 40 OD odporúčame maximálne 1× za sezónu.

Pre podporu a vylepšenie účinku v zhoršených poveternostných podmienkach (such, chlad atď.) pridajte pomocnú látku ROLLWET v dávke 0,1 - 0,2 l/ha

Kukurica

Proti jednoročným trávam a niekorým dvojkl. burinám.

Dávka: 1 l/ha

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Poznámka: POST v štádiu 8 - 8 listov kukurice, 3 - 4 listov tráv a 2 - 4 listov dvojkl. burín

OD: AT

Proti pýru a niekorým dvojkl. burinám.

Dávka: 1.5 l/ha

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Poznámka: Aplikujte v čase akívneho rastu burín. POST v štádiu 8 - 8 listov kukurice, 3 - 4 listov tráv a 2 - 4 listov dvojkl. burín. Proti pýru plazivému je najvhodnejší termín aplikácie v období, keď je vzdídených cca 90 % výhonkov pýru v dĺžke 10 - 15 cm (3-4 listy)

OD: AT

Proti jednoročným a trvácim trávam a širokému spektru dvojkl. burín.

Dávka: 1 - 1.5 l/ha

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Poznámka: TM + 0,6 - 0,8 l/ha PEGAS v štádiu 2-6. listov kukurice

OD: AT

Proti jednoročným a trvácim trávam a širokému spektru dvojkl. burín.

Dávka: 1 - 1.5 l/ha

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Poznámka: TM + 2 l/ha SULCOTREK v štádiu 2-8. listov kukurice

OD: AT