Preskočiť
Herbicíd

PEGAS CEREAL

NA KRÍDLACH PROSPERITY.

pegas cereal

Širokospektrálny kombinovaný herbicíd pre postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • výborný pomer ceny a účinku
  • spoľahlivé ničenie dvojklínolistových burín vrátane problematických (pichliač, lipkavec, rumančekovité)
  • široký aplikačný interval
  • rýchly príjem a transport v burinách,
  • zrážky 1 hodinu po aplikácii neovplyvňujú účinok
  • výborná miešateľnosť s inými prípravkami na ochranu rastlín a hnojivami, napr. DAM 390, SAM a roztokom močoviny
  • po zbere ošetrovanej plodiny je výsev následnej plodiny bez obmedzenia

Pôsobenie prípravku

Prípravok PEGAS CEREAL pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (1–2 dni po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a bylí a k farebným zmenám. Buriny hynú zvyčajne v rozmedzí 14–21 dní po aplikácii. Prípravok preniká do rastlín cez listy, účinné látky sú v rastline translokované.

Spektrum účinku

Ozimné obilniny:
Citlivé buriny: drchnička roľná, hviezdica prostredná, horčiak štiavolistý, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, mak vlčí, mrlík biely, nevädza poľná, nezábudka roľná, ostrôžka poľná, pohánkovec ovíjavý, parumančeknevoňavý, pŕhlica roľná, peniažtek roľný, rumanček diskovitý, ruman roľný, úhorník liečivý, vika vtáčia, vika štvorsemenná, výmrv slnečnice, výmrv repky

Stredne citlivé buriny: hluchavka purpurová, pakost nízky, pichliač roľný, sta veronika brečtanolistá, vikrv vtáčí, zemedym lekársky.

Odolné buriny: fialka roľná, pupenec roľný, veronika perzská.

Jarné obilniny:
Citlivé buriny: hviezdica prostredná, horčica roľná, horčiaky, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, mak vlčí, mrlík biely, nevädza poľná, nezábudka roľná, pakost nízky, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, štiavec tupolistý, vika vtáčia,výmrv repky.

Stredne citlivé buriny: drobnosemä útle, konopnica napuchnutá, konopnica širokolistá, pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, veronika brečtanolistá.

Odolné buriny: bolehlav škvrnitý, fialka roľná, hluchavka purpurová, pupenec roľný, stavikrv vtáčí, veronika perzská, zemedym lekársky.

Termín aplikácie

Ošetrenie prípravkom je možné od obnovenia aktívneho rastu burín, pri teplotách už od 7°C. Dvojklíčnolistové buriny, sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov (prízemná ružica listov). Spoľahlivo účinkuje aj na prerastené buriny. 

Dávka vody: 200 - 400 l

Balenie: 5 l

Upozornenie

Neaplikujte pri teplote vyššej ako +25°C! Sporadicky sa môžu objaviť slabé prejavy fytotoxicity, ktoré však rýchlo odznievajú a nemajú vplyv na ďalší vývoj obilnín. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty! Mimoriadne citlivé sú vinič a chmeľ. Pri vysokých teplotách môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku.

Následné a náhradné plodiny

Vďaka rýchlemu rozkladu účinných látok prípravku Pegas Cereal je možné náhradné resp. následné plodiny vysievať bez obmedzenia.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Obilniny bez podsevu

Optimálny aplikačný termín prípravku je od vytvorenia 2. listu (BBCH 12) až do vytvorenia 2. kolienka obilniny (BBCH 32). Herbicíd PEGAS CEREAL používajte v poraste ozimných obilnín bez podsevu v dávke 0,6 l/ha, v poraste jarných obilnín bez podsevu v dávke 0,5 l/ha. Prípravok PEGAS CEREAL je taktiež možné kombinovať s kvapalnými dusíkatými hnojivami (typu DAM 390, SAM), s prípravkami na báze chlorotoluronu, s fungicídmi a insekticídmi.

Pri používaní v TM kombinácii s inými prípravkami na ochranu rastlín požite len jedného TM partnera. 

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale

Proti odolným dvojkl. burinám a lipkavcu.

Dávka: 0,6 l/ha
Dávka vody: 200 - 400 l/ha
Poznámka: max. 1 aplikácia za sezónu
OD: AT

Jačmeň jarný

Proti odolným dvojkl. burinám a lipkavcu.

Dávka: 0,5 l/ha
Dávka vody: 200 - 400 l/ha
Poznámka: max. 1 aplikácia za sezónu
OD: AT