Preskočiť
Herbicíd

RACER 25 EC

OSVEDČENÝ PARTNER.

racer

Jedinečný herbicíd na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových a niektorých trávovitých burín v slnečnici a zemiakoch. Špecialista na kontrolu ambrózie palinolistej. 

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • špecialista na karanténnu burinu ambróziu palinolistú
  • široké spektrum účinku
  • selektivita
  • razatnosť a spoľahlivosť účinku

Pôsobenie prípravku

Racer 25 EC je PRE herbicíd zo skupiny pyrolidónov. Pôsobí cez korene klíčiacich burín, hypokotyl a listy burín.

Spektrum účinku

Ambrózia palinolistá, durman obyčajný, hluchavky, horčiak broskyňolistý, horčica roľná, hviezdica prostredná, iva voškovníková, ježatka kuria, kapsička pastierska, láskavce, lipkavec obyčajný, loboda rozložitá, moháre, mrlík biely, peniažtek roľný, rumančeky, rumany, veroniky, výmrv repky, zemedym lekársky.

Termín aplikácie

RACER 25 EC je používaný PRE, t.j. pred vzídením kultúrnych plodín a burín. Neaplikujte na veľmi vlhkú pôdu. a v čase veľkého výparu počas vyšších teplôt. 

Dávka: 2 - 3 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Balenie: 5 l

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Ako následné plodiny po slnečnici a zemiakoch ošetrených prípravkom RACER 25 EC môžu byť vysievané po orbe alebo plytkom spracovaní pôdy sója, fazuľa, zemiaky, kukurica a cirok, - bez obmedzenia. Ozimné obilniny môžu byť vysievané po zbere plodiny ošetrenej prípravkom RACER 25 EC, pričom od aplikácie prípravku musia ubehnúť min. 3 mesiace a pred sejbou sa musí spracovať pôda.

Hrach a repku jarnú a repu cukrovú ako následné plodiny nevysievajte.

Slnečnica, zemiaky a mrkva môžu byť ako náhradné plodiny vysievané/vysádzané po predchádzajúcom minimálnom spracovaní pôdy. 

Dodržte ochrannú zónu min. 5 m od susediacich plodín alebo používajte trysky redukujúce úlet. 

Miešateľnosť, selektivita a praktické informácie

Pre komplexné odburinenie slnečnice a zemiakov aplikujte:

PRE: RACER 25 EC 2 l/ha + EFCA 960 EC 1 l/ha. Proti ambrózii palinolistej účinkuje RACER 25 EC od 2,5 l/ha. 

RACER 25 EC je pri dávke 2 l/ha vhodným partnerom pre Clearfieldové technológie, ktoré slúžia na ničenie neskôr vzchádzajúcich druhov burín.

UPOZORNENIE: Na pôdach s obsahom humusu pod 2 % môže za daždivého počasia spôsobiť pásové vyblednutie pravých listov kultúrnych plodín, ktoré neskôr odoznie a nemá vplyv na výšku úrody.  V prípade zhoršených podmienok aplikácie (sucho, vyšší výpar, ne úplne ideálne pripravený povrch pôdy, obdobie s vysokými zrážkovými úhrnmi resp. jednorázov vyššími úhrnmi zrážok a pod.) odporúčame pridať do TM pôdne zmáčadlo GROUNDED v dávke 0,2 - 0,4 l/ha. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Slnečnica

Aplikujte ihneď po sejbe, najneskôr do 3 dní, na urovnaný povrch pôdy bez hrúd v dávke 2 - 3 l/ha. Pri silnom výskyte jednoročných trávovitých burín odporúčame POST aplikovať Agil 100 EC v dávke 0,5 - 0,8 l/ha. Proti pýru plazivému použite dávku prípravku Agil 100 EC 1,2 - 1,5 l/ha. Racer 25 EC spoľahlivo účinkuje (s výnimkou pichliača roľného) na extrémne zaburinených pôdach, ako sú úvrate pozemkov, pôdy ležiace úhorom a pod.

Pre dodatočné zvýšenie účinnosti, zabránenie preplavovaniu účinnej látky do neaktívnej zóny odporúčame pridať pôdne zmáčadlo GROUNDED v dávke 0,2 - 0,4 l/ha.

Zemiaky

Aplikujte do 10 dní po výsadbe a najneskôr 14 dní pred vzídením zemiakov, na urovnaný povrch pôdy, najlepšie po nafrézovaní pôdy hrobkovačom v dávke 2 l/ha. Po aplikácii prípravku už nerobte žiadne kultivačné zásahy. Pri silnom výskyte trávovitých burín odporúčame POST aplikovať Agil 100 EC v dávke 0,6 - 0,8 l/ha. Proti pýru plazivému použite dávku prípravku Agil 100 EC 1, 2 - 1,5 l/ha.

Pre dodatočné zvýšenie účinnosti, zabránenie preplavovaniu účinnej látky do neaktívnej zóny odporúčame pridať pôdne zmáčadlo GROUNDED v dávke 0,2 - 0,4 l/ha.