Preskočiť
Herbicíd

SULCOTREK

BEŽEC NA DLHÉ TRATE.

sulcotrek

Originálny, dvojzložkový herbicídny prípravok na PRE, skoré POST a POST použitie proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam v kukurici.

Všeobecné informácie

SULCOTREK v dávke 2 l/ha efektívne kontroluje široké spektrum najdôležitejších burín, vrátane výmrvu repky a slnečnice, leskavcov, mrlíkov, lobôd, ambrózie, pakostov, durmanu, podslnečníka, mohárov, ježatky, prosa, ovsa hluchého a ďalších. Pôsobí dlhodobo do 4 - 6 týždňov po aplikácii. 

Výhody použitia

  • Veľmi bezpečný pre kukuricu až do 8 - 9 listov
  • Superselektivita = navýšenie úrody o 5 - 15 % oproti štandardom
  • Synergia unikátnej kombinácie (ketónu + triazínu)
  • Dlhodobá účinnosť oboch účinných látok cez pôdu a listy
  • Sulcotrione ako osvedčený pilier v boji proti rezistencii burín
  • Pri EPOST aplikácii nižšia závislosť na zrážkach a skoré vyradenie burín = navýšenie úrody o 5 %
  • Flexibilné použitie: PRE v dávke 2 – 2,2 l/ha (reg. v Maďarsku), EPOST (2 – 4 listy kukurice), POST (4 – 9 listov kukurice)
  • Kontroluje široké spektrum širokolistých burín a jednoročných tráv
  • Výborný účinok na ježatku do 3. listu

Pôsobenie prípravku

SULCOTREK je 2-zložkový herbicíd vyvinutý predovšetkým pre skoré postemergentné ošetrenie konvenčných a množiteľských porastov kukurice proti jednoročným burinám. V dávke 2 l/ha efektívne kontroluje široké spektrumnajdôležitejších burín. Účinná látka sulcotrione, patriaca do skupiny triketónov je prijímaná predovšetkým prostredníctvom listov, z časti aj prostredníctvom koreňov s rýchlou translokáciou do pletív. Systémová účinná látka terbuthylazine patriaca do skupiny triazínov je prijímaná predovšetkým prostredníctvom koreňov a čiastočne prostredníctvom listov jednoročných dvojklíčnolistových burín.

Spektrum účinku

Citlivé buriny v dávke 2 l/ha: ambrózia palinolistá, durman obyčajný, hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, horčiak štiavolistý, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, lipkavec obyčajný, lýrovka obyčajná, ľuľok čierny, mohár sivý, mrlík biely, ovos hluchý, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, podslnečník Theofrastov, rumanček kamilkový, stavikrv štiavolistý, veronika perzská
Stredne citlivé buriny v dávke 2 l/ha: ježatka kuria, lipnica ročná
Odolné buriny v dávke 2 l/ha: pýr plazivý

Dávka: 1,75 -2 l/ha 
Dávka vody: 300 - 500 l/ha

Balenie: 5 l

Miešateľnosť

Prípravok je kompatibilný so špecialistom na trávy NICOGAN 40 OD v dávke 1 - 1,5 l/ha.

Upozornenie

Upozornenie

TM kombinácie s inými prípravkami môžu viesť k zníženiu selektivity herbicídneho ošetrenia. Max. 1x za 3 roky na tom istom pozemku. 

Selektivita

SULCOTREK
je veľmi selektívny k ošetrovanej kukurici, odrodová citlivosť nebola zaznamenaná. Náhradné plodiny

Pokiaľ je potrebné porast kukurice ošetrenej prípravkom SULCOTREK zaorať, na jar toho istého roku môže byť vysiata iba kukurica. Na jeseň môžu byť vysievané len obilniny. Ostatné plodiny môžu byť bez obmedzenia vysievané až nasledujúcu jar. 

Následné plodiny

Výber následných plodín v normálnom osevnom slede je bez obmedzenia. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Termín aplikácie - Kukurica

SULCOTREK aplikujte preemergentne alebo postemergentne v čase, keď je vyvinutých 1 až 7 pravých listov kukurice. Najefektívnejšie je prípravok aplikovať vo fáze 2-4 listov dvojklíčnoslitových burín resp. 1-3 listov ježatky v TM s 1 l/ha prípravku EFICA 960 EC. 

Ďalšou možnosťou pre rozšírenie spektra účinnosti: 

V prípade silného výskytu trávovitých burín odporúčame do TM alebo následne aplikovať NICOGAN 40 OD v dávke 1 l/ha. V prípade výskytu pýru plazivého aplikujte NICOGAN 40 OD v dávke 1,5 l/ha. 

Náš tip pre zvýšenie účinnosti pri PRE aplikácii

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie účinnosti PRE aplikácie je použitie špeciálnej pôdnej pomocnej látky - GROUNDED v dávke 0,2 - 0,4 l/ha, ktorá naviaže prípravok na pôdne koloidné častice, zabráni preplavovaniu z aktívnej zóny účinku do spodných vôd a zvýši istotu účinku v čase sucha. V prípade skorej POST a POST aplikácie odporúčame pridávať do TM adjuvant ROLLWET v dávke 0,1 - 0,2 l/ha.