Preskočiť
Herbicíd

SULTAN TOP

TOP OCHRANA & BEZPEČNOSŤ.

Sultan Top

Herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu určený na preemergentnú a skorú postemergentnú kontrolu jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

Extra silná formulácia

  • o 12 % metazachlóru/ha viac, ako ste boli zvyknutí
  • o 50 % quinmeracu /ha viac, ako ste boli zvyknutí
  • istejší účinok
  • širokospektrálny účinok

Termín aplikácie

Preemergentná + Postemergentná aplikácia

  • predlžuje aplikačné okno až do 1. pravého listu burín
  • vysoká dávka quimeracku zvyšuje účinnosť na lipkavec aj bez vybieľovania
  • znižuje riziko neistých investícií
  • umožňuje precízne načasovanie postreku aj za nestáleho počasia
  • flexibilné dávkovanie 1,75 – 2 l/ha
  • prináša väčšiu variabilitu a jednoduchosť použitia

Pôsobenie prípravku

Prípravok SULTAN TOP je selektívny, PRE a EPOST herbicídny prípravok. Účinná látka metazachlór je absorbovaná predovšetkým hypokotylom a koreňmi klíčiacich rastlín, inhibuje bunkové delenie tým, že spomaľuje tvorbu dlhých reťazcov mastných kyselín. Účinná látka quinmerac je prijímaná predovšetkým koreňmi a z časti taktiež listami, čo vedie k deformáciám listov, inhibícii rastu koreňov a výhonkov. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach. Výsledkom je vybielenie, zožltnutie a skoré hynutie cieľových burín.

Spektrum účinku pri preemergentnej aplikácii (PRE):

Citlivé buriny: hluchavky, veroniky, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, rumančeky.
Stredne citlivé buriny: ježatka kuria, láskavce, lipnica ročná, metlička obyčajná, mak vlčí, mrlík biely, psiarka roľná

Spektrum účinku pri skorej postemergentnej aplikácii (EPOST):

Citlivé buriny: hluchavky, hviezdica prostredná, ježatka kuria, láskavec ohnutý, lipkavec obyčajný, lipnica ročná, mak vlčí, metlička obyčajná, parumanček nevoňavý, rumančeky, veroniky
Stredne citlivé buriny: kapsička pastierska, mrlík biely, nevädza poľná, psiarka roľná, ruman roľný.

Dávka vody: 100 - 400 l/ha

Balenie: 5 l

Upozornenie

Pestovanie hlavných poľnohospodárskych plodín ako sú obilniny, cukrová repa, kukurica, hrach atď. ako následných plodín v normálnom osevnom slede po repke ozimnej ošetrenej prípravkom Sultan Top je možné bez obmedzenia.

V prípade potreby predčasnej zaorávky repky, môže byť bez obmedzenia znovu osiata repka ozimná. Ozimné obilniny môžu byť osiate najskôr 30 dní po aplikácii prípravku Sultan Top. Na jar môžu byť plodiny, ako sú obilniny, cukrová repa, kukurica a hrach a iné vysievané bez obmedzení.

Miešateľnosť, selektivita a praktické informácie

Pri výskyte trávovitých burín, najmä proti výmrvu obilnín po PRE aplikácii prípravku SULTAN TOP, aplikujte špecialistu na trávy AGIL 100 EC. Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie účinnosti je použitie pôdnej pomocnej látky GROUNDED v dávke 0,2 - 0,4 l/ha.

Nepriaznivé podmienky (ľahké pôdy s nízkym zastúpením organickej hmoty, silné zrážky počas vzchádzania repky ozimnej) zvyšujú riziko počiatočného poškodenia plodiny. Prechodné symptómy poškodenia plodiny predovšetkým vybielenie zmizne v priebehu jesene. Podľa súčasných poznatkov je SULTAN TOP dobre znášaný všetkými odrodami repky vrátane tzv. dvojnulových.

Aplikujte 1 x raz za 3 roky na rovnakom pozemku, max 1000 g/ha. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Odporúčanie pre aplikáciu Sultan-u Top

Sultan Top - Odporučenie pre aplikáciu

Repka

Prípravok Sultan Top aplikujte preemergentne do 3 dní po sejbe pred vzídením repky a burín alebo postemergentne po vzídení repky, pričom buriny by mali byť v štádiu klíčnych až 4 pravých listov (BBCH 10 – 14). Ošetrujte plochy s dobre pripravenou pôdou bez hrúd. Nižšiu dávku prípravku použite na ľahších pôdach alebo pri očakávanom nižšom výskyte burín. Vyššiu dávku použite na stredne ťažkých a ťažkých pôdach a pri očakávanom silnom výskyte burín, najmä lipkavca. Zabezpečte rovnomernú aplikáciu. Prípadné príznaky zosvetlenia, zožltnutia alebo vybielenia okrajových častí listov repky ozimnej sú prechodného charakteru a neovplyvňujú negatívne ich ďalší rast a úrodu.

Pre zvýšenie herbicídnej účinnosti v suchých podmienkach aplikujte v TM s Grounded 0,2 - 0,4 l/ha.