Preskočiť
Herbicíd

TOLUREX 50 SC

NEMRZNÚCI POMOCNÍK.

Tolurex 50 SC - titulka

Herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • široké aplikačné okno a spôsob použitia, na jeseň (PRE, POST) aj na jar
  • dlhodobý účinok 6 - 8 týždňov
  • aplikácia aj na zamrznutú pôdu

Pôsobenie prípravku

Tolurex 50 SC je prijímaný koreňmi aj listami rastlín a preto môže byť aplikovaný PRE aj POST.

Spektrum účinku

Hluchavky, hviezdica prostredná, kolenec roľný, konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, mlieč zelinný, mrlíky, parumančeky a rumany, peniažtek roľný, stavikrvy, metlička obyčajná, psiarka roľná, lipnica ročná.

Termín aplikácie.

V obilninách prípravok aplikujte na jeseň, alebo skoro na jar v dobe, keď má metlička 2 listy. Pri neskoršom použití účinok klesá. Tolurex 50 SC sa môže aplikovať aj na zamrznutú pôdu, nie však na snehovú pokrývku. Na dvojklíčnolistové buriny pôsobí v skorých rastových fázach, nepôsobí na lipkavec obyčajný. Kombinácie Tolurex-u 50 SC s prípravkami na báze MCPP aplikujte len na jar od 4 listu obilniny. Kombináciu Tolurex-u 50 SC s PENDIGAN-om aplikujte na jeseň preemergentne. Pri aplikácii je nevyhnutná dobrá príprava pôdy, ktorá zaistí drobnohrudkovitú štruktúru povrchovej vrstvy pôdy. Túto kombináciu neodporúčame použiť na ťažkých, vlhkých pôdach. 

Dávka: 1,5 - 3 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Balenie: 20 l

Miešateľnosť, selektivita a praktické informácie

Prípravok TOLUREX 50 SC je kompatibilný s prípravkami: PENDIGAN, LOGRAN 75 WG, AURORA 50 WG, TOMIGAN 250 EC a OPTICA, ako aj prípravkami na báze MCPP.

Praktické informácie:

Fáza metličky obyčajnej                    Dávka prípravku:

1 - 2 listy                                            1,5 l/ha

3 - 5 listov                                           2 l/ha

viac ako 5 listov                                  2,5 - 3 l/ha

Neaplikujte pri klincovaní obilnín resp. v štádiu prvého listu hlavne za súčasného stresujúceho počasia napr. sucha. Pri rastovej fáze metličky obyčajnej viac ako 6 listov dochádza k zníženému účinku. 

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Ak je potrebné zaorať plochu ošetrenú Tolurexom 50 SC, nemôže byť následnou plodinou ovos, možno však vysiať jarný jačmeň alebo jarnú pšenicu. 

V prípade zaorania možno na tom istom pozemku a v tom istom roku vysievať ozimnú pšenicu alebo na jar jarný jačmeň alebo jarnú pšenicu.

Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty úletom, odparením ani spláchnutím. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Pšenica ozimná - jeseň

Škodlivý činiteľ - metlička, psiarka, lipkavec, odolné dvojkl. buriny

Dávka: 1,3 - 2 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Poznámka: aplikujte na jeseň do 3 dní po sejbe alebo od plne vyvinutého 3 listu obilniny - najneskôr do konca odnožovania. Metlička by mala mať optimálne 1 - 2 pravé listy. Lipkavec 1 - 2 prasleny.

Odporúčané TM: + 18,5 - 37,5 g/ha LOGRAN 75 WG

                            + 40 - 50 g/ha AURORA

OD: AT

Škodlivý činiteľ - Lipkavec

Dávka: 1,5 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Poznámka: aplikujte na jeseň PRE do 3 dní po sejbe 

Odporúčané TM: + 3,3 - 4 l/ha PENDIGAN

OD: AT

Škodlivý činiteľ - dvojkl. buriny, metlička

Dávka: 1,5 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Poznámka: aplikujte na jeseň PRE do 3 dní po sejbe.

Odporúčané TM: + 3,3 - 4 l/ha PENDIGAN

OD: AT

Škodlivý činiteľ - metlička, psiarka

Dávka: 1,5 - 3 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Poznámka: aplikujte na jeseň PRE do 3 dní po sejbe alebo od plne vyvinutého 3 listu obilniny - najneskôr do konca odnožovania. Metlička by mala mať optimálne 1 - 2 pravé listy.

OD: AT

Pšenica ozimná - jar

Škodlivý činiteľ - metlička, lipkavec, odolné dvojkl. buriny

Dávka: 2 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Poznámka: aplikujte na jeseň do 3 dní po sejbe alebo od plne vyvinutého 3 listu obilniny - najneskôr do konca odnožovania. Metlička by mala mať optimálne 1 - 2 pravé listy. 

Odporúčané TM: + 40 - 50 g/ha AURORA

OD: AT

Škodlivý činiteľ - metlička, lipkavec, odolné dvojkl. buriny

Dávka: 1,5 - 3 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Poznámka: aplikujte na jeseň do 3 dní po sejbe alebo od plne vyvinutého 3 listu obilniny - najneskôr do konca odnožovania. Metlička by mala mať optimálne 1 - 2 pravé listy. 

Odporúčané TM: + 0,4 - 0,6 l/ha TOMIGAN 250 EC rozširuje účinnosť proti lipkavcu

OD: AT

Jačmeň ozimný, pšenica ozimná

Škodlivý činiteľ - metlička, psiarka lipkavec, odolné dvojkl. buriny

Dávka: 1,3 - 3 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Poznámka: aplikujte na jeseň do 3 dní po sejbe alebo od plne vyvinutého 3 listu obilniny - najneskôr do konca odnožovania.

Aplikácia sólo alebo v TM s prípravkom OPTICA v dávke 0,8 - 1 l/ha

OD: AT

Jačmeň ozimný, raž

Škodlivý činiteľ - metlička

Dávka: 1,5 - 3 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Poznámka: aplikujte na jeseň do 3 dní po sejbe alebo od plne vyvinutého 3 listu obilniny - najneskôr do konca odnožovania. 

OD: AT

Tritikale

Škodlivý činiteľ - metlička

Dávka: 1,5 - 2,4 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Poznámka: aplikujte na jeseň do 3 dní po sejbe alebo od plne vyvinutého 3 listu obilniny - najneskôr do konca odnožovania. 

OD: AT